Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU

COMUNA DEVESELU

Str. Aurel Vlaicu nr.6

JUDEȚUL OLT  

 Nr. 9059 / 09.09.2019

Sectoare cadastrale : 6,7,8,27

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele  cadastrale nr. 6,7,8,27, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-prealabil-privind-afisarea-publica-a-documentelor-tehnice-ale-cadastrului-2/


Compania de Apă Olt – Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

compania de apa olt linia intai 768

4  posturi inginer în cadrul Compartimentului  Unitatea de Implementare a  Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;…

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi/


S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

cao li 768

S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții publice în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Cerințe specifice:

 - Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau studii universitare de lungă durată

- Experiență de minim 5 ani în domeniul achizițiilor publice și …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs/


Implementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”

sigla proiect cao

03.09.2019

S.C. Compania de Apă Olt S.A. are în implementare Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”.

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/implementarea-proiectului-sprijin-pentru-pregatirea-aplicatiei-de-finantare-si-a-documentatiilor-de-atribuire-pentru-proiectul-regional-de-dezvoltare-a-infrastructurii-de-apa-si-apa-uzata-in/


SC COMPANIA DE APĂ OLT: Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi

anunt cao 2

• 4 posturi inginer în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiții:

Condiții generale: să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România; să …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/sc-compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi/


SC COMPANIA DE APĂ OLT. ANUNȚ CONCURS

anunt cao 1

SC Compania de Apă Olt SA organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții, în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Cerințe specifice: studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau studii universitare de lungă durată; experiență de minim 5 ani, în domeniul achizițiilor public și cunoștințe specifice …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/sc-compania-de-apa-olt-anunt-concurs/


Anunț

Primăria Comunei Colonești, având sediul în comuna Colonești, titular al planului/programului PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Colonești, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul APM Olt, strada Ion Moroșanu …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-26/


Anunț

Primăria Comunei Tătulești, având sediul în comuna Tătulești, titular al planului/programului PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Tătulești, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul APM Olt, strada Ion Moroșanu …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-25/


ANUNȚ PUBLIC

Primăria Comunei Colonești, având sediul în comuna Colonești, titular al planului/programului PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Colonești, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul APM Olt, strada Ion Moroșanu …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-public-3/


ANUNȚ PUBLIC

Primăria Comunei Tătulești, având sediul în comuna Tătulești, titular al planului/programului PLAN URBANISTIC GENERAL Comuna Tătulești, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul APM Olt, strada Ion Moroșanu …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-public-2/


Compania de Apă Olt scoate la concurs un post de expert achiziții publice

cao22 li

În data de 28 februarie 2019, SC Compania de Apă Olt organizează concurs pentru ocuparea unui post de expert achiziții publice, în cadrul Compartimentului Aprovizionare Administrativ Achiziții.

Persoanele interesate trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibă studii superioare economice / tehnice, cu diplomă de licență; să dețină Certificat Expert achiziții …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-scoate-la-concurs-un-post-de-expert-achizitii-publice/


ANUNȚ – Privind aprobarea concesionării spațiului situat în orașul Potcoava, str. Principala nr. 83, cu destinația cabinet medical

Informații generale privind concedentul: Orașul Potcoava, cod fiscal 4716780, cu sediul  în oraș Potcoava, strada Principală, numărul 86, județul Olt, telefon 0249462038, fax 0249462355, adresa de e-mail primariapotcoava@yahoo.com;

  1. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Spațiul nr. 3 – cabinet

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-privind-aprobarea-concesionarii-spatiului-situat-in-orasul-potcoava-str-principala-nr-83-cu-destinatia-cabinet-medical/


ANUNȚ

Microsoft Word - SC.NR.1.SLATINA_ANUNT

Anunț

 Nr. 1812/ 11.10.2018

     Școala Gimnazială , cu sediu în localitatea Slatina, strada Ion Moroșanu, Nr. 2, județul OLT, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuale vacante de muncitor întreținere, un post,  conf. H.G. 286 din 23.03.2011 actualizată cu H.G. 269/2016.

   Concursul se va desfășura la sediul unității , după cum …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-24/

Older posts «