Print this Post


Comunicat de presă

proiect cj x

.

 Comunicat de presă

                                                                                                          Data:  august 2018

REABILITARE TERMICA PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENTEI ENERGETICE PENTRU SEDIUL CONSILIULUI JUDETEAN OLT

Tipul materialului: Comunicat de presă privind începerea proiectului

Titlul proiectului: Reabilitare termică pentru îmbunătățirea eficienței energetice pentru sediul Consiliului Județean Olt

Numele beneficiarului: Unitatea administrativ-teritorială Județul Olt

Numele programului: Programul Operațional Regional 2014-2020

Numele Autorității de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

Numele organismului intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia

Obiectivul general al proiectului: Creșterea eficienței energetice în clădirile publice care înregistrează consumuri energetice mari.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Reabilitarea termică a clădirii prin lucrări de înlocuire a tâmplăriei existente și izolarea termică a pereților exteriori și a planșeului peste nivel (terasă).

- Reabilitarea termică a clădirii prin lucrări de intervenție la instalațiile de distribuire a agentului termic, la instalațiile electrice, precum și lucrări de introducere a utilizării energiei regenerabile.

Valoarea totală a proiectului: 2.323.814,72 lei;

Valoarea finanțării nerambursabile: 2.174.463,12 lei;

Data începerii și finalizării proiectului : 01.04.2016-31.08.2021

Codul MySMIS: 116169

proiect cj 2

Date de contact beneficiar: Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Olt, cu sediul în municipiul Slatina, bdul.A.I.Cuza nr.14,  județul Olt, Tel: 0249.431.080 / Fax: 0249.431.122/ e-mail: cjolt@cjolt.ro

Persoana de contact: Doamna Daniela Lungu, funcție Șef Serviciu Dezvoltare Regională

proiect cj 3

http://www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Permanent link to this article: http://linia1.ro/comunicat-de-presa-9/