Print this Post

Florin Valentin Ciocan, președintele Casei de Asigurări Olt:

Casa de Asigurări de Sănătate Olt are rolul de a îmbunătăți starea de sănătate a populației

Care este misiunea CNAS și implicit a CAS OLT în județul Olt?

Atât misiunea CNAS cât și a Casei de Asigurări de Sănătate Olt este de a realiza un sistem de asigurări sociale de sănătate modern și eficient, pus permanent în slujba interesului public și al asiguratului, care are rolul de a îmbunătăți starea de sănătate a populației și de a crește gradul de satisfacție și de încredere al asiguraților în serviciile medicale care le sunt prestate de către furnizori. Mai concret, încercăm să fim un factor de echilibru între furnizorii de servicii medicale și cei care au nevoie de aceste servicii. Vorbim aici de servicii medicale de calitate, de respectarea de către furnizori a prevederilor legale în vigoare în acordarea acestor servicii și, nu în ultimul rând, de așezarea pacientului în centrul tuturor eforturilor pe care le depunem.

valetin ciocan li 757Care este relația cu colegiile profesionale ale salariaților din sănătate: Colegiul medicilor ( președinte Costache Marinache și vicepreședinte Viorel Rădulescu) și Ordinul asistenților (președinte Alin Liciu)?

Relația cu organizațiile profesionale din domeniul sănătății este una normală, de colaborare. Încercăm, în măsura în care putem, să armonizăm punctele de vedere, care nu sunt întotdeauna convergente. Am reușit, aproape de fiecare dată, să ajungem la puncte de vedere comune, fie că a fost vorba de medicina primară sau de medicina de specialitate. Fără să fie una lejeră, ba dimpotrivă, relația noastră cu organele de conducere ale cadrelor medicale este una constructivă. Dumnealor reprezintă interesele medicilor și asistenților, noi reprezentăm interesele asiguraților.

Ce tipuri de furnizori sunt în contract cu instituția pe care o conduceți și ce servicii medicale oferă, la nivelul județului?

CAS Olt are încheiate contracte cu furnizori de servicii medicale din următoarele domenii de asistență medicală: asistența medicală primară, asistența medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitățile clinice și paraclinice, medicina dentară, asistența medicală spitalicească, îngrijiri medicale la domiciliu, asistența medicală de recuperare, medicină fizică și balneologie, îngrijiri medicale la domiciliu, acordarea medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu, acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, acordarea serviciilor medicale de hemodializă și dializă peritoneală și consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar.

Asigurații beneficiază de toate serviciile medicale cuprinse în pachetul de servicii medicale reglementate de Hotărârea de Guvern nr. 140/2018.

Există probleme de finanțare, în acest moment, și, dacă da, în ce domenii? Mai există „valori de contract” pentru furnizori?

Problemele de finanțare la nivelul județului Olt sunt cele pe care, cu anumite excepții, le veți regăsi și la nivel național. Ne-am dori, la fel ca și colegii din țară, un buget satisfăcător la nivel de spitale, de servicii medicale paraclinice, de îngrijiri la domiciliu sau transport sanitar neasistat. Nu am avut însă probleme grave de finanțare, nu s-a pus în niciun moment problema subfinanțării Programelor Naționale de Sănătate (exemplu programul național de oncologie, ortopedie, dializă sau boli rare), după cum nu s-a pus problema ca spitalele să nu poată plăti salarii sau medicamente sau utilități. Toți ne dorim un buget mai mare, bugetul actual, cel puțin asigură o funcționare normală a tuturor furnizorilor. Domeniile cu ,,valoare de contract”  sunt spitalele, serviciile medicale paraclinice, medicină dentară, serviciile medicale de recuperare și reabilitare a sănătății, serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu și serviciile de transport sanitar neasistat.

Au crescut an de an „valorile” furnizorilor, au intrat în județul Olt mai mulți bani în sistemul de sănătate? Spuneți-ne pe fiecare domeniu de activitate în ultimii 3-5 ani.

Este adevărat că în ultimii ani valorile de contract au crescut pentru absolut toate domeniile de activitate. Este cât se poate de adevărat că și costurile s-au majorat, astfel că la nivelul furnizorilor nu putem să vorbim de un câștig major. Să comparăm, de exemplu, anii 2015 și 2018, doi ani destul de buni în ce privește finanțarea serviciilor medicale.

În anul 2015, bugetul pentru servicii a fost de 321.000.000 lei, iar în anul 2018 de 363.366.000 lei. Particularizând, pentru programele naționale au fost alocați 35.000.000 lei, față de 28.000.000 lei în 2015, la dializă 14.600.000 lei în 2018 față de 10.600.000, la medicină de familie 43.818.000 lei față de 30.491.000 lei în 2015, la spitale 144.000.000 lei în 2018 față de 135.000.000 lei și exemplele ar putea să continue. Și această comparație, după cum v-am spus, este între doi ani buni, nu are rost să facem comparație cu 2012 sau 2013.

Problema subfinanțării în domeniile: îngrijirilor la domiciliu, dispozitivelor medicale și serviciilor medicale paraclinice (CT și RMN)?

Revenind la o întrebare anterioară, la acest moment singurul domeniu cu probleme este cel de imagistică medicală (RMN și CT). Aici listele de așteptare sunt destul de lungi, sperăm ca la adoptarea noului buget valabil cu 1 iulie să rezolvăm în mare măsură acest aspect. În ce privește dispozitivele medicale, la acest moment, suntem cu cererile la zi, de asemenea nu sunt probleme nici pe parte de îngrijiri medicale la domiciliu.

Reliefați necesitatea asigurării medicale a unei persoane?

Printre drepturile de care beneficiază asigurații se numără: să beneficieze de pachetul de servicii de bază, să efectueze controale profilactice, să beneficieze de servicii de asistență medicală preventivă și de promovare a sănătății, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor; să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii și în spitale aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate; să beneficieze de servicii medicale de urgență, de unele servicii de asistență stomatologică, de tratament fizioterapeutic și de recuperare de dispozitive medicale, de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu. Au dreptul de asemenea să  beneficieze de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate. să beneficieze de rambursarea tuturor cheltuielilor efectuate pe perioada spitalizării cu medicamentele, materialele sanitare și investigațiile paraclinice la care ar fi fost îndreptățiți fără contribuție personal.

Care sunt drepturile medicale ale unei persoane neasigurate ?

Persoanelor care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de pachetul minimal de servicii  care cuprinde servicii de îngrijire a sănătății, medicamente și materiale sanitare numai în cazul urgențelor medico-chirurgicale și al bolilor cu potențial endemo-epidemic, monitorizarea evoluției sarcinii și a lăuzei, servicii de planificare familială, servicii de prevenție și îngrijiri de asistență medicală comunitară și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Persoanele care nu fac dovada calității de asigurat beneficiază de servicii medicale, în cadrul unui pachet minimal de servicii medicale.

Dumitru Sârghie

CONTINUARE ÎN NUMĂRUL VIITOR  

Permanent link to this article: http://linia1.ro/casa-de-asigurari-de-sanatate-olt-are-rolul-de-a-imbunatati-starea-de-sanatate-a-populatiei/