Print this Post


Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA IZBICENI, județul Olt, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA IZBICENI, SATUL APARȚINĂTOR IZBICENI, JUDEȚUL OLT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA IZBICENI, SATUL APARȚINĂTOR IZBICENI, JUDEȚUL OLT”, propus a fi amplasat în comunele Izbiceni și Giuvărăști, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Olt.

Share

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare-2/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *