Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

ROMÂNIA

PRIMĂRIA COMUNEI DEVESELU

COMUNA DEVESELU

Str. Aurel Vlaicu nr.6

JUDEȚUL OLT  

 Nr. 9059 / 09.09.2019

Sectoare cadastrale : 6,7,8,27

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoarele  cadastrale nr. 6,7,8,27, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/anunt-prealabil-privind-afisarea-publica-a-documentelor-tehnice-ale-cadastrului-2/


Compania de Apă Olt – Anunț privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

compania de apa olt linia intai 768

4  posturi inginer în cadrul Compartimentului  Unitatea de Implementare a  Proiectelor

Pentru a participa la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Condiții generale:

a) Să dețină cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;…

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-anunt-privind-scoaterea-la-concurs-a-urmatoarelor-posturi/


S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. – ANUNȚ CONCURS

cao li 768

S.C.COMPANIA DE APĂ OLT S.A. organizează concurs pentru ocuparea unui post de Responsabil achiziții publice în cadrul Compartimentului Unitatea de Implementare a Proiectelor.

Cerințe specifice:

 - Studii superioare absolvite cu diploma de licență sau studii universitare de lungă durată

- Experiență de minim 5 ani în domeniul achizițiilor publice și …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/s-c-compania-de-apa-olt-s-a-anunt-concurs/


Implementarea Proiectului „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”

sigla proiect cao

03.09.2019

S.C. Compania de Apă Olt S.A. are în implementare Proiectul „Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Olt, în perioada 2014-2020”.

Obiectul acestui Contract de Finanțare îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile …

Permanent link to this article: http://linia1.ro/implementarea-proiectului-sprijin-pentru-pregatirea-aplicatiei-de-finantare-si-a-documentatiilor-de-atribuire-pentru-proiectul-regional-de-dezvoltare-a-infrastructurii-de-apa-si-apa-uzata-in/