Print this Post


FNGCIMM va garanta maxim 80% din valoarea finanțării acordate de bancă pentru clienții CEC Bank

Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a emis un comunicat de presă, prin care anunță faptul că, recent, a semnat cu CEC Bank două convenții de lucru. Acces mai facil la finanțare pentru beneficiarii OUG 43/2013, privind unele măsuri pentru dezvoltarea și facilitarea accesului la finanțare al fermierilor, al beneficiarilor PNDR 2014 – 2020 și POPAM 2014 – 2020, precum și pentru dezvoltarea afacerilor în domeniul producției vegetale, zootehnice și acvaculturii, prin semnarea unor noi convenții de lucru între FNGCIMM și CEC BANK.

În baza acestor convenții, FNGCIMM va garanta maxim 80% din valoarea finanțării acordate de bancă, respectiv până la 2.400.000 EUR/beneficiar, pentru clienții CEC Bank ce vor accesa: credite pentru achiziția de terenuri cu destinație agricolă – cumpărarea de teren cu destinație agricolă (cu excepția terenurilor aflate în proprietatea privată a statului și administrate de Agenția Domeniilor Statului), în vederea exploatării, de către persoanele fizice sau juridice care dețin în folosință sau proprietate, în condițiile legii, o exploatație agricolă sau de acvacultură, până la atingerea unui plafon cumulat de maximum 750 ha în proprietate; credite pentru finanțarea producției agricole sau piscicole și a investițiilor în domeniul agricol și cel al acvaculturii, altele decât cele finanțate din PNDR 2014 – 2020 și POPAM 2014 – 2020; credite pentru finanțarea proiectelor de investiții derulate prin PNDR 2014 – 2020 și POPAM 2014 – 2020.

gheorghe lapadat li 767Garanția FNGCIMM SA – IFN este de maxim 80% din valoarea împrumutului, fără a depăși suma de 2,5 milioane euro/beneficiar și se emite la solicitarea instituțiilor finanțatoare partenere, pentru finanțări aprobate, pe baza analizei documentelor prezentate de către finanțator.

FNGCIMM SA – IFN colaborează cu 27 instituții financiare în baza unor convenții de lucru. Garanția FNGCIMM SA – IFN este cea mai lichidă garanție, plătibilă în maxim 90 zile de la solicitarea de plată a finanțatorului, însoțită de documentația completă, față de minim 2 ani, durata medie de executare a unei ipoteci.

FNGCIMM SA – IFN asigură o acoperire teritorială națională, răspunzând solicitărilor întreprinzătorilor prin toate cele 3 sucursale, 4 reprezentanțe și 3 filiale. În baza apartenenței sale la AECM (Asociația Europeană a Instituțiilor de Garantare – asociație ce reunește 47 de fonduri de garantare mutuale, private și publice, bănci de dezvoltare și fonduri de contragarantare din 23 de state membre ale UE, precum și din Turcia, Serbia, Bosnia și Herzegovina, Federația Rusă și Kosovo), FNGCIMM funcționează după reguli și principii europene.

Garanția se obține la solicitarea băncii, în baza unei finanțări aprobate, iar beneficiarii eligibili sunt: fermieri persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități în domeniul agricol vegetal/zootehnic sau al acvaculturii; beneficiari constituiți sub forma de Consilii Locale, GAL-uri, OUAI/FOUAI, FLAG-uri, ONG-uri, institute de cult etc.; beneficiari ai programelor PNDR 2014-2012 și POPAM 2014-2020, pentru finanțarea proiectelor de investiții.

„Experiența instituțională, pe care am acumulat-o în cei 18 ani de activitate, și parteneriatul tradițional cu CEC Bank ne permit să oferim, prin garantarea creditelor, un sprijin concret în asigurarea necesarului de finanțare potențialilor noștri clienți, în vederea implementării proiectelor de investiții, pe de o parte, sau pentru derularea activității curente, pe de altă parte.

Semnarea acestor noi convenții de garantare va contribui la dinamizarea accesării surselor de finanțare de către mediul antreprenorial, autoritățile publice locale, fermieri, beneficiari ai PNDR și POPAM. Împreună cu partenerii noștri, ne dorim să valorificam potențialul din mediul rural, un domeniu în plină dezvoltare și să contribuim semnificativ la creșterea satului românesc”, a declarat Gheorghe Lăpădat, director general al FNGCIMM.

LINIA ÎNTÂI

Permanent link to this article: http://linia1.ro/fngcimm-va-garanta-maxim-80-din-valoarea-finantarii-acordate-de-banca-pentru-clientii-cec-bank/