Print this Post


Asociația Radu Greceanu din Slatina mulțumește sponsorilor săi și Primăriei Slatina

Recent, amfiteatrul Traian Biju al Colegiului Națuional „Radu Greceanu” din Slatina a fost animat, în cadrul unei manifestări de recunoștință față de Primăria Slatina și față de sponsorii de pe platforma industrială a orașului lui Eugen Ionescu, cei care au înțeles să contribuie financiar la, „Creșterea limbii românești și-a patriei cinstire”, ca să-l cităm pe înaintașul nostru Enăchiță Văcărescu.

Manifestarea s-a desfășurat sub egida asociației nonguvernamenale „Radu Greceanu”, prezidată, cu maximă competență, de prof. Teodora Marica, secondată, la rându-i, de o seamă de cadre didactice care, prin efortul lor continuu, doresc a menține prestigiul istoric al acestei unități școlare care, așa cum spunea prof. Elena Sîrghie, a dat țării și lumii o serie de personalități ale căror portrete „ar trebui să stea la loc de cinste pe coridoarele școlii noastre, pentru a constitui prilej de mândrie și imbold, dar și modele pentru generațiile de azi și de mâine”.

greceanu manifestare 2018 1Au fost de față, în primul rând, elevi ai colegiului, apoi reprezentanți ai companiilor industriale care au sponsorizat, cu generozitate, proiectele Asociației Radu Greceanu, cadre didactice, conducerea școlii, reprezentată de prof. Gianina Pârvu  – director, și Larisa Nicola – director adjunct, prof. Teodora Marica – președintele asociației sus-amintite…

Prof. Gianina Pârvu a vorbit despre aportul administrației locale și al sponsorilor la dotarea și modernizarea acestei școli de nobilă tradiție, mulțumindu-le tuturor pentru generozitate și patriotism.

Prof. Mirela Moraru, coordonator al proiectului interdisciplinar „Slatina – trecut și prezent” a subliniat calendarul și îndeplinirea obiectivelor proiectului respectiv și a vorbit despre valorificarea potențialului cultural al elevilor, precum și despre implicarea tinerilor într-o serie de evenimente ce aparțin comunității din care fac parte.

Domnia-sa a mulțumit partenerilor din proiect, anume Primăriei Slatina, dar și companiilor ROLMIS, ALRO, TMK ARTROM, NATURAL, UNICONFEX și DEMIART, pentru contribuția financiară necesară achiziționării de videoproiectoare, pentru toate clasele Colegiului „Radu Greceanu”.

greceanu manifestare 2018 2De asemenea, prof. Larisa Nicola a scos în relief, prin discursul său, îmbunătățirile de ordin administrativ din școală, realizate cu ajutorul actualei administrații slătinene, dar și prin atragerea de sponsorizări, „în mediul de afaceri autohton regăsindu-se absolvenți ai acestei școli”.

„Din dorința de a menține tradiția Colegiului Național „Radu Greceanu” vie, elevii noștri s-au înscris într-un ritm permanent al rezultatelor bune și foarte bune la olimpiadele și concursurile școlare naționale și internaționale. Anual, avem numeroși absolvenți care își desăvârșesc studiile la universități de renume, peste hotare, sau susțin doctorate în țări din Europa sau în Statele Unite. Probabil că despre ei vom mai auzi. Nimic nu se face fără putere creatoare, fără darul de a visa frumos și de a dovedi că totul se naște din efortul susținut, corect, permanent, bine condus de către profesori competenți. Am dorit să ne alăturăm muncii lor dedicate, prin crearea unor condiții de lucru confortabile. Pe lângă îmbunătățirile importante aduse Corpului A și sălii de sport a Colegiului National „Radu Greceanu”, îmbunătățiri realizate cu ajutorul administrației locale, am reușit să modernizam sălile de lectură aferente internatului nostru, prin atragerea de sponsorizări, în mediul de afaceri autohton regăsindu-se foști absolvenți ai colegiului nostru, și nu numai, care au fost extrem de receptivi, oferindu-ne sprijinul necondiționat oricând le-a fost solicitat. Le mulțumim, prin urmare, sponsorilor noștri – S.C. Instal Ilias S.R.L., S.C. Natural S.R.L., S.C. Colad S.R.L., S.C. ACA S.R.L. – care au ajutat elevii cazați în internat să se poată pregăti mai bine, folosindu-se de tehnologiile educaționale și informaționale moderne pe care le-am pus la dispoziție”, a declarat Larisa Nicola.

Despre trecutul, prezentul și viitorul Colegiului Național „Radu Greceanu” a vorbit și Elena Sîrghie, profesor de istorie și membru al Asociației „Radu Greceanu”:

„De-a lungul timpului, de la înființare și până astăzi, în acest templu al învățării, vor sluji mari dascăli dăruiți unii, până la renunțarea de sine, muncii lor de luminare a tinerilor învățăcei. De la August Crainic, Iuliu Moisil, Ion Irimescu, Tiberiu Popescu, Dumitru Popovici, Gheorghe Botez, Daniel Mirodot sau Traian Biju și până la Nicolae Popescu, Alecu Popescu, Ion Bodescu, Ioan Georgescu sau Maria și Gheorghe Ungureanu.

Perioada 1914-1944 a fost considerată de către profesorul Ungureanu „etapa miracolului școlar”. În această perioadă, profesor de geografie și director în mai multe rânduri a fost Traian Biju. De numele acestuia se leagă supraetajarea aripilor laterale ale Liceului, înființarea Internatului din curtea școlii, a unui cinematograf, drapelul și imnul Liceului. Cu banii strânși din vânzarea imnului tipărit, Biju va cumpăra instrumente pentru prima fanfară a liceului. Traian Biju a amenajat acest amfiteatru, care, astăzi, poartă chiar numele său, unde au poposit trupe de teatru celebre din toată țara. Și nu numai atât… De numele său, se leagă și înființarea unui ateneu al orașului, reanimarea Societății Culturale Titu Maiorescu sau Revista Luminița (…).

Cu asemenea dascăli minunați, galeria absolvenților acestei școli va fi pe măsură: istoricul George Poboran, diplomatul Constantin Vișoianu, ambasadorii de mai târziu ai României la Paris Caius Traian Dragomir și Anton Vătășescu, cercetătorul Octavian Popescu, membru al Academiei Române, prof. univ. medicul Leonida Gherasim, tenorul Antonius Nicolescu, scriitori precum Damian Stănoiu, Marin Mincu, Ion Lazu, prof. Jean Lupu, dirijorul Corului Symbol și, potrivit credinței lui Nicolae Steinhardt, „cel mai mare omagiu pe care-l poți aduce unei școli sau unei metode, nu e de a le imita, ci de a le continua”, astăzi, printre absolvenții Colegiului Național „Radu Greceanu”, întâlnim cadre universitare, în țară și în străinătate, medici străluciți, actori pe scenele lumii, lideri politici sau conducători de comunități centrale și locale.”

Manifestarea s-a încheiat cu acordarea de distincții și diplome reprezentanților Primăriei Slatina, dar și companiilor partenere de pe platforma industrială a Slatinei. Colegiul Național „Radu Greceanu” a fost și rămâne, așa cum spunea prof. Alice Ionescu, „vârful de lance al învățământului secundar din Slatina”! Felicitări!

LINIA ÎNTÂI

Permanent link to this article: http://linia1.ro/asociatia-radu-greceanu-din-slatina-multumeste-sponsorilor-sai-si-primariei-slatina/