Anunț – Consiliul Local al Comunei Vulpeni

primaria vulpeni olt net li

Primăria comunei Vulpeni ANUNȚĂ SUSPENDAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu Apă Canal Vulpeni, din cadrul Primăriei Vulpeni, cu mențiunea că procedura va fi reluată, cu respectarea termenelor după expirarea stării de alertă.

 Secretar General UAT, Vasile Ion

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-consiliul-local-al-comunei-vulpeni/


Compania de Apă Olt – Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

compania de apa olt anunt 787

 • 1 post inginer în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a  Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;…

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi-4/


Anunț

Pierdut Certificat de Înregistrare și Act Constatator SC AIDA IOANA VĂNCICĂ, cu sediul în comuna Grojdibodu. Se declară nule!

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-32/


Compania de Apă Olt: Anunț privind scoaterea la concurs a unui post de inginer instalații

• 1  post inginer instalații în cadrul Compartimentului Tehnic Producție

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenei a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spațiului  Economic European și domiciliul în România;

b) Să …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-unui-post-de-inginer-instalatii/


Compania de Apă Olt: Anunț privind scoaterea la concurs a unui post de inginer automatist

anunt cao 782

• 1  post inginer automatist în cadrul Stației de Epurare Slatina

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenei a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spațiului  Economic European și domiciliul în România;

b) …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-unui-post-de-inginer-automatist/


Potcoava – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

ORAȘUL POTCOAVA, titular al proiectului ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL TRUFINEȘTI, ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL TRUFINEȘTI, ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT, propus a fi …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/potcoava-anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare/


ANUNȚ PRIMĂRIA COMUNEI TRAIAN

ROMÂNIA • JUDEȚUL OLT • PRIMĂRIA COMUNEI TRAIAN
STR. CALEA TRAIAN NR. 142; E-mail: traianprimaria@yahoo.com
Nr. 792/18.02.2020

Sectoare cadastrale: 3, 4

Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele cadastrale nr. 3, 4, pe o perioadă de 60 …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-primaria-comunei-traian/


Anunț

Comuna Izbiceni
Județul Olt
Tel. / Fax.: 0249/5435001
e-mail: primaria_izbiceni@yahoo.com

În conformitate cu prevederile HCL nr. 3 / 29.01.2020, comuna Izbiceni organizează licitația cu atribuire directă pentru închirierea pășunii, proprietate privată a comunei Izbiceni, județul Olt, conform Regulamentului pentru închiriere pășune prin atribuire directă aprobat prin HCL nr. 21 / …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-31/


ANUNȚ

anunt potcoava stema net

ORAȘUL POTCOAVA
C.I.F 4716780
STR. PRINCIPALĂ, NR. 86 , POTCOAVA, JUD. OLT
TEL/FAX: 0249.462.038 / 0249.462.355
E-MAIL: primariapotcoava@yahoo.com
Web: www.potcoava-olt.ro

Nr. 1008/04.02.2020

Având în vedere prevederile art. 25 alin.(1) și ale art. 57-61 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-30/


INFORMARE

Această informare este efectuată de:

ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT

ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, aviz de gospodărire a apelor pentru: „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ ȘI REȚEA APĂ UZATĂ, BRANȘAMENTE APA ȘI RACORDURI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA POTCOAVA, JUDEȚUL OLT ”

Persoanele …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/informare-4/


Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Comuna Ghimpețeni anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de decolmatare lac Gioroc”, propus a fi amplasat în comuna Ghimpețeni, județul Olt.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt, din Slatina, str. Ion Moroșanu nr. 3, județul Olt …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-public-privind-depunerea-solicitarii-de-emitere-a-acordului-de-mediu-2/


Anunț

SC MAXIBREB SRL, cu sediul în localitatea Brebeni, județul Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu, pentru desfășurarea activității de comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate, cod CAEN 4671.

– Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, cod CAEN 4677…

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-28/


Anunț

SC ROMMAR PRODIMPEX SRL, cu sediul în Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, bl. 9, sc. D, et. 1, ap. 3, județul Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu, pentru desfășurarea activității de transporturi rutiere de deșeuri periculoase (ulei uzat și zgură) – cod CAEN 4941,

la adresa ÎN …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-29/

Older posts «