Print this Post


AJOFM Olt oferă sprijin pentru încadrarea în muncă a absolvenților

Absolvenții instituțiilor de învățământ din județul Olt – promoția 2018 pot beneficia gratuit de informare si consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, formare profesională, precum și de facilități financiare (primă de inserție, primă de relocare, prime de mobilitate) sau  indemnizație de șomaj, numai dacă se înregistrează la  agențiile locale/punctele de lucru din subordinea Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt.

Pentru a beneficia de primă de inserție sau, după caz, de indemnizație de șomaj, absolvenții trebuie ca, în termen de 60 de zile de la data absolvirii, să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă la agențiile locale sau punctele de lucru din subordinea AJOFM Olt.

ajofm someri olt liActele necesare pentru înregistrare ca persoană în căutarea unui loc de muncă sunt următoarele: act de identitate (copie și original); adeverință din care să rezulte data absolvirii (copie + original) și adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „apt muncă”.

În cazul absolvenților de liceu din acest an, cele 60 de zile încep a fi numărate din data de 26 mai, potrivit Ordinului nr. 3382/2017 al Ministerului Educației Naționale, privind structura anului școlar 2017-2018, conform căruia „cursurile claselor terminale din învățământul liceal se încheie în data de 25 mai 2018”. Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidența AJOFM Olt, în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență (dată înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

Totodată, absolvenții înregistrați în evidențele AJOFM Olt care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reușit să se încadreze în muncă și nu au fost admiși sau nu urmează cursurile unei forme de  învățământ, nu realizează venituri sau realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare (500 lei) pot solicita indemnizație de șomaj. Acest drept se acordă la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirării celor 60 de zile de la absolvire și constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă al cărei cuantum este de 250 lei.

De asemenea, absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de trei ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării.

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/ajofm-olt-ofera-sprijin-pentru-incadrarea-in-munca-a-absolventilor/