Print this Post


Anunțuri

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA FĂRCAȘELE, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA FĂRCAȘELE: SATELE GHIMPAȚI, HOTĂRANI, FĂRCAȘU DE JOS”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluării adecvate pentru proiectul: „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA FĂRCAȘELE: SATELE GHIMPAȚI, HOTĂRANI, FĂRCAȘU DE JOS”, propus a fi amplasat în Fărcașele, județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectele deciziilor de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.
________________________________________________________________________________________

Anunț
Vând urgent apartament cu 4 camere, et. 2, decomandat, situat în Slatina, str. Drăgănești. Preț negociabil, la vedere.
Tel.: 0767 673 318
_________________________________________________________________________________________

Anunț
Cumpăr urgent teren extravilan comasat, între  1 și 120 ha, toate la un loc.
Preț negociabil. Rog seriozitate.
Tel.: 0767 673 318
_________________________________________________________________________________________

România • Județul Olt
Primăria comunei Deveselu
Str. Maria Coloni nr. 6, tel.: 0249.510560 / fax: 0249.510580, e-mail: primariadeveselu@yahoo.com

ANUNȚ

Primăria comunei Deveselu, județul Olt, organizează licitație publică deschisă în data de 17.02.2014, ora 10.00, la sediul Primăriei din strada Aurel Vlaicu nr. 6, în vederea:

1. Închirierii prin licitație publică, pe o perioadă de 1 an, a unor terenuri în suprafață totală de 3,00 mp. (3 loturi a 1 mp fiecare), aparținând domeniului public al comunei Deveselu pentru amplasarea unor panouri publicitare.

– Prețul de pornire la licitație va fi de:
• 3 lei/mp/lună pentru spațiul în suprafață de 21,00 mp situat în str. Maria Coloni nr. 67:
• 6 lei/mp/lună pentru terenul destinat amplasării unor panouri publicitare.
– Închirierea spațiului de la punctul 1 se face pe o perioadă de 5 ani;
– Închirierea terenului de la punctul 2 se face pe o perioadă de un an.

Garanția de participare este de:
• 63 lei pentru spațiul în suprafață de 21,00 mp, situat în strada Maria Coloni nr. 67;
• 6 lei/lot (1 mp) pentru terenul destinat amplasării unor panouri publicitare.

Taxa de participare este de:
• 50 lei pentru spațiul în suprafață de 21,00 mp, situat în strada Maria Coloni nr. 67;
• 100 lei pentru terenul destinat amplasării unor panouri publicitare.

Documentația de licitație se poate procura contra cost (40 lei) de la sediul Primăriei  Deveselu până la data de 14.02.2014, ora 14.00
Ofertele se depun la sediul Primăriei Deveselu până la data de 17.02.2014, ora 09.00;
Informații suplimentare se pot obține de la sediul Primăriei Deveselu, telefon 0766068443, zilnic între orele 9.00-16.00.
Persoana de contact este domnul Primar, Ion Aliman.

PRIMARUL COMUNEI DEVESELU,
Ing. ION ALIMAN

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunturi-4/