Tuesday, June 22, 2021
Acasă Cu ec. Sorina Oancea, director CAS Olt, despre unitățile Covid și finanțarea...
Array

Cu ec. Sorina Oancea, director CAS Olt, despre unitățile Covid și finanțarea spitalelor

Ce unități spitalicești sunt suport COVID?

La nivelul județului Olt, Spitalul Municipal Caracal este spital suport pentru pacienți COVID-19 pozitiv sau suspecți și maternitate COVID-19 pozitiv sau suspecți și Spitalul Județean de Urgență Slatina – secția de boli infecțioase este spital suport pentru pacienți COVID-19 pozitiv sau suspecți și unitate de dializă pacienți COVID-19  – cazuri grave și critice, conform Ordinului nr. 555 din 3 aprilie 2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

sorina oancea cas olt netCine asigură finanțarea testelor COVID?

Finanțarea testelor COVID este asigurată de către Ministerul Sănătății prin DSP Olt.

Ce finanțare asigură CAS OLT pentru unitățile COVID?

Pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina și pentru Spitalul Municipal Caracal, CAS Olt a decontat atât servicii medicale/cheltuielile efective în limita contractului cât și cheltuieli efectiv realizate peste valoarea contractată, indiferent de serviciile medicale realizate. Astfel, în perioada martie – iulie 2020 pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina, suma decontată peste valoarea de contract a fost de 4.811.438,21 lei și pentru Spitalul Municipal Caracal 1.039.434,63 lei.

Dar celelalte unități spitalicești?

Pentru celelalte spitale CAS Olt a decontat servicii medicale /cheltuieli efectiv realizate în limita valorii de contract indiferent de serviciile medicale realizate.

Medicina de familie reprezintă unitate medicală COVID?

Nu. Medicii de familie asigură servicii medicale pentru toți pacienții inclusiv pentru cei diagnosticați cu COVI-19 (eliberează concedii medicale, monitorizează starea de sănătate a pacientului), ca orice alt furnizor de servicii medicale.

Asemănări și deosebiri ale finanțării în perioada de urgență și alertă?

Pentru unitățile sanitare cu paturi decontarea s-a efectuat în funcție de cheltuielile efective și nu în funcție de serviciile medicale realizate.

Referitor la furnizorii de servicii medicale paraclinice, sumele contractate cu aceștia, pe perioada stării de urgență se puteau suplimenta pentru investigațiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, necesare monitorizării pacienților diagnosticați cu COVID-19 după externarea din spital.

Pentru unitățile specializate care furnizează consultații de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat, aflate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate, atât pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgență cât și pentru perioada stării de alertă, casele de asigurări de sănătate decontează serviciile acordate la nivelul realizat, în condițiile în care acestea depășeau nivelul contractat, prin încheierea unor acte adiționale de suplimentare a sumelor contractate, după încheierea lunii.

Anterior acestei perioade, furnizorilor de servicii medicale li se decontau serviciile medicale realizate la nivelul valorii de contract.

Ce sporuri salariale sunt în sistemul sanitar aferent COVID?

– Stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgență, din fondul de salarii al unității angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI „Transferuri între unități ale administrației publice” sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinație, prin ordonatorul principal de credite, pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare și personalul paramedical, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19.

– Stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună  pentru personalul medical, medico-sanitar și auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgență și care au avut în evidență sau sub tratament pacienți suspecți sau confirmați cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activității desfășurate;

– Spor de până la 30%, calculat la salariul de bază/solda de funcție/salariul de funcție conform art.7 alin (1) din Legea 56/2020 pentru recunoașterea meritelor personalului medical participant la acțiuni medicale împotriva COVID-19.

– Spor  de până la 85% din salariul de bază, conform prevederilor art.7 alin.(1) lit. b) CAPITOLUL II din Anexa II din Legea 153/2017privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările si completările ulterioare (…epidemii deosebit de grave si altele asemenea, stabilite de Ministerul Sănătății).

De aceste sporuri beneficiază doar personalul din unitățile publice?

Sunt sporuri de care beneficiază doar personalul din unitățile publice și sporuri de care beneficiază si personalul din unitățile private așa cum am menționat.

De exemplu, de stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut, pe lună beneficiază toți medicii, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților infectați cu COVID-19 indiferent de unitatea sanitară în care și-a desfășurat activitatea (public sau privat).

A cerut CNAS date pentru acest spor destinat personalului din mediul privat?

Da, au fost solicitate sumele  necesare pentru plata stimulentului de risc pentru alți furnizori decât spitale. Astfel, pentru cabinetele de medicină primară, CAS Olt a estimat, în urma situațiilor comunicate de furnizori și a transmis la CNAS un necesar de 1.505.000 lei, reprezentând stimulent de risc pentru perioada stării de urgență, iar pentru farmacii comunitare 7.500 lei. Ceilalți furnizori ne-au comunicat că în perioada stării de urgență, nu au avut in evidenta sau tratament pacienți diagnosticați cu  COVID-19.

A consemnat Dumitru Sârghie

RELATED ARTICLES

Dumitru Sârghie-Mitif și poezia pamflet care va dăinui

Am primit cartea „Glonțul restaurației”, Editura Arena Artelor, cuprinzătoare, 240 de pagini, poezie care place și convinge. Cartea „Glonțul restaurației” dovedește că autorul, Dumitru...

COLONELUL ȘTEFAN VĂDUVA – LA ORA ADEVĂRULUI!

În vremurile acestea cu un pronunțat caracter materialist-dialectic, sintagma „consilier local” îți produce o grimasă, gândul fugindu-ți automat la o sinecură grasă, acordată de...

O nouă zi, alți copii, alte povești în cadrul Proiectului  Național „Citește 100 de povești”, inițiat de Asociația Ovidiu.ro.

Începând din 14 iunie, în intervalul orar 17:30-18:30, în Parcul Tineretului din Slatina, Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” organizează întâlniri cu copiii preșcolari,...
- Advertisment -

Most Popular

Dumitru Sârghie-Mitif și poezia pamflet care va dăinui

Am primit cartea „Glonțul restaurației”, Editura Arena Artelor, cuprinzătoare, 240 de pagini, poezie care place și convinge. Cartea „Glonțul restaurației” dovedește că autorul, Dumitru...

COLONELUL ȘTEFAN VĂDUVA – LA ORA ADEVĂRULUI!

În vremurile acestea cu un pronunțat caracter materialist-dialectic, sintagma „consilier local” îți produce o grimasă, gândul fugindu-ți automat la o sinecură grasă, acordată de...

O nouă zi, alți copii, alte povești în cadrul Proiectului  Național „Citește 100 de povești”, inițiat de Asociația Ovidiu.ro.

Începând din 14 iunie, în intervalul orar 17:30-18:30, în Parcul Tineretului din Slatina, Grădinița cu Program Prelungit „Ion Creangă” organizează întâlniri cu copiii preșcolari,...

FOBIA „SEISMICĂ”

Conform știrilor difuzate în mass-media, zilele trecute a avut loc un val de cutremure în România. Titluri în ziare sau pe burtiere la câteva...

Recent Comments