Print this Post


  ANUNȚ DE LICITAȚIE

  antet anunt potcoava

  .

  Nr. 1177/12.02.2018

  ANUNȚ  DE  LICITAȚIE

  Primăria orașului Potcoava, cod fiscal 4716780, cu sediul în localitatea Potcoava, str. Principală, județul Olt, cod poștal 237355, tel. 0249/462038; Fax: 0249/462355, e-mail: primariapotcoava@yahoo.com, organizează licitație publică,  în data de 05.03.2018, orele 14,00, spații cu destinația de cabinete medicale.

  Spațiile sunt situate la parterul clădirii ,,Sediu Schela”, în orașul Potcoava, str. Principala nr. 81.

  Suprafața spațiilor scoase la licitație, conform releveului întocmit de SC ADRIAN ON-EST CADASTRU SRL sunt:

  – Spațiul nr. 1 din releveu propus pentru scoaterea la licitație are o suprafață totală de 15.11 mp;

  – Spațiul nr. 2 din releveu propus pentru scoaterea la licitație are o suprafață totală de 14.61 mp;

  – Spațiul nr. 3 din releveu propus pentru scoaterea la licitație are o suprafață totală de 14.96 mp;

  – Spațiul nr. 11 din releveu propus pentru scoaterea la licitație are o suprafață totală de 8.64 mp;

  – Spațiul nr. 12 din releveu propus pentru scoaterea la licitație are o suprafață totală de 13.71 mp;

  Perioada de închiriere a terenului este de 10 de ani, iar prețul de pornire la licitație este de 24 lei mp/an, stabilit conform raportului de evaluare stabilit de evaluatorul anevar.

  Taxa de participare la licitație este de 50 lei, garanția de participare este de 50 lei, iar caietul de sarcini se poate procura de la sediul Primăriei Orașului Potcoava contra sumei de 50 lei.

  Ofertele se pot depune la sediul Primăriei Orașului Potcoava, str. Principală, jud. Olt, cod poștal 237355, până la data de 05.03.2018 , orele 10,00.

  Ofertanții vor depune o singură ofertă redactată în limba română.

  Termenul pentru solicitarea de clarificări este 01.03.2018, ora 14,00 .

  Ofertele vor fi deschise în data de 05.03.2018, orele 14,00 în Sala de Ședințe a Primăriei orașului Potcoava.

  Relații suplimentare puteți obține la sediul Primăriei orașului Potcoava sau la tel. 0249.462.038, fax.0249.462.355, e-mail:  primariapotcoava@yahoo.com, persoana de contact Ovidiu VESELU.

  PRIMAR ,

  Nicusor Manuel ENACHIOAIA

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-de-licitatie-2/