Anunț public privind decizia etapei de încadrare

Nr. 6537/23.09.2020

COMUNA IZBICENI, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA IZBICENI, SATUL APARȚINĂTOR IZBICENI, JUDEȚUL OLT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare-3/


Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Nr. 6306/18.09.2020

COMUNA IZBICENI anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA IZBICENI, SATUL APARȚINĂTOR IZBICENI, JUDEȚUL OLT, propus a fi amplasat în comunele Izbiceni și Giuvărăști, județul Olt.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-public-privind-depunerea-solicitarii-de-emitere-a-acordului-de-mediu-3/


Anunț public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA IZBICENI, județul Olt, titular al proiectului „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA IZBICENI, SATUL APARȚINĂTOR IZBICENI, JUDEȚUL OLT”, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  „ÎNFIINȚARE SISTEM INTELIGENT DE

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare-2/


Informare

Nr. 6125/14.09.2020

Această informare este efectuată de comuna Izbiceni, ce intenționează să solicite, de la Sistemul de Gospodărire al Apelor Olt, aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de „Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Izbiceni, satul aparținător Izbiceni, județul Olt”, pentru realizarea lucrărilor „alimentare gaze …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/informare-5/


ANUNȚ PUBLIC

SC AGRISTOCK MARTINEȘTI SRL
J28/290/2018
CUI RO39111365
SPINENI, STR. PRINCIPALĂ SPINENI NR. 208
NR. 6/25.06.2020

ANUNȚ PUBLIC

SC AGRISTOCK MARTINEȘTI SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „CONSTRUIRE UNITATE DE STOCARE ȘI PROCESARE”, propus a fi amplasat în comuna SPINENI, T70, p18,

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-public-4/


S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

anunt concurs cao 794

S.C. COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

- un post de expert achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții Publice.

Cerințe  

– Studii superioare economice/ tehnice/juridice cu diplomă de licență; Certificare Expert achiziții publice; Experiență profesională de minim 5 ani pe posturi cu studii superioare; Experiență …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs-4/


Anunț

Pierdut certificat de înregistrare seria B nr. 4131537, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă tribunalul Olt, pe numele BĂRBUCEANU S. NICOLAE PFA.

Se declară nul!

 

 

 …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-33/


Anunț – Consiliul Local al Comunei Vulpeni

primaria vulpeni olt net li

Primăria comunei Vulpeni ANUNȚĂ SUSPENDAREA CONCURSULUI DE RECRUTARE pentru ocuparea postului vacant de Șef Serviciu Apă Canal Vulpeni, din cadrul Primăriei Vulpeni, cu mențiunea că procedura va fi reluată, cu respectarea termenelor după expirarea stării de alertă.

 Secretar General UAT, Vasile Ion

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-consiliul-local-al-comunei-vulpeni/


Compania de Apă Olt – Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

compania de apa olt anunt 787

 • 1 post inginer în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a  Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;…

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi-4/


Anunț

Pierdut Certificat de Înregistrare și Act Constatator SC AIDA IOANA VĂNCICĂ, cu sediul în comuna Grojdibodu. Se declară nule!

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-32/


Compania de Apă Olt: Anunț privind scoaterea la concurs a unui post de inginer instalații

• 1  post inginer instalații în cadrul Compartimentului Tehnic Producție

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenei a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spațiului  Economic European și domiciliul în România;

b) Să …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-unui-post-de-inginer-instalatii/


Compania de Apă Olt: Anunț privind scoaterea la concurs a unui post de inginer automatist

anunt cao 782

• 1  post inginer automatist în cadrul Stației de Epurare Slatina

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenei a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând  Spațiului  Economic European și domiciliul în România;

b) …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-unui-post-de-inginer-automatist/


Potcoava – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

ORAȘUL POTCOAVA, titular al proiectului ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL TRUFINEȘTI, ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL TRUFINEȘTI, ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT, propus a fi …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/potcoava-anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare/

Older posts «