Print this Post


Admitere la instituțiile de învățământ ale Jandarmeriei

Pentru anul de învățământ 2018-2019, Jandarmeria Română va scoate la concurs locuri pentru admitere la instituțiile de formare profesională inițială care pregătesc necesarul Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea de admitere august-septembrie 2018 și sesiunea de admitere ianuarie 2019.

Pentru sesiunea de admitere august-septembrie 2018, Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” București scoate la concurs: 10 locuri alocate Jandarmeriei Române (Facultatea de Științe Juridice și Administrative, pentru învățământul cu frecvență – domeniul de licență „Drept”, programul de studii universitare de licență „Drept”); 50 locuri alocate la Facultatea de Jandarmi pentru învățământul cu frecvență – domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine și siguranță publică” (din care 2 locuri pentru romi, 2 locuri pentru maghiari și 2 locuri pentru alte minorități) și 5 locuri alocate Jandarmeriei Române la Facultatea de Poliție pentru învățământul cu frecvență redusă – domeniul de licență „Științe militare, informații și ordine publică”, programul de studii universitare de licență/specializarea „Ordine și siguranță publică”.

jandarmerie liȘcoala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani oferă 350  locuri (din care 4 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități); Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – 350 locuri alocate Jandarmeriei Române (din care 4 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități) și Universitatea Națională de Apărare „Carol I” – 2 locuri alocate M.A.I., specialitatea militară Științe militare, informații și ordine publică -„Logistică”.

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu – 21 locuri alocate M.A.I. conform specialităților, astfel: 2 locuri – Managementul organizației – Artilerie și rachete; 1 loc  – Managementul organizației – Geniu; 1 loc  – Managementul organizației – Apărare CBRN; 2 locuri – Managementul organizației – Auto; 2 locuri – Inginerie și management în domeniul comunicațiilor militare – Comunicații și informatică; 5 locuri – Contabilitate și informatică de gestiune – Finanțe-contabilitate; 8 locuri – Administrație publică – Logistică;

Academia Tehnică Militară București – 33 locuri alocate M.A.I., conform următoarelor specialități, astfel: 4 locuri – Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului; 7 locuri – Materiale energetice și apărare CRBN; 2 locuri – Muniții, rachete, explozivi și pulberi; 5 locuri – Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare; 3 locuri – Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule; 4 locuri – Comunicații pentru apărare și securitate; 3 locuri – Echipamente și sisteme electronice militare; 5 locuri – Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională.

La Institutul Medico-Militar sunt 12 locuri alocate M.A.I. (Direcția Militară), specialitatea militară „Medicină generală” astfel: 7 locuri București și 5 locuri Târgu Mureș. Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” – Facultatea de Management Aeronautic, 13 locuri alocate M.A.I. (IGAV), astfel: 10 locuri – Științe militare, informații și ordine publică – Aviație piloți; 3 locuri – Științe militare, informații și ordine publică – Radiolocație.

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” Constanța – Facultatea de Inginerie Marină – 6 locuri alocate M.A.I. (2 locuri Inginerie marină și navigație – Electromecanică navală și 4 locuri Inginerie electrică – Electromecanică). Școala Militară de maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” Pitești –  8 locuri alocate M.A.I., conform specialităților, astfel: 5 locuri – Auto; 1 loc  – Tehnică de comunicații; 1 loc  – Operare și mentenanță echipamente informatice; 1 loc  – Administrare sisteme/ rețele de comunicații/ informatică.

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene „Traian Vuia” – 5 locuri alocate MAI conform specialităților, astfel: Aeronave și motoare de aviație. Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” din Constanța va avea 66 locuri alocate M.A.I. conform specialităților: 7 locuri – Artilerie navală și antiaeriană; 11 locuri – Timonier și tehnică de navigație navală; 8 loc – Comunicații navale și observare semnalizare; 12 loc – Motoare și mașini navale; 28 loc – Motoare și instalații electrice navale.

Pentru sesiunea de admitere ianuarie 2019, învățământ postliceal pentru formarea subofițerilor,  învățământ cu frecvență, durata studiilor de 1 an, Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani are alocate 350  locuri (din care 4 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități): 317 locuri alocate Jandarmeriei Române; 25 locuri alocate S.I.E.; 8 locuri alocate S.P.P.

Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni – 350  locuri (din care 4 locuri pentru romi și 2 locuri pentru alte minorități), astfel: 335 locuri alocate Jandarmeriei Române și 15 locuri alocate S.I.E..

Criterii de recrutare  pentru ofițeri, maiștri militari și subofițeri

Pentru a participa la concursurile de admitere la instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și pe locurile M.A.I., precum și în cele ale Ministerului Apărării Naționale pe locuri M.A.I., candidații trebuie să îndeplinească, conform Ordinului MAI nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, următoarele condiții și criterii specifice: să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic, aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală și evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situația în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situații, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susține înaintea examinării medicale; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți, iar în cazul candidaților la examenele de admitere în instituțiile de învățământ, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere; să fie absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru candidații la examenele de admitere în instituțiile de învățământ.

De asemenea, candidații trebuie să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; să aibă vârsta de până la 27 de ani împliniți în anul participării la concurs, pentru candidații pe locurile destinate formării inițiale a personalului militar și pe locurile MAI la instituțiile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale; să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentație, în ținuta de vară; să fi obținut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puțin 9,00, cu excepția candidaților care au absolvit instituții de învățământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului, precum și să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare dintr-o instituție de învățământ.

Cererile de înscriere/participare la sesiunile de august – septembrie 2018 și ianuarie 2019 se depun de către candidați pentru locurile MAI la unitățile de recrutare, până la următoarele date limită: 25 mai 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea iulie – august 2018 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la instituțiile de învățământ care pregătesc personal pentru MAI (din structura MApN și SRI); 15 iunie 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea august – septembrie 2018 la școlile postliceale ale MAI; 23 noiembrie 2018 – pentru concursurile de admitere organizate în sesiunea ianuarie 2019 la școlile postliceale ale MAI.

Data limită de depunere a dosarelor este de 15 iunie 2018, pentru instituțiile de învățământ superior (ale MAI, MApN și Serviciului Român de Informații, denumit în continuare SRI) și școlile postliceale ale MApN,  13 iulie 2018  (sesiunea august – septembrie 2018),  respectiv 14 decembrie 2018 (sesiunea ianuarie 2019) pentru școlile postliceale ale MAI.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt din municipiul Slatina, str. Cazărmii nr. 40, Serviciul Resurse Umane 0249/437901, 0249/437904 interior 24558 / 24535.

Permanent link to this article: http://linia1.ro/admitere-la-institutiile-de-invatamant-ale-jandarmeriei/