Anunț

Dimulescu Virgiliu Dan PFA, cu sediul în Caracal, strada Piața Victoriei nr. 33, bl. 3, sc. 1,et. 4,  ap. 14, județul Olt, înmatriculată sub numărul F28/593/2019, declar pierdut Certificat de înregistrare B3981090 și 2 Certificate constatatoare emise de O.R.C. Olt la data de 18.11.2019 pentru activități desfășurate la sediul profesional …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-27/


PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU, JUDEȚUL OLT – ANUNȚĂ

primaria deveselu net li 778

Primăria comunei Deveselu organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată a unui post contractual de execuție, vacant, de îngrijitor II, în cadrul Compartimentului administrativ.

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevazute de art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările și completările …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/primaria-comunei-deveselu-judetul-olt-anunta-4/


Compania de Apă Olt: Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

anunt cao 777

 • 3  posturi inginer in cadrul Compartimentului  Unitatea de Implementare a  Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Sa detina cetatenia romana, cetatenie a altor state membre  ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand  Spatiului  Economic European si domiciliul in Romania;…

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi-3/


PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU, JUDEȚUL OLT – anunță -

primaria deveselu net li 777

Primăria comunei Deveselu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, al unui post contractual de execuție temporar vacant, de asistent medical comunitar.

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/primaria-comunei-deveselu-judetul-olt-anunta-3/


Anunț de participare la licitație publică

primaria deveselu net li 777

Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru vânzarea a doua terenuri extravilane, ce aparțin domeniului privat al comunei, astfel:

 1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-de-participare-la-licitatie-publica-2/


INFORMARE

primaria potcoava li net

Această informare este efectuată de:

ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT

ce intenționează să solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA, aviz de gospodărire a apelor pentru „Înființare distribuție gaze naturale în satul Trufinești, orașul Potcoava, județul Olt”.

Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/informare-3/


Anunț de participare la licitație publică

primaria deveselu net li

Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru vânzarea a unui teren intravilan, ce aparține domeniului privat al comunei.

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-de-participare-la-licitatie-publica/


S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

compania de apa olt anunt 2

S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții publice în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Cerințe specifice:

– Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau studii universitare de lungă durată;

– Experiență de minim 5 ani în domeniul achizițiilor publice și …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs-3/


S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. ANUNȚ CONCURS

compania de apa olt anunt 3

S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de expert achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții Publice.

Cerințe – Studii superioare economice/ tehnice/juridice cu diploma de liceu; Certificare Expert achiziții publice; Experiență profesională de minim 5 ani pe posturi cu studii superioare; Experiență de minim 2 ani …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs-2/


Compania de Apă Olt – Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

compania de apa olt anunt 1

• 4  posturi inginer în cadrul Compartimentului  Unitatea de Implementare a  Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;…

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi-2/


Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU

COMUNA DEVESELU

Str. Aurel Vlaicu nr.6

JUDEȚUL OLT  

 Nr. 9059 / 09.09.2019

Sectoare cadastrale : 6,7,8,27

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele  cadastrale nr. 6,7,8,27, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-prealabil-privind-afisarea-publica-a-documentelor-tehnice-ale-cadastrului-2/


Compania de Apă Olt – Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

compania de apa olt linia intai 768

4  posturi inginer în cadrul Compartimentului  Unitatea de Implementare a  Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;…

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi/


S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

cao li 768

S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții publice în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Cerințe specifice:

 - Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau studii universitare de lungă durată

- Experiență de minim 5 ani în domeniul achizițiilor publice și …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs/

Older posts «

» Newer posts