Print this Post


ADMITERE 2018

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREȘTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT, INGINERIE ECONOMICĂ ÎN AGRICULTURĂ ȘI DEZVOLTARE RURALĂ – FILIALA SLATINA

Str. Strehareț Nr. 150, Slatina (Tel: +40-249-435-953; Fax: 0249-43.59.53)

http://www.usamvslatina.ro, e-mail: contact@usamvslatina.ro,

secretariat@usamvslatina.ro, director@usamvslatina.ro

Facultatea este de stat, autorizată și acreditată, pe baza H.G. Nr. 535/1999, apărută în M.O. Nr. 639/07.12.2000 și a Hotărârii ARACIS Nr. 3931/03.05.2010

reclama usamv li 2018ACTE NECESARE: diploma de bacalaureat (în original sau copie) sau adeverința (în original sau copie) pentru absolvenții care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie  2018, în care să se specifice pe verso probele susținute și media aferentă fiecărei probe. Prezentarea diplomei în original este obligatorie pentru ocuparea locurilor cu finanțare de la buget.; Foaia matricolă (în original sau copie) pentru clasele IX-XII; certificat de naștere (copie); certificat de căsătorie (copie) – dacă este cazul; copie Buletin/Carte de identitate; 4 fotografii (tip carte de identitate); adeverință medicală; chitanța de plată a taxei de înscriere și cerere de înscriere (formular tip).

TAXE DE STUDII – FILIALA SLATINA

ANUL UNIVERSITAR 2018/2019:

• 150 lei – taxa de înscriere facultate;

• 50 lei – taxa de înmatriculare;

• 2600 lei – taxa de școlarizare pentru studenții admiși cu taxă la „Inginerie economică în agricultură” (prima tranșă – 1300 lei).

PROBA DE CONCURS ȘI MODALITATEA DE SUSȚINERE

• Sesiunea iulie 2018

– 10-25 iulie 2018: Înscrierea și susținerea interviului

– 27 iulie 2018: Afișarea rezultatului inițial

– 27-31 iulie 2018: Încasarea taxelor (taxă de înmatriculare pentru candidații admiși pe locurile de la buget și taxă de înmatriculare + tranșa I a taxei de studii pentru candidații admiși pe locurile cu taxă).

– 4 august 2018: Afișarea rezultatului final.

Rezultatul admiterii se stabilește luând în considerare următoarele: 70% media de la bacalaureat și 30% nota / media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat: limba română / limba maternă sau matematică, susținerea interviului are loc în aceeași zi cu înscrierea.

• SESIUNEA SEPTEMBRIE: în perioada 6-15 septembrie 2018 se va organiza a doua sesiune de admitere, pentru locurile rămase neocupate în sesiunea din luna iulie.

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Pentru anul universitar 2018/2019, situația numărului de locuri se prezintă astfel:

Domeniul: Inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală

• Învățământ cu frecvență, cu durata de 4 ani

Specializarea Inginerie economică în agricultură

Număr de locuri la BUGET– 28

Număr de locuri cu TAXĂ – 72

 Studenții pot beneficia de următoarele:

• bursă de excelență: 1450 lei / lună;

• bursă de merit: 1020 lei / lună;

• bursă de studiu: 810 lei / lună

• bursă de ajutor social: 600 lei / lună.

Studenții se pot caza în campusul facultății cu o taxă de 60 lei/lună.

 • Centrul tutorial și de înscriere pentru învățământ la distanță, cu durata de 4 ani

Specializarea Inginerie economică în agricultură

Pe parcursul studiilor, studentul poate obține „Certificatul pentru pregătirea personalului didactic (Modul psiho-pedagogic)”

STRUCTURA FACULTĂȚII

În prezent, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală numără peste 4700 de  studenți și are următoarea structură organizatorică:

• Învățământ cu frecvență, cu durata de 4 ani

Specializarea Inginerie economică în agricultură:

• Filiala Slatina: capacitatea pentru cei 4 ani de studiu este de 360 de locuri, dintre care 261 cu taxă.

Învățământ la distanță, cu durata de 4 ani.

• Inginerie economică în agricultură

MASTERAT, învățământ cu frecvență redusă cu durata de 2 ani

• Agribusiness.

• Management și dezvoltare rurală;

• Management în agroturism și alimentație publică;

MASTERAT*, învățământ cu frecvență redusă cu durata de 2 ani

Specializări:

• Management și dezvoltare rurală;

• Managementul calității și inovației în domeniul agroalimentar;

• Management în agroturism și alimentație publică;

• Agribusiness;

• Management în Audit Intern.

* Capacitate maximă de școlarizare – 50 de locuri alocate pentru fiecare specializare

Informații la secretariatul

Facultății: tel./fax: 0249/435.953, www.usamvslatina.ro; e-mail: contact@usamvslatina.ro; secretariat@usamvslatina.ro; director@usamvslatina.ro;

Permanent link to this article: http://linia1.ro/admitere-2018/