Print this Post


Editura Hoffman din Scornicești ne prefigurează drumul spre… libertate!

Parafrazându-l pe celebrul scriitor portughez Fernando Pessoa, autorul celebrului roman „Cartea neliniștirii”, am putea spune că destinul unui popor depinde de starea literaturii sale. Nu există națiune mare, fără o literatură mare. Generalizând, putem spune că nu există națiune mare, fără o cultură pe măsura sa. Națiunea română este una mare, prin însăși literatura ei clasică, una care ne poate conferi drumul spre libertate, în cazul în care suntem dispuși s-o reconsiderăm și s-o prezentăm generației actuale. O generație, care – constrânsă de halucinantele realități politice contemporane – s-a îndepărtat de rădăcinile literaturii românești, grăbită să fugă din calea orgilor pestilențiale la care cântă actuala clasă politică, o clasă politică de-o incultură asurzitoare.

editura hoffmanÎn județul Olt, județ în care, am mai spus, cultura este trecută în plan secundar, de oameni incompetenți, promovați pe criterii politice, există totuși o lumină care – prin eforturile celor care au declanșat-o, ne prefigurează, prin redarea literaturii clasice românești, drumul spre… libertate!

Aceasta se numește Editura Hoffman din Scornicești, o instituție condusă cu înțelepciune și patriotism de inginerul Andy Barcan. Împreună cu echipa sa și îndeplinind toate condițiile de legalitate, cele privind dreptul de autor, Andy Barcan redă tinerimii județului nostru o mare parte dintre cărțile de căpătâi ale literaturii clasice românești, cum ar fi cele semnate de: Nicolae Filimon, Garabet Ibrăileanu, Duiliu Zamfirescu, Ion Creangă, Ion Pop Reteganul, Mihai Eminescu, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, Octavian Goga, Vasile Alecsandri, Alexandru Vlahuță, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Damian Stănoiu, Mircea Streinu, Mihai Sebastian etc.

Îmbucurător este și faptul că, înțelegând rolul și rostul acestor generoase reeditări de carte, din literatura noastră fundamentală, conducătorii județului Olt au aplaudat inițiativa Editurii Hoffman și chiar au achiziționat un număr de cărți, scrise întru slava și spiritul acestui neam, care se încăpățânează să rămână în istorie, prin literatura sa, dacă prin politică nu reușește.

Echipa redacțională a Liniei Întâi felicită conducerea Editurii Hoffman și, totodată, le transmite celor interesați de cărțile neamului românesc că pot intra în posesia acestora la un preț mai mult decât accesibil, consultând site-ul editurii: www.librariahoffman.ro

Dumitru Sârghie  

Permanent link to this article: http://linia1.ro/editura-hoffman-din-scornicesti-ne-prefigureaza-drumul-spre-libertate/