Print this Post


Acțiune a inspectorilor de muncă pe linie de SSM

În perioada iunie-noiembrie 2020, Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt va desfășura „Acțiunea de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc din cauza atmosferelor explozive în silozurile de cereale, fabricile de produse de brutărie și produse de panificație, nutrețuri pentru hrana animalelor, băuturi alcoolice, mobilă și stațiile de distribuție a carburanților auto.”

Acțiunea va avea ca obiectiv creșterea  gradului  de  conștientizare  a  angajatorilor  și  a  lucrătorilor  în  ceea  ce  privește  necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă, în societățile comerciale din domeniile de activitate sus-menționate.

itm olt li 789„În activitățile de recepționare, condiționare, conservare, păstrare și valorificare a produselor agricole, fabricare a pâinii, nutrețuri combinate, băuturi alcoolice, mobilă și stații de distribuție a carburanților auto, riscul cel mai mare este reprezentat de producerea, în anumite condiții, a autoaprinderilor și, mai ales, a incendiilor și exploziilor deosebit de puternice.

În procesele tehnologice care se desfășoară în activitățile din silozuri, fabricile de pâine și fabricile de producere a nutrețurilor combinate se degajă praf mineral și praf vegetal. Dacă praful mineral, prin natura sa, are efecte asupra stării de sănătate a lucrătorilor, praful vegetal degajat în procesul de producție, având dimensiuni foarte mici (microni) și putere energetică foarte mare, are un aport important în declanșarea unui incendiu sau a unei explozii.

Pentru activitățile din întreprinderile de fabricare a mobilei, cel mai grav pericol îl constituie explozivitatea vaporilor  sau  microparticulelor  formate  din  solvenți  inflamabili  din  compoziția  lacurilor și grundurilor,  în amestec cu aerul din mediul de lucru.

În stațiile de distribuție a carburanților auto sunt comercializate diferite sortimente de benzină, motorină și gaz petrolier lichefiat (GPL) auto, precum și recipiente-butelii, acești carburanți fiind  produse  petroliere  obținute  din  prelucrarea  țițeiului, extrem de inflamabile și care formează cu aerul amestecuri explozive”, a declarat inspector șef Constantin Cristian Ungureanu, director ITM Olt.

Astfel, se vor realiza sesiuni de informare a angajatorilor asupra riscurilor datorate atmosferelor explozive; verificări prin acțiuni de control la angajatori și dispunerea de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor, precum și verificarea realizării măsurilor dispuse.

Ionuț Dumitrescu

Permanent link to this article: http://linia1.ro/actiune-a-inspectorilor-de-munca-pe-linie-de-ssm/