Print this Post


GENEROZITATEA LUI IOAN BARBU ȘI „ROTONDA VALAHĂ”!

Una dintre cele mai însemnate reviste de literatură, artă și civilizație din patria noastră este, fără îndoială, ROTONDA VALAHĂ, care apare trimestrial, în Țara lupilor, Rm. Vâlcea. Este fondată de generosul om de cultură, profesor și scriitor Ioan Barbu, scoborâtor din ținuturile de legendă ale comunei Corbu, din județul Olt, comună care, printre alte personalități ale României, l-a dat și pe regretatul ambasador Dumitru Ceaușu, cunoscutul soț al celebrei cântărețe de muzică ușoară, Mihaela Mihai. Alături de Ioan Barbu și cofondator al ROTONDEI VALAHE se află, de asemenea,  profesorul Ioan Radu Văcărescu, președintele Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România.

Apărut, de curând, la Editura ROTIPO Iași, numărul 18 al Revistei ROTONDA VALAHĂ, publicație ce se află sub raza de influență a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Sibiu, precum și a Asociației Culturale „Curierul de Vâlcea”, este un fel de festival al artelor însumat în aproape 5oo de pagini de suflet românesc, proză, poezie, critică literară, de film, de teatru și de artă plastică, literatură pentru copii etc.  Întâlnim aici nume de rezonanță națională, precum Ioan Aurel Pop, șeful Academiei Române, marele istoric Dinu C. Giurescu, regretatul scriitor și indianist George Anca, marele Nichita Stănescu, istoricul Gheorghe Buzatu, celebra Magda Cărneci,scriitorul Ioan Barbu, „omul nostru”, ca să zic așa, scriitorii și criticii de artă Ion Andreiță, Paul Aretzu, Tudor Nedelcea și bârlădeanul Simion Bogdănescu etc.

Îmbucurător pentru noi, cei din Olt, este faptul că, în acest număr excepțional al revistei ROTONDA VALAHĂ, apar și semnăturile scriitorului Dumitru Sârghie, dar și numele prof. Nicoleta Florea, absolventă a Facultății de Litere din Craiova, cu teza „Parafrazarea în limba română actuală.” De altfel, Dumitru Sârghie a fost inclus, odată cu apariția acestui număr al revistei, în echipa redacțională.

Pentru acest lucru, îi mulțumim domnului Ioan Barbu și-i mai mulțumim încă o  dată pentru faptul că a găzduit în această revistă și pe alți prieteni de-ai noștri precum poetele Dana Voiculescu și Any Drăgoianu, dar și pe drd. Corina Potcovaru, cu studiile sale despre folclorul din zona Gorjului nostru profund. De menționat și faptul că tot în acest număr scriitorii Paul Aretzu și Simion Bogdănescu semnează mai multe cronici despre poezia lui Dumitru Sârghie.

Dar, despre generozitatea și elocința culturală a lui Ioan Barbu, ca și despre însemnătatea revistei coordonate de domnia sa ne-au semnalat și ații, precum urmează…

barbu valcea revista rotonda«Mesaj din partea Lidiei Grosu: Onorată Familie, dragi sufletului meu, oameni dragi IOAN BARBU și SILVIA BARBU

Acum, când scriu aceste cuvinte, emoțiile mă copleșesc și nu-mi pot reține lacrimile de bucurie și recunoștință pentru ceea ce faceți, ce ați făcut pentru mine, promovându-mă în marea literatură, eu fiind prea mică pentru a fi observată în perioade prea complicate de afirmare și încurajându-mă să scriu, să răzbat, să fiu și să rămân Om!

Drag, onorat, distins scriitor Ioan Barbu! Rămân profund recunoscătoare, pentru toate ecourile evenimentelor de la Râmnicu Vâlcea, pe care le port în inimă și gând, împreună cu toți oamenii iluștri pe care i-am întâlnit în acest Oraș Domnesc, printre ei Dumneavoastră rămânând un etalon al Patriotismului, Omeniei, Cumsecădeniei, Sincerității și Modestiei, o excelență a scrisului și o sursă inepuizabilă de lumină dătătoare de viață pe care o dăruiți celor din jur, necondiționat… Nu pot să nu remarc: aceste surprize din noul număr 18 al scumpei și prestigioasei reviste „Rotonda Valahă”. Sunt votul de încredere pe care mi l-ați acordat mereu, din 2011 încoace și noile aripi ce mi le creșteți continuu, întru a-mi simți libertatea și largul zborului. Mulțumesc! Mulțumesc ! Mulțumesc!

Vă doresc multă-multă sănătate! Să ne trăiți mulți ani fericiți, împreună cu familia Dumneavoastră frumoasă, într-o continuă inspirație și înălțare sufletească!

Cu tot dragul, prețuirea, considerațiunea pentru Dumneavoastră, din partea acelei pentru care rămâneți mereu un FAR al NEAMULUI prin tot ce faceți.

Lidia Grosu, Luni, 24 august 2020, 19:29:08»

«Bucurii drept răsplată după o îndelungată așteptare! Nr. 18 (iulie – august – septembrie 2020) al revistei Rotonda Valahă a apărut. Este la fel de generoasă ca sufletul distinsul scriitor Ioan Barbu,  director al revistei, căruia îi mulțumim pentru susținerea tinerei generații, pentru dăruirea cu care se apleacă asupra fiecărui material pentru a-l face publicabil, chiar dacă asta înseamnă ore de muncă în plus.

Revista apare sub egida Uniunii Scriitorilor – Filiala Sibiu și a Asociației Culturale „Curierul de Vâlcea”. Ediția cu nr. 18 a revistei este ilustrată de pictorul Marin Răducu. Cele 20 de rubrici sunt cuprinse în peste 450 de pagini (A5) de literatură, istorie și artă, atractive pentru cititori. Fiecare autor publicat se regăsește la Index. Felicitări și mulțumiri fiecărui autor pentru colaborare. Mulțumiri se cuvin și secretarului general de redacție Emil Pădurețu, cel care o tehnoredactează și  care realizează și rubrica „Argus”, semnalând apariția unor reviste literare din țară și de peste hotare.Sunt onorată sa fiu alături de scriitori valoroși  în „Rotonda Valahă”!

Elena Dican»

«Distinse Domnule profesor Ioan Barbu, dragă Nenea,

Felicitări pentru izbânda apariției Nr. 18/2020 a minunatei reviste ROTONDA VALAHĂ, cu mulțumiri călduroase din partea mea și a celor doi autori recenzați de mine: Ioan Radu Văcărescu, respectiv George V. Precup.

Cu stimă și bune gânduri.

Mihai Posada»

«În timp ce scriu aceste rânduri, de parcă s-ar scrie singure, am în față o pagină memorabilă din istoria familiei mele, spusă cu duioșie într-o revistă de înaltă ținută, „Rotonda Valahă”.

Pentru mine, acest număr al revistei reprezintă un document care merită arhivat. M-ați făcut fericit. Mulțumesc mult, Nenea!

Marius Cărbunescu»

«Dragă Nenea Ioan Barbu,

Cu plecăciune pentru noua realizare și cu admirație pentru efort! Ceea ce ai făcut dumneata aici, e o adevărată performanță! Succes pe mai departe!,

Ion Soare»

„Domnule prof. Ioan Barbu,

Felicitări pentru apariția nr.18, al revistei „Rotonda Valahă”. Mulțumiri pentru publicarea materialelor mele în revista pe care o conduceți. Să vă dea Cel de sus, sănătate și putere de muncă! Cu prețuire și gânduri bune!

Prof, Iuliana Dinu- București»

«Pagini memorabile de revistă

Pentru acest dar inegalabil, de a-mi vedea fotografia părinților și cuvintele adresate lor de ziua Sfinților Constantin și Elena, alături de un poem adresat mării mele dragi, la pagina 410, din nr. 3 (18) al Revistei „Rotonda valahă”, nu pot decât să-i fiu extrem de recunoscătoare dlui prof. Ioan Barbu. Emoția și bucuria mea sunt fără margini. Revista „Rotonda Valahă”, nu este doar o cetate a cuvintelor, ci și un chivot al sufletelor scriitorilor și cititorilor deopotrivă. Popasurile în viața scriitorilor, pe care le veți găsi în paginile revistei, alături de nenumărate scrieri valoroase, poeme, proză, cronici, evenimente sociale și literare, artă și istorie, fac din Revista „Rotonda valahă” un album contemporan de viață și literatură. Onorată și fericită să îmi aflu scrierile în paginile acestei reviste!

Mihaela Meravei»

LINIA ÎNTÂI

Permanent link to this article: http://linia1.ro/generozitatea-lui-ioan-barbu-si-rotonda-valaha/