Print this Post


ANUNȚ PRIMĂRIA COMUNEI TRAIAN

ROMÂNIA • JUDEȚUL OLT • PRIMĂRIA COMUNEI TRAIAN
STR. CALEA TRAIAN NR. 142; E-mail: traianprimaria@yahoo.com
Nr. 792/18.02.2020

Sectoare cadastrale: 3, 4

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 4, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Data de început a afișării: 28.02.2020
Data de sfârșit a afișării: 27.04.2020
Adresa locului afișării publice: Str. Calea Traian nr.142, Comuna Traian, județul Olt
Repere pentru identificarea locației : În apropierea Căminului Cultural Traian, Dispensarului Comunal, Bisericii Sf. Împărați Constantin și Elena, Școlii Gimnaziale Traian, Grădiniței cu Program Normal Traian.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Traian, Str. Calea Traian nr.142, Comuna Traian, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.
Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Traian, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei.
Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

PRIMAR, NEGRILĂ Marian

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-primaria-comunei-traian/