Print this Post


Caracal: Un proiect întru respectul istoriei fabuloase a Capitalei fostului județ Romanați!

Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Bibliotecii Virgil Carianopol – iată un proiect generos, lansat de către administrația Municipiului Caracal, pe fonduri europene. Este un act patriotic de respect pentru istoria fabuloasă a ceea ce a fost cândva Capitala Județului Romanați.

După ce buldozerele comuniste, dar și cele post-comuniste, au pus la pământ importante edificii de patrimoniu, unele adevărate opere de artă, iată că primarul străvechiului Caracal, d-l Liviu Radu, alături de o echipă performantă, vine cu acest proiect de 10.200.984,08 lei, din care 9.895.723,40 lei finanțare nerambursabilă, prin care se salvează un obiectiv de patrimoniu, care ține de figura majestuoasă a lui Virgil Carianopol, unul dintre marii poeți naționaliști ai României, care a făcut închisoare politică la Aiud și Periprava.

Felicitări! În continuare, vă prezentăm respectivul proiect!

caracal proiect net 2Restaurarea, consolidarea, echiparea și dotarea Bibliotecii Virgil Carianopol, în vederea valorificării durabile a patrimoniului cultural local

cod. SMIS 116185

Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIULUI CARACAL, în calitate de beneficiar, anunță lansarea proiectului „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” – cod. SMIS 116185 – finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARĂ 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

caracal proiect net 1Proiectul se implementează în Municipiul Caracal, timp de 30 luni, începând din data de 03.08.2017

Proiectul „RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, ECHIPAREA ȘI DOTAREA BIBLIOTECII VIRGIL CARIANOPOL, ÎN VEDEREA VALORIFICĂRII DURABILE A PATRIMONIULUI CULTURAL LOCAL” – Nr. înregistrare SV/OT/2016/5/5.1/1/35/25.11.2016 – finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020, AXA PRIORITARA 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, PRIORITATEA DE INVESTIȚII 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural este implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială a MUNICIPIUL CARACAL și are o valoare totală de 10.200.984,08 lei, din care 9.895.723,40 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.

Autoritatea de Management a Programului Operațional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, iar Organismului Intermediar este Agenția pentru Dezvoltare Regională SV Oltenia.

Prin lucrările și activitățile propuse se urmărește punerea în valoare a obiectivului de patrimoniu, astfel încât să se obțină un impact semnificativ, favorabil atât în cadrul comunității caracalene cât și pentru județul Olt, obiectivul de patrimoniu restaurat și consolidat, urmărind să fie în circuitul public, asigurându-se astfel inducerea creșterii economice, prin mărirea numărului de vizitatori ai clădirii monument istoric restaurat.

Clădirea obiectiv de patrimoniu, asupra căreia se propun lucrări de intervenție, face parte din lista monumentelor istorice arhitecturale de clasa B, ce figurează la poziția 347, cod  LMI OT–II-m-B 08742,  în  conformitate cu Ordinul nr.2828/2015 pentru modificarea Anexei nr.1 la Ordinul 2314/2004 privind aprobarea Listei Monumentelor Istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice dispărute.

Lucrările de intervenție propuse vizează restaurarea, consolidarea și dotarea clădirii, pe baza perceptelor ce guvernează domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice, acestea  aplicându-se individualizat, în funcție de personalitatea, funcțiunea sa, starea de conservare, în măsura în care conceptul de restaurare rezultă din echilibrarea obligațiilor de a nu dauna monumentului.

Prin lucrările propuse se urmărește păstrarea sau refacerea fațadelor în stilul arhitectonic al clădirii inițiale, cu menținerea aspectului artistic al epocii din care provine, consolidarea structurală a clădirii, în vederea asigurării cerinței de rezistență mecanică și stabilitate, siguranța în exploatarea clădirii, refacerea finisajelor interioare, prin măsuri de restaurare, conservare, inclusiv a componentelor artistice, refacerea instalațiilor interioare (instalații sanitare, instalații electrice,  instalații alimentare cu gaze naturale, instalații termice, de ventilație-climatizare, instalații de  avertizare și alarmare la incendiu, antiefracție, supraveghere video-voce date, etc.), dotarea precum și reabilitarea sa funcțională, asigurându-se în cadrul spațiului restaurat, funcțiuni culturale contemporane, care reintegrează clădirea în spațiul cultural local.

Astfel, pe lângă intervențiile specifice de restaurare, protejare conservare și consolidare a  monumentului istoric, sunt propuse ca acțiuni benefice obiectivelor vizate, următoarele:

• Fluidizarea și separarea circulațiilor în funcție de utilizatori;

• Modernizarea și dotarea cu mobilier eficient a sălilor bibliotecii;

• Amenajarea unui atelier și a unui birou de evidenta, prelucrare si dezvoltare a colecției volumelor din cadrul instituției;

• Amplasarea și dotarea corespunzătoare a biblioNetului astfel încât să fie accesat de utilizatori independent de sălile bibliotecii, cu acces direct din exterior;

• Reorganizarea și dotarea sălilor de expoziție în așa fel încât ele să sporească interesul vizitatorilor pentru expoziții;

• Amenajarea unor grupuri sanitare distincte, dedicate utilizării vizitatorilor.

Suplimentar măsurilor enumerate, se prevăd ca acțiuni menite să asigure revitalizarea clădirii:

• Realizarea și dotarea unui spațiu multifuncțional acoperit, în locul curții interioare (în prezent dezafectate) care să găzduiască diferite evenimente culturale, să atragă vizitatori;

• Realizarea și dotarea unui spațiu dedicat care să adăpostească diferite expoziții temporare ale orașului și ale județului, pe tot timpul anului, accesat prin funcțiuni de tip filtru (garderobă, holuri);

• Dotarea corespunzătoare cu grupuri sanitare a noilor funcțiuni;

• Reabilitarea demisolului, prin amenajarea de funcțiuni dedicate cursurilor și activităților de studiu pentru tineri;

• Dezafectarea locuințelor sociale de la demisol și demolarea construcțiilor parazitare adiacente clădirii de patrimoniu;

• Amenajarea unor anexe care asigură bună funcționare a spațiului multifuncțional (oficiul, cabină actori, depozitare);

• Dotarea clădirii cu echipamente de încălzire și ventilație corespunzătoare.

• Dotarea spațiilor existente cu funcțiuni noi și a noilor spații obținute, dotarea acestora cu utilajele și echipamentele specifice utilităților necesare funcționarii în condiții optime a obiectivului.

LINIA ÎNTÂI

Permanent link to this article: http://linia1.ro/caracal-un-proiect-intru-respectul-istoriei-fabuloase-a-capitalei-fostului-judet-romanati/