Print this Post


ANUNȚ

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DEVESELU, JUDEȚUL OLT

SERVICIUL DE UTILITĂȚI PUBLICE

- anunță –

Serviciul de Utilități Publice, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant:

1. Inspector de specialitate

Nivelul studiilor : superioare, specializare economica

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din anexa la HG nr.

286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de desfășurare a concursului:

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele de înscriere la concurs, la sediul Primăriei comunei Deveselu, județul Olt, până la data de 28.08.2017, ora 1600.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 04.09.2017, ora 1000 la sediul Primăriei comunei

Deveselu, str. Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt.

Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Bibliografia și actele necesare pentru dosarul de înscriere se afișează la sediul Primăriei comunei Deveselu și pe site-ul instituției la adresa de internet: www.primariadeveselu.judetulolt.ro.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Serviciului de Utilități Publice din strada Maria Coloni nr. 96, județul Olt, la sediul Primăriei comunei Deveselu din strada Aurel Vlaicu nr. 6, județul Olt și la tel. 0249510560.

ADMINISTRATOR,

SERVICIUL DE UTILITĂȚI PUBLICE

IGNAT DUMITRU

 

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-16/