Print this Post


CAVALERII ÎNĂLȚIMILOR SAU CINE CREDE ÎN ZBOR E STĂPÂN PESTE ZARE

După Decembrie 1989, când cei mai mulți români au crezut sincer că au ieșit din lunga noapte a comunismului, români de spirit și cu meșteșug într-ale scrisului s-au învrednicit să ne îndestuleze dorința și setea de adevăr, în privința zbuciumatei noastre istorii. Astfel, au apărut numeroase cărți despre lagărele morții și închisorile comuniste, despre atrocitățile înfăptuite de Securitatea lui Ceaușescu și torționarii ei împotriva românilor care s-au opus tăvălugului comunist, despre denunțătorii, delatorii, turnătorii și informatorii care și-au vândut aproapele în schimbul „arginților care l-au stigmatizat pe Iuda”, cum ar spune poetul-revoluționar Claudiu Iordache.

cavalerii inaltimilor liAu apărut cărți cu dovezile nelegiuirii, despre românii care au murit cu demnitate, respingând „ciuma roșie”, o sumedenie de cărți, adevărate lumânări vii, care s-au aprins pentru sufletele mărețe ale celor care au îmbrăcat cămașa morții, în numele idealului național.

Ei, bine, dragi cititori, astfel de cărți au fost scrise și de conjudețenii noștri, oameni de bună-credință și de dreaptă învățătură, aplecându-se spre adevăr și cunoaștere „dezlegând cuferele”, cum ar spune pilotul militar Vasile Bujor, invitându-ne și pe noi cei mulți să facem pași importanți, pentru a ne cunoaște istoria adevărată. Imediat, vă exemplific spusele mele, prezentându-vă astăzi o carte cu totul și cu totul specială, intitulată CAVALERII ÎNĂLȚIMILOR (Aviatori romanațeni și olteni sub negura vremurilor), carte semnată de două distinse doamne din capitala Romanaților, Caracal, anume Alina-Elena Maria și Sabina-Elena Vasilescu. O carte despre jertfa de sânge a aviatorilor romanațeni și olteni, despre eroismul și spiritul lor de sacrificiu, o carte care are drept consultant de specialitate pe cunoscutul comandor și pilot de la Baza Aeriană Deveselu, Vasile Bujor, iar ca referent de specialitate pe cunoscutul jurnalist militar Costel Vasilescu, cel care, împreună cu fiica sa, Sabina-Elena Vasilescu a lăsat posterității o altă carte de referință privind sângeroasa istorie a colectivizării forțate, LA FÂNTÂNA ‘NALTĂ. O carte de istorie cu reverberații la scară națională, cu referire la crimele și abuzurile comise de comuniști, pe teritoriul comunei Vâlcele, când țăranii s-au opus, cu orice preț, colectivizării.

Volumul girat de cele două autoare este alcătuit din trei părți și anume: AVIATORI ROMANAȚENI ȘI OLTENI SUB COLBUL ISTORIEI; BIRUINȚE ȘI JERTFE ALE EREI REACTIVE ÎN CÂMPIA ROMANAȚIULUI și VÂLCELE, CETATE A RECUNOȘTINȚEI.

În precuvântarea cărții, printre altele, cele două autoare fac următoarea mărturie: „Curioase și neobosite, am plonjat într-un imens spațiu – izvor nesecat de idei – căutând, cercetând, comparând și descifrând mai vechi neînțelesuri și enigme, trudind cu patimă, îmbogățindu-ne spiritual.

Abordarea istorică și memorialistică a aviațiunii a fost pentru noi dorință și privilegiu, reușita în elucidarea ori evidențierea unor momente neștiute ori uitate – atribut și apanaj exclusive ale cititorului – dându-ne satisfacția lucrului împlinit. Oricum, mărturisim credința noastră de autori onești, la căpătâiul unor martiri.”

Așadar, bunii noștri cititori, aveți de parcurs în această carte pagini de istorie cu eroi ai neamului, care au scris în aer fapte alese „cutremurătoare, de înalt patriotism, eroism și sacrificiu suprem în istoria poporului roman, dându-și viața pe altarul național.” Aceștia sunt aviatorii: Mihai și George Basarab Brâncoveanu, Raicea Ștefan, Nunucă Protopopescu, Octav Oculeanu, Alexandru Șerbănescu, Gheorghe Jienescu, Emanoil Ionescu…

În partea a doua a cărții, autoarele evocă importanța în timp a Aerodromului de la Deveselu „pavăză a fruntariilor și spațiului aerian al României” De asemenea, găsim aici lucruri fundamentale despre istoria aviației românești, când, în anul de grație 1910, Coandă „a vestit lumii o nouă eră”, aflăm despre tragedii, catastrofe, necazuri și suferințe, în înfăptuirea unor înalte idealuri românești. Întâlnim, de  asemenea, la acest capitol, și omagii de recunoștință față de eroii aviatori, căzuți la datorie, precum și explicații tehnice, privind aplicațiile și teatrul real de luptă din domeniul aviatic. La acest capitol, regăsim următorii eroi: cpt. Șilbak și col. Ivanov, căpitanii Indrie Mihai și Radu Ion, cpt. Vasilescu Vasile, mr. Brișcă Gheorghe, lt. Chețeleanu Aron, cpt. Neagoe Ștefan, lt. maj. Pop Victor, lt. Stoff Atilla, lt. maj. Zaboș Francisc, lt.col. Ciofu T Radu, mr. Mihai Ștefan…

Partea a treia a cărții este dedicată unui eveniment crucial în viața culturală a comunei Vâlcele , un eveniment girat științific de jurnalistul și istoricul militar Costel Vasilescu, fiu al comunei Vâlcele, un simpozion de înaltă simțire patriotică, administrat și de primarul în exercițiu Alexandru Taifas. Artizanul evenimentului desfășurat la Căminul cultural „Nicolae Fulga”, din localitate, Costel Vasilescu, s-a întrecut pe sine, evocând „virajul spre nemurire” al lt. maj. Aviator Cornel Mânzățeanu care, în timpul executării unei misiuni militare, s-a prăbușit deasupra comunei Vâlcele, în anul 1955, într-o catastrofă aviatică de proporții. De asemenea, tot în cadrul acestui simpozion, la care au fost invitate cadre militare de rang înalt, din domeniul aviației și parașutismului, înalți ofițeri comandori și piloți militari, precum și reprezentanții asociațiilor socio-culturale ale rezerviștilor militari, cultului eroilor și asociației pentru propaganda aeronauticii, s-a vorbit elogios despre cartea semnată de Costel Vasilescu și fiica sa Sabina-Elena Vasilescu, LA FÂNTÂNA ‘NALTĂ, carte care evocă fără menajamente fenomenul abominabil și crimele din monstruosul program stalinist pentru masacrarea satului românesc, prin colectivizarea forțată, fenomen care a generat arestarea și schingiuirea a zeci și sute de țărani din comunele Vâlcele și Izvoarele. Au luat cuvântul primarul Alexandru Taifas, comandor ing, Ilie Dumitrescu, ing. Adrian Burea, Ion Dragnea zis Cherbeleață, cetățean din Vâlcele, comandor pilot Ion Crăciunescu, poeta Jeana Sterpu, fiică a satului, ziaristul și istoricul militar Costel Vasilescu, inițiator și organizator al evenimentului, prof. Alina-Elena Marin, de asemenea organizator, col. aviator Grigore Păsărin, maistrul militar Ilie Dincă, ofițer aviator Dinului Gheorghe, ziaristul Dumitru Sârghie, care a subliniat că „eroii nu trebuie căutați în altă parte, ei sunt aici lângă noi și ne veghează dintre stele!” Și, de asemenea, „să nu le mai permitem foștilor torționari, să ne dea lecții de patriotism , ei infiltrându-se, după Revoluție, în toate structurile administrative și politice, ținând istoria pe loc.”

Au mai luat cuvântul col. Constantin Enache, comandor aviator pilot Vasile Bujor, comandor pilot Valentin Mihai, general de armată Iosif Rus…

Dragi cititori, CAVALERII ÎNĂLȚIMILOR, volum semnat de Alina-Elena Marin și Sabina-Elena Vasilescu este o carte despre aviație și eroism, despre demnitate și onoare, despre românism și istorie nefalsificată. A apărut în anul 2017, la prestigioasa Editură HOFFMAN și reprezintă, așa cum spune Costel Vasilescu, „o frescă a culturii și fenomenului aviatic, a unora dintre cei care au ars spre desăvârșirea visului dintotdeauna al omenirii, punându-și jertfa gaj, în consolidarea unui ideal.”

Felicitări Alina-Elena Marin, felicitări Sabina-Elena Vasilescu!

DUMITRU SÂRGHIE

Permanent link to this article: http://linia1.ro/cavalerii-inaltimilor-sau-cine-crede-in-zbor-e-stapan-peste-zare/