Print this Post


Anunț

Comuna Izbiceni
Județul Olt
Tel. / Fax.: 0249/5435001
e-mail: primaria_izbiceni@yahoo.com

În conformitate cu prevederile HCL nr. 3 / 29.01.2020, comuna Izbiceni organizează licitația cu atribuire directă pentru închirierea pășunii, proprietate privată a comunei Izbiceni, județul Olt, conform Regulamentului pentru închiriere pășune prin atribuire directă aprobat prin HCL nr. 21 / 31.03.2019.

Data licitației cu atribuire directă este de 27.02.2020, ora 14:00.

Prețul de pornire al licitației este de 171/ lei / ha / an.

Documentele pentru participarea la licitație se depun la sediul Primăriei Izbiceni, la secretariat, până la data de 26.02.2020, ora de 10:00.

Secretar, Chelu Nelu

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-31/