Print this Post


  ANUNȚ

  ORAȘUL POTCOAVA
  C.I.F 4716780
  STR. PRINCIPALĂ, NR. 86 , POTCOAVA, JUD. OLT
  TEL/FAX: 0249.462.038 / 0249.462.355
  E-MAIL: primariapotcoava@yahoo.com
  Web: www.potcoava-olt.ro

  Nr. 1008/04.02.2020

  Având în vedere prevederile art. 25 alin.(1) și ale art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  anunt potcoava stema netAvând în vedere prevederile Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismului, cu modificările și completările ulterioare;

  În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, Primarul orașului Potcoava propune  spre  consultare  publică  inițiere Plan urbanistic zonal pentru construire restaurant și motel, orașul Potcoava, strada Principală nr. 228 și 228A, județul Olt.

  Beneficiar: Milea Nicușor, Milea Rodica Daniela, orașul Potcoava, strada Principală nr.228. Proiectant: SC Angela Busca Arhitecture SRL

  În perioada 04.02.2020-25.02.2020, între orele 1030-1230, documentația PUZ poate fi pusă la dispoziție, în vederea consultării, la Serv. Urbanism din cadrul Primăriei orașului Potcoava (persoana de contact Noajă Daniel), strada Principala nr. 86.

  Persoanele interesate, pot trimite  în scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, cu privire la documentația PUZ,  la sediul Primăriei orașului Potcoava, strada Principalaă nr. 86, până la data de 25.02.2019.

  Primar,

  Enăchioaia Manuel

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-30/