Anunț de participare la licitație publică

primaria deveselu net li 777

Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru vânzarea a doua terenuri extravilane, ce aparțin domeniului privat al comunei, astfel:

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-de-participare-la-licitatie-publica-2/


INFORMARE

primaria potcoava li net

Această informare este efectuată de:

ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT

ce intenționează să solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA, aviz de gospodărire a apelor pentru „Înființare distribuție gaze naturale în satul Trufinești, orașul Potcoava, județul Olt”.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/informare-3/


Anunț de participare la licitație publică

primaria deveselu net li

Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru vânzarea a unui teren intravilan, ce aparține domeniului privat al comunei.

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-de-participare-la-licitatie-publica/


S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

compania de apa olt anunt 2

S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții publice în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Cerințe specifice:

– Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau studii universitare de lungă durată;

– Experiență de minim 5 ani în domeniul achizițiilor publice și …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs-3/


S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. ANUNȚ CONCURS

compania de apa olt anunt 3

S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de expert achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții Publice.

Cerințe – Studii superioare economice/ tehnice/juridice cu diploma de liceu; Certificare Expert achiziții publice; Experiență profesională de minim 5 ani pe posturi cu studii superioare; Experiență de minim 2 ani …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs-2/


Compania de Apă Olt – Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

compania de apa olt anunt 1

• 4  posturi inginer în cadrul Compartimentului  Unitatea de Implementare a  Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;…

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi-2/


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU

COMUNA DEVESELU

Str. Aurel Vlaicu nr.6

JUDEȚUL OLT  

 Nr. 9059 / 09.09.2019

Sectoare cadastrale : 6,7,8,27

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele  cadastrale nr. 6,7,8,27, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-prealabil-privind-afisarea-publica-a-documentelor-tehnice-ale-cadastrului-2/


Compania de Apă Olt – Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

compania de apa olt linia intai 768

4  posturi inginer în cadrul Compartimentului  Unitatea de Implementare a  Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;…

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi/


S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

cao li 768

S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții publice în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Cerințe specifice:

 - Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau studii universitare de lungă durată

- Experiență de minim 5 ani în domeniul achizițiilor publice și …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs/


Implementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”

sigla proiect cao

03.09.2019

S.C. Compania de Apă Olt S.A. are în implementare Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”.

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/implementarea-proiectului-sprijin-pentru-pregatirea-aplicatiei-de-finantare-si-a-documentatiilor-de-atribuire-pentru-proiectul-regional-de-dezvoltare-a-infrastructurii-de-apa-si-apa-uzata-in/


SC COMPANIA DE APĂ OLT: Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi

anunt cao 2

• 4 posturi inginer în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

Condiții generale: să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/sc-compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi/


SC COMPANIA DE APĂ OLT. ANUNȚ CONCURS

anunt cao 1

SC Compania de Apă Olt SA organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții, în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Cerințe specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau studii universitare de lungă durată; experiență de minim 5 ani, în domeniul achizițiilor public și cunoștințe specifice …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/sc-compania-de-apa-olt-anunt-concurs/


Anunț

Primăria Comunei Colonești, având sediul în comuna Colonești, titular al planului/programului PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Colonești, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul APM Olt, strada Ion Moroșanu …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-26/

Older posts «