Print this Post


Consiliul Județean Olt – noi proiecte aprobate

Joi, 28 mai 2020, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean Olt. Pe ordinea de zi și pe cea suplimentară s-au aflat 17 proiecte, toate primind votul consilierilor județeni.

Astfel, a fost aprobat Proiectul de hotărâre cu privire la stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru o persoană cu handicap îngrijită și protejată în centrele rezidențiale publice din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt, pentru persoane cu handicap, pentru luna aprilie 2020.

Au mai fost aprobate proiectele cu privire la: desființarea unui post contractual vacant în statul de funcții al Serviciului Județean de Pază Olt, precum și cu privire la modificarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Județean de Pază Olt; transformarea unui post în statul de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Olt; aprobarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor la nivelul Județului Olt, reactualizat pentru anul 2020; înlocuirea unui membru al echipei intersectoriale locale (E.I.L.) pentru prevenirea și combaterea exploatării copiilor prin muncă, la nivelul județului Olt.

consiliul judetean olt li netConsilierii județeni au dat aviz favorabil și Proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea Monografiei economico–militare a Județului Olt, în anul 2020. A fost aprobată alocarea unei sume din Fondul de Rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Olt, prevăzut în bugetul Județului Olt pe anul 2020, precum și rectificarea bugetului Județului Olt, pe anul 2020.

S-au aprobat și modificarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Olt, precum și pentru Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Olt; mutarea și transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Slatina; transformarea unor posturi în statul de funcții al Spitalului de Psihiatrie Cronici Schitu Greci; constituirea Comisiei pentru acord unic în structura Arhitectului Șef din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Olt.

Pe ordinea de zi, s-au mai aflat: Proiect de hotărâre cu privire la înscrierea unei clădiri în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Olt și darea acesteia, împreună cu terenul aferent, în administrarea Serviciului de Ambulanță Olt; Proiect de hotărâre cu privire la: înscrierea unor imobile în inventarul bunurilor din domeniul public al județului Olt, trecerea unor imobile aflate în administrarea Consiliului Județean Olt din domeniul public al județului Olt în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării, precum și cu privire la darea unor imobile în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt; Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de transmitere a imobilului ”Situl Arheologic Romula Malva” din domeniul public al comunei Dobrosloveni, județul Olt în domeniul public al județului Olt și Proiect de hotărâre pentru reluarea procedurii de evaluare anuală a managementului pentru Muzeul Județean Olt, precum și pentru modificarea art. 5 alin.(1) lit. b) și lit. c) din Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării anuale pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019 a managementului pentru Muzeul Județean Olt, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Olt nr. 57/26.03.2020.

Ionuț Dumitrescu

Share

Permanent link to this article: http://linia1.ro/consiliul-judetean-olt-noi-proiecte-aprobate/