Print this Post


A fost semnat Contractul de Lucrări „Extinderea rețelelor de canalizare pentru aglomerarea Vișina”

comunicat cao visina

.

Publicat:03.06.2020

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM)

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) reprezintă documentul de programare a Fondurilor Structurale și de Coeziune, care stabilește strategia de alocare a fondurilor europene, în vederea dezvoltării sectorului de mediu în Romania, în perioada 2014-2020.

POIM se bazează pe obiectivele și prioritățile politicilor de mediu și de dezvoltare a infrastructurii ale Uniunii Europene, reflectând atât obligațiile internaționale ale României, cât și interesele specifice naționale.

SC COMPANIA DE APĂ OLT SA beneficiază de asistență financiară, acordată prin POIM pentru perioada 2014 – 2020, pentru implementarea Proiectului cod SMIS – 133612 Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Olt in perioada 2014 – 2020, în baza Contractului de finanțare nr. 279/ 19.11.2019. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.147.116.622,49 lei fără TVA.

Investițiile urmând a fi realizate prin 26 contracte de lucrări, 7 contracte de furnizare și 4 contracte de servicii.

Contractul de lucrari CL 08 Extinderea retelelor de canalizare pentru aglomerarea Visina a fost semnat in data de 02.06.2020.

Contractul de lucrari CL 08 a fost atribuit în urma unei licitații publice deschise, cu respectarea prevederilor legislației românești în domeniu, Asocierii S.C. TOP DECON S.R.L.- S.C. SCADT S.A.SLATINA. Valoarea contractului este de 8.746.013,35 lei fără TVA, din  care, conform schemei de finanțare, 85% reprezintă finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeana și  13%  constituie co-finantare națională si 2% constituie co-finantare Buget Local. Durata de execuție a Contractului este de 37 luni.

           Prin intermediul contractului CL 08 se vor realiza urmatoarele investitii in aglomerarea Visina, dupa cum urmeaza:

  • Extindere retea de canalizare menajera – 15,5 km;
  • Constructie statii pompare apa uzata – 2 buc;
  • Conducte de refulare noi – 1,3 km;

Obiectivul POIM în județul Olt se armonizează cu obiectivul general al POIM – protecția și îmbunătățirea calității mediului și a standardelor de viață a locuitorilor, urmărindu-se conformarea cu prevederile acquis-ului de mediu.

I Director General: Catalin USURELU I

Contact: Margarit Longin, Responsabil Relații Publice și Publicitate, Unitatea de Implementare a Proiectului, S.C. Compania de Apa Olt S.A., Str. Artileriei nr. 2, cod poștal 230072, Slatina, județul Olt, România

Tel: 0249 431 750 Fax: 0349 401 168 Email: uip@caolt.ro

Share

Permanent link to this article: http://linia1.ro/a-fost-semnat-contractul-de-lucrari-extinderea-retelelor-de-canalizare-pentru-aglomerarea-visina/