Print this Post


Anunț

Piciorgros A. Monica PFA, cu sediul în comuna Orlea, sat Orlea, str. Școlii nr. 21, județul Olt, Certificat de Înregistrare F28/573/2012, CUI 29758136, declară pierdut Certificat Constatator nr. 502023 din 17.02.2012, pentru sediul profesional.

Se declară nul!

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-36/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *