Print this Post


Activități culturale la Colegiul Național „Radu Greceanu” din Slatina

Amfiteatrul Colegiului Național „Radu Greceanu” a găzduit, recent, simpozionul „Slatina – trepte de cultură și civilizație”, în cadrul căruia numeroși participanți, elevi și profesori, au prezentat materiale referitoare la bogăția culturală a orașului de altădată și de acum, dar și a Colegiului Național „Radu Greceanu”, personalități ale orașului.

În aceeași zi, s-a desfășurat atelierul interactiv de utilizare a filmului documentar în activitatea didactică, în colaborare cu Asociația One World.

De asemenea, în perioada septembrie – decembrie a.c., se desfășoară proiectul „Slatina – Trecut și prezent”, proiect coordonat de Colegiul Național „Radu Greceanu” și Asociația „Radu Greceanu”, în parteneriat cu Asociația One World, Primăria Municipiului Slatina, Asociația Photograff, Săptămânalul Linia Întâi, Inspectoratul Școlar Județean Olt, Slatina Buzz și Colegiul Național „Ion Minulescu” Slatina.

greceanu simpozionProiectul „Slatina – Trecut și prezent” se adresează cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, elevi, elevi ai căror părinți sunt plecați în străinătate, elevi proveniți din familii monoparentale, elevi de etnie rromă, elevi cu dificultăți de învățare, părinți, dar și comunitatea locală.

Acest proiect are menirea să deschidă orizontul elevilor spre valorificarea cunoașterii. Își propune ca elevii și comunitatea locală să conștientizeze posibilitatea îmbunătățirea vieții prin valorificarea competențelor dobândite și activitățile extracurriculare ce implică arta și științele. Prin acțiunile propuse, se dorește deschiderea de noi canale de comunicare între unitățile școlare, partenerii proiectului și comunitatea locală.

Prin implementarea acestui proiect, se urmărește valorificarea potențialului cultural și științific al municipiului Slatina, în general, al elevilor și profesorilor din Colegiul Național „Radu Greceanu”, în particular; creșterea nivelului de informare cu privire la valorile tradiției, istoriei, științei și artei locale; promovarea interdisciplinarității în diverse domenii; intensificarea relațiilor de colaborare, comunicare între instituțiile de învățământ, comunitate, alte instituții; dar și informarea și educarea tinerilor în scopul (re)descoperirii apartenenței la o comunitate (locală și națională), prin valorificarea creativității tinerilor din municipiul Slatina.

Totodată, obiectivele proiectului sunt: conștientizarea publicului școlar și a comunității asupra rolului artei în asigurarea progresului în viața comunității; promovarea învățării de calitate și a activității de cercetare și valorificarea acestora, în spațiul comun al științelor; realizarea unui schimb de experiență între elevi, profesori și comunitatea locală: dezvoltarea solidarității și promovarea toleranței între tineri, în vederea consolidării coeziunii sociale, prin utilizarea unor abordări și metode incluzive prin excelență, având în vedere capacitatea acestora de a facilita expresivitatea și creativitatea unor tineri cu oportunități reduse; valorificarea potențialului creator al copiilor, precum și implicarea tinerilor într-o serie de evenimente legate de oraș.

Nu trebuie uitată echipa de implementare a proiectului, profesorii: Teodora Marica, Daniela Iancu, Larisa Masay, Mirela Moraru, Floriana Iacobescu, Elena Sîrghie, Larisa Nicola, Gianina Pîrvu și Violeta Firu.

În continuare, sunt prevăzute acțiuni pentru realizarea unei reviste, în colaborare cu Slatina Buzz și al unui atelier de teatru „Atenție… se joacă!”.

Ionuț Dumitrescu

Permanent link to this article: http://linia1.ro/activitati-culturale-la-colegiul-national-radu-greceanu-din-slatina/