INFORMARE

  Această informare este efectuată de:

  ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT

  ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, aviz de gospodărire a apelor pentru: „EXTINDERE REȚEA DISTRIBUȚIE APĂ ȘI REȚEA APĂ UZATĂ, BRANȘAMENTE APA ȘI RACORDURI CANALIZARE ÎN LOCALITATEA POTCOAVA, JUDEȚUL OLT ”

  Persoanele …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/informare-4/


  Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

  Comuna Ghimpețeni anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Lucrări de decolmatare lac Gioroc”, propus a fi amplasat în comuna Ghimpețeni, județul Olt.

  Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt, din Slatina, str. Ion Moroșanu nr. 3, județul Olt …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-public-privind-depunerea-solicitarii-de-emitere-a-acordului-de-mediu-2/


  Anunț

  SC MAXIBREB SRL, cu sediul în localitatea Brebeni, județul Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu, pentru desfășurarea activității de comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate, cod CAEN 4671.

  – Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor, cod CAEN 4677…

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-28/


  Anunț

  SC ROMMAR PRODIMPEX SRL, cu sediul în Slatina, str. Ecaterina Teodoroiu, bl. 9, sc. D, et. 1, ap. 3, județul Olt, anunță public depunerea cererii pentru obținerea autorizației de mediu, pentru desfășurarea activității de transporturi rutiere de deșeuri periculoase (ulei uzat și zgură) – cod CAEN 4941,

  la adresa ÎN …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-29/


  Anunț

  Dimulescu Virgiliu Dan PFA, cu sediul în Caracal, strada Piața Victoriei nr. 33, bl. 3, sc. 1,et. 4,  ap. 14, județul Olt, înmatriculată sub numărul F28/593/2019, declar pierdut Certificat de înregistrare B3981090 și 2 Certificate constatatoare emise de O.R.C. Olt la data de 18.11.2019 pentru activități desfășurate la sediul profesional …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-27/


  PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU, JUDEȚUL OLT – ANUNȚĂ

  Primăria comunei Deveselu organizează concurs pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată a unui post contractual de execuție, vacant, de îngrijitor II, în cadrul Compartimentului administrativ.

  Condiții generale de participare la concurs:

  Candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevazute de art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările și completările …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/primaria-comunei-deveselu-judetul-olt-anunta-4/


  Compania de Apă Olt: Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

   • 3  posturi inginer in cadrul Compartimentului  Unitatea de Implementare a  Proiectelor

  Pentru a participa la concurs, candidații trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  Condiții generale:

  a) Sa detina cetatenia romana, cetatenie a altor state membre  ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand  Spatiului  Economic European si domiciliul in Romania;…

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi-3/


  PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU, JUDEȚUL OLT – anunță –

  Primăria comunei Deveselu organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, al unui post contractual de execuție temporar vacant, de asistent medical comunitar.

  Condiții generale de participare la concurs:

  Candidații trebuie să indeplinească condițiile generale prevăzute de art. 3 din anexa la HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare.

  Condiții …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/primaria-comunei-deveselu-judetul-olt-anunta-3/


  Anunț de participare la licitație publică

  Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru vânzarea a doua terenuri extravilane, ce aparțin domeniului privat al comunei, astfel:

   1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-de-participare-la-licitatie-publica-2/


  INFORMARE

  Această informare este efectuată de:

  ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT

  ce intenționează să solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA „APELE ROMÂNE”, Administrația Bazinală de Apă ARGEȘ-VEDEA, aviz de gospodărire a apelor pentru „Înființare distribuție gaze naturale în satul Trufinești, orașul Potcoava, județul Olt”.

  Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/informare-3/


  Anunț de participare la licitație publică

  Comuna Deveselu, județul Olt, anunță licitația publică pentru vânzarea a unui teren intravilan, ce aparține domeniului privat al comunei.

  1. Informații generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Deveselu, strada Aurel Vlaicu nr. …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-de-participare-la-licitatie-publica/


  S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

  S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții publice în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

  Cerințe specifice:

  – Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau studii universitare de lungă durată;

  – Experiență de minim 5 ani în domeniul achizițiilor publice și …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs-3/


  S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. ANUNȚ CONCURS

  S.C.COMPANIA DE APA OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de expert achiziții publice în cadrul Compartimentului Achiziții Publice.

  Cerințe – Studii superioare economice/ tehnice/juridice cu diploma de liceu; Certificare Expert achiziții publice; Experiență profesională de minim 5 ani pe posturi cu studii superioare; Experiență de minim 2 ani …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs-2/

  Older posts «

  » Newer posts