ANUNȚ – Privind aprobarea concesionării spațiului situat în orașul Potcoava, str. Principala nr. 83, cu destinația cabinet medical

Informații generale privind concedentul: Orașul Potcoava, cod fiscal 4716780, cu sediul  în oraș Potcoava, strada Principală, numărul 86, județul Olt, telefon 0249462038, fax 0249462355, adresa de e-mail primariapotcoava@yahoo.com;

  1. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat: Spațiul nr. 3 – cabinet

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-privind-aprobarea-concesionarii-spatiului-situat-in-orasul-potcoava-str-principala-nr-83-cu-destinatia-cabinet-medical/