Print this Post


AJOFM Olt – informații despre șomajul tehnic

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt pune la dispoziția cetățenilor numerele de telefon directe, la care pot suna, pentru a obține informații suplimentare, cu privire la modalitățile de acordare a șomajului tehnic.

Angajatorii sau angajații care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la acordarea șomajului tehnic, pot apela: 0771/363940;  0249 /438595  int.108 (Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt) sau 0249/ 513694 (Agenția Locală Caracal) numere cu tarif normal.

ajofm someri olt li 788Conform OUG nr. 30/2020 pe perioada stării de urgență instituite prin Decretul nr. 195/2020, privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din inițiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin (1) lit. c) din Legea nr 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a efectelor produse de COVID-19, indemnizațiile de care beneficiază salariații se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat și se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.

De prevederile mai sus menționate vor beneficia salariații angajatorilor care îndeplinesc una din următoarele condiții:

a) întrerup activitatea total sau parțial, în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate, și dețin certificatul de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 12 din anexa nr. 1 Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri eliberează certificatul de situații de urgență conform metodologiei aprobate prin ordin;

b) reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Documentele necesare acordării șomajului tehnic se vor depune la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, prin poșta electronică, la următoarea adresă de email:  olt@anofm.gov.ro

Ionuț Dumitrescu

Permanent link to this article: http://linia1.ro/ajofm-olt-informatii-despre-somajul-tehnic/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *