Print this Post


Anunț

Primăria comunei Fărcașele, județul Olt, organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant de ADMINISTRATOR PUBLIC, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Fărcașele:

A. DENUMIREA  POSTULUI

1. ADMINISTRATOR PUBLIC – funcție contractuală de conducere, perioada nedeterminată.

B. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS

a) să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) studii – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv, studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență, sau echivalentă în domeniile: științe inginerești, științe sociale, informatică, științe juridice sau științe administrative;

c) condiții de vechime: Nu este cazul.

C. CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs  – în termen de 10 zile lucrătoare  de la data afișării/publicării anunțului,  până la data de 30 martie 2017, la sediul Primăriei comunei Fărcașele.

2. Selecția dosarelor de înscriere – 04.04.2017

3. Data probei scrise – 07.04.2017, Ora -  09:00

4. Data probei de interviu – 10.04.2017, Ora -  09

5. Locul desfășurării probelor – Sediul Primăriei comunei Fărcașele

MENȚIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere și relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Fărcașele, telefon 0249 531 302, persoană de contact domnul Vladu Leon Viorel.

PRIMAR, TUDOR MARIN

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-15/