Print this Post


Compania de Apă Olt – 5 pași pentru racordarea sau branșarea locuinței la rețeaua de apă și canalizare

Persoanele fizice sau juridice care încă nu sunt racordate sau branșate la rețeaua de apă și canalizare trebuie să urmeze cinci pași pentru ca locuințele pe care le dețin să fie racordate sau branșate la rețeaua de apă și canal.

Obținerea avizului de principiu

Primul pas de urmat este acela de obținere a avizului de principiu. Avizul tehnic de branșare/racordare este documentul emis de Compania de Apă Olt, prin care se stabilește cum se proiectează, amplasează și execută branșamentul la apă sau racordul de canalizare.

Pentru a putea solicita avizul tehnic de branșare/racordare, este necesară obținerea avizului de principiu, act pentru care se va plăti suma de 120 lei. Beneficiarul, persoană fizică sau juridică, completează o cerere tip de branșare/racordare la sistemul public de alimentare cu apă/ canalizare. Cererea se va depune la Compartimentul Contractare din cadrul Companiei de Apă Olt, împreună cu următoarele documente: act de proprietate sau împuternicire; Codul unic ( pentru agenții economici); plan de încadrare în zonă; plan de situație Sc.1:500, pentru solicitările de branșare pentru un imobil (după caz); nomenclator stradal (document eliberat de primăria din localitate, ce conține date despre amplasarea imobilului/ terenului). Avizul de principiu se eliberează de către Compania de Apă Olt în maximum 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentației

logo caoÎntocmirea documentației tehnice

După obținerea avizului de principiu, beneficiarul se adresează Compartimentului Tehnic, pentru întocmirea documentației tehnice.

Pentru acest pas, se percep următoarele taxe: copie xerox A4 alb-negru – 0,42 lei (fără TVA) și 0,5 lei (cu TVA); proiectare branșament apă (176,29 lei fără TVA) și 209,54 lei (cu TVA); proiectare branșament apă / apă uzată – 251,84 lei fătă TVA și 299.69 lei cu TVA; proiectare bazin vidanjabil – 176,29 lei fără TVA și 209,78 cu TVA; proiectare instalație separare apă pe orizontală, scară bloc – 528,86 lei fără TVA și 629,35 lei cu TVA; auditare lucrări de branșare la apă și / sau canal executate clandestine – 241,60 lei fără TVA și 287,5 lei cu TVA; taxă montare contor – 39,72 lei fără TVA și 47,27 lei cu TVA; taxă receptive lucrare branșament apă și / sau canal execuție cu terți – 43,54 lei fără TVA și 51,81 lei cu TVA; taxa vidanjare fose septice – 210,45 lei fără TVA și 250,44 lei cu TVA.

Execuția branșamentului

Branșamentul se execută cu firme agreate de primăria din localitate. Primăria Municipiului Slatina a înștiințat Compania de Apă Olt că sunt două firme care pot executa astfel de lucrări: SC Prest Serv Instal SRL și SC Daniel Instal SRL.

După alegerea firmei care va executa branșamentul de apă/racordul de canal, reprezentantul Companiei de Apă Olt – Secția A.C.E. va fi convocat pe șantier și se va executa lucrarea.

Achiziția contorului se va face de către beneficiar sau constructor și va fi montat în rețea de către Compania de Apă Olt sau constructor. Contorul va respecta tipul și caracteristicile tehnice indicate de Compania de Apă Olt, pentru a putea fi compatibil cu sistemul de citire la distanță pe care îl implementează Compania de Apă Olt.

La finalizarea lucrării, constructorul va solicita Companiei de Apă Olt recepția branșamentului/racordului. După efectuarea recepției, reprezentantul Companiei de Apă Olt va pune în funcțiune branșamentul de apă/racordul de canal și va sigila contorul montat în rețea.

Eliberarea avizului definitiv

Pentru eliberarea avizului definitiv, beneficiarul va depune, la Registratura Companiei de Apă Olt, următoarele documente: copie CI/CUI; act de proprietate; proces-verbal de recepție, semnat de reprezentanții Companiei de Apă Olt; proiectul și documentația tehnică și cererea de branșare/racordare aprobată.

Semnarea contractului de prestare furnizare a serviciilor publice de apă și canal

După eliberarea avizului definitiv, Compania de Apă Olt îl înștiințează pe beneficiar, în scris, pe e-mail sau telefonic, să se prezinte, la sediul companiei, pentru semnarea contractului de prestare furnizare a serviciilor publice de apă și canal.

Acte necesare

• Consumatorul cu branșament apă-canal nou trebuie să depună o serie de documente, în vederea întocmirii contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare.

Persoane fizice: act de proprietate; copie C.I/B.I; avizul definitiv de branșare/racordare al Companiei de Apă Olt; proces-verbal recepție al branșamentului întocmit de Compania de Apă Olt sau executant lucrare și contor.

Persoane juridice: act de proprietate; copie CUI; copie C.I/B.I administrator sau reprezentant legal; avizul definitiv de branșare/racordare al Companiei de Apă Olt; proces-verbal recepție al branșamentului întocmit de Compania de Apă Olt sau executant lucrare; contor.

• Consumatori cu branșament apă-canal existent (preluare branșament de la fostul proprietar)

Persoane fizice: copie act proprietate; copie B.I/C.I; aviz de furnizare (preluare branșament).

Persoane juridice: copie act proprietate; copie CUI; copie B.I/C.I administrator firmă sau reprezentant legal; aviz de furnizare (preluare branșament).

• Contracte individuale în blocuri care realizează separare de apă pe orizontală

Persoane fizice: copie act de proprietate; copie B.I/C.I; adeverință Asociație de proprietari din care să rezulte că nu are datorii către aceasta; adeverință de executare lucrări de separare; taxă Autorizație de branșament 13 lei, care se achită la casieria Companiei de Apă Olt.

Persoane juridice: copie act de proprietate; copie CUI; copie B.I/C.I administrator sau reprezentant legal; adeverință Asociație de proprietari din care să rezulte că nu are datorii  către aceasta; adeverință de executare lucrări de separare; taxă Autorizație de branșament   (se achită la casieria Companiei de Apă Olt).

Permanent link to this article: http://linia1.ro/compania-de-apa-olt-5-pasi-pentru-racordarea-sau-bransarea-locuintei-la-reteaua-de-apa-si-canalizare/