Print this Post


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU

COMUNA DEVESELU

Str. Aurel Vlaicu nr.6

JUDEȚUL OLT  

 Nr. 9059 / 09.09.2019

Sectoare cadastrale : 6,7,8,27

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele  cadastrale nr. 6,7,8,27, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării: 18.09.2019

Data de sfârșit a afișării: 16.11.2019

Adresa locului afișării publice: Str.Aurel Vlaicu nr.6, comuna Deveselu, sat Deveselu, județul Olt

Repere pentru identificarea locației : în apropierea Bisericii Sf.Nicolae și Școlii Gimnaziale Comuna Deveselu.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Deveselu, str.Aurel Vlaicu nr.6, comuna Deveselu, sat Deveselu, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Deveselu, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

 Primar,

ALIMAN Ion

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-prealabil-privind-afisarea-publica-a-documentelor-tehnice-ale-cadastrului-2/