Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

  ROMÂNIA

  PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU

  COMUNA DEVESELU

  Str. Aurel Vlaicu nr.6

  JUDEȚUL OLT  

   Nr. 9059 / 09.09.2019

  Sectoare cadastrale : 6,7,8,27

  OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele  cadastrale nr. 6,7,8,27, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/anunt-prealabil-privind-afisarea-publica-a-documentelor-tehnice-ale-cadastrului-2/


  Compania de Apă Olt – Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

  4  posturi inginer în cadrul Compartimentului  Unitatea de Implementare a  Proiectelor

  Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

  Condiții generale:

  a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;…

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi/


  S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

  S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții publice în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

  Cerințe specifice:

   – Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau studii universitare de lungă durată

  – Experiență de minim 5 ani în domeniul achizițiilor publice și …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs/


  Implementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”

  03.09.2019

  S.C. Compania de Apă Olt S.A. are în implementare Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”.

  Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile …

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/implementarea-proiectului-sprijin-pentru-pregatirea-aplicatiei-de-finantare-si-a-documentatiilor-de-atribuire-pentru-proiectul-regional-de-dezvoltare-a-infrastructurii-de-apa-si-apa-uzata-in/