Print this Post


Dascăli slătineni: profesorul Traian Biju! Povești și povestiri slătinene!

A apărut, la Editura Arena Artelor, cartea „Dascăli slătineni: profesorul Traian Biju! Povești și povestiri slătinene”, de prof. Elena Sîrghie. Volumul a  fost susținut financiar de Primăria Municipiului Slatina.

Lansarea cărții va avea loc, în curând, în Amfiteatrul Colegiului Național „Radu Greceanu”, unde vor participa oameni de cultură din Slatina, cadre didactice, elevi, precum și artistul popular Ion Crețeanu.

Prezentăm, în continuare, argumentul din prefața acestei cărți, semnat de autor, precum și fragmente din gândirea și spiritul marelui pedagog, care a fost Traian Biju, director timp de 15 ani al celebrului colegiu slătinean „Radu Greceanu”.

carte traian biju slatina elena sirghieARGUMENT

Există în viața unor școli dascăli care le definesc acestora destinul. Oameni care renunță la sine pentru un ideal, care înseamnă școala – „acest templu în care actul învățării transfigurează ființa umană și o aureolează cu nimbul sfințeniei”, așa cum spunea profesorul Gheorghe Ungureanu. Un astfel de dascăl a fost Traian Biju.

Profesorul și directorul Traian Biju s-a dedicat trup și suflet înălțării materiale și spirituale a școlii și a întregii comunități slătinene. În acest nobil demers, el și-a asumat întru totul legenda Meșterului Manole, având în vedere că, la temelia Școlii Radu Greceanu, cea pe care visase să o înalțe, zidise „liniștea vieții, interesele familiei, sănătatea și o carieră universitară”, la care îl chemase profesorul său Simion Mehedinți, după propria-i mărturisire.

Profesorul Traian Biju s-a identificat cu sufletul elevilor săi și al întregului Neam Românesc. Și astfel, educarea generațiilor de tineri a pus-o în slujba Neamului și a Țării. Și-a făcut din asta o adevărată religie a sufletului.

De aceea, am considerat că, indiferent de schimbările și transformările petrecute în evoluția unei societăți, de-a lungul vremii, un astfel de dascăl, dăruit și devotat școlii și învățăceilor săi, poate fi oricând și oriunde un model și un exemplu atât pentru dascălii prezentului, cât și pentru tinerii de pe băncile școlii de azi și de mâine.

Elena Sîrghie   

TRAIAN BIJU:

„Școlii și elevilor mei am hotărât, atunci, să le dedic întreaga mea viață!”

„M-am simțit totdeauna bine, în mijlocul elevilor mei, am iubit copiii și totdeauna am gândit că cine nu este capabil de asemenea sentimente, să nu îmbrățișeze cariera de profesor”

„Atâta timp cât liceul, datorită corpului didactic la formarea căruia contribuisem, în mare măsură, se situa, în urma statisticilor, printre primele școli din țară, pentru mine a fost suprema satisfacție”

 „Faima unei școli se întemeiază pe activitatea rodnică la catedră a profesorilor ei, stăpâni pe obiectul predat, pe înțeleapta metodă de predare, pe împlinirea datoriei cu pricepere și personalitate, exigenți și drepți în notarea elevilor (…) oricare ar fi fost originea și situația socială a părinților lor, conștienți de răspunderea lor față de elevi”.

 „Trebuie să fim secondați în opera noastră de cetățenii de frunte ai acestui oraș și județ, de autorități… Și, pe de altă parte, de silința și ascultarea elevilor, cum și de încrederea părinților, care să se apropie de pragul acestei instituții, cu gândul curat de bine pentru copiii lor, pentru că numai astfel se va asigura un progres real în școală”.

 „Astfel, clădirea liceului «Radu Greceanu» de azi poartă în zidurile ei sacrificiul bănesc al țăranilor județului Olt. Cu mijloacele lor modeste, săraci dar mulți, țăranii se înscriu anonim printre slujitorii luptei spre lumină!”

Revista Luminița – O candelă „aprinsă din avântul plin de nădejdii al tineretului școlăresc, din comoara tuturor însușirilor frumoase și a nesfârșitelor energii ce zac ascunse în sufletul celor ce vor, cu o clipă mai curând, să fie cei de mâine ai treburilor obștești, aprinsă din văpaia sufletului lor, ce trebuie să mistuie tot ceea ce scoboară ființa omenească, «Luminița» vrea să trăiască”.

În candela aprinsă să nu suflați, să nu turnați nepăsare și dispreț, ci puteri de viață să-i dați; ea nu e de prisos”.

 „Visul de aur s-a împlinit. Un nou ideal trebuie făcut și încălzit în suflete și în conștiințe, deoarece un popor fără ideal este un popor menit pieirii”.

 „(…) omenirea acesta din care s-au înălțat atâtea făclii strălucitoare, atâția aștri ai gândirii și simțirii, atâția geniali destrămători ai misterelor profunde și întunecate; omenirea aceasta din sânul căreia s-au înălțat unii până la dumnezeirea de neatins totuși, grație atomului dumnezeiesc, închis în craniul și sufletul omenesc, cum poate, să nu fie în stare să analizeze cauza eficientă a tuturor relelor din sânul ei; să nu fie în stare, prin cultură metodică, chibzuită, serioasă și continuă, a sentimentelor frumoase ale omului, ale individului să transforme pe omul zilei de azi, în omul fără patimi, în omul ideal și idealist; să nu fie în stare să taie adânc răul din trupul și sufletul omenesc, pentru ca și popoarele ce alcătuiesc omenirea, sau umanitatea (…) să poată trăi în pacea sfântă?”

 „Rostul nostru, al intelectualilor, nu trebuie să se țărmurească numai la îndeplinirea misiunii sau însărcinărilor impuse prin legi și regulamente, în cuprinsul clădirii care se numește: biserică, școală, tribunal, spital, cazarmă”.

«Intelectualii să strângă rândurile pentru luminarea celor mulți. Pentru că, nu-i așa, „Lumina e lumină, pentru că luminează în juru-i și nu numai pe sine. Ea arde, se consumă, dar împrăștie întunericul”. Iar „un creier luminat, dacă nu scrie, nu vorbește, dacă se închide în sine, cu sine, și numai pentru sine, e o comoară pierdută, nu folosește nimănui.»

«Țara așteaptă de la intelectuali „tămăduirea sufletelor celor mulți, îndrumarea lor pe căi drepte și ridicarea lor prin noi, care trebuie să părăsim prejudecățile și slăbiciunile trecutului… să strângem rândurile, să topim deosebirile dintre noi create, fără temei; de noi, în contra noastră.

(…) Pentru că „toți avem un creier care lucrează neîncetat, un suflet împodobit cu cele mai alese însușiri”.»

LINIA ÎNTÂI

Permanent link to this article: http://linia1.ro/dascali-slatineni-profesorul-traian-biju-povesti-si-povestiri-slatinene/