Print this Post

Iulian Smarandache, director executiv al casei Județene de Pensii Olt:

Începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% și este de 1.265 lei

Domnule director, mai este valabilă acea lege conform căreia persoanelor care au locuit timp de 30 de ani în Slatina li se poate reduce vârsta de pensionare cu doi ani? Câte persoane au beneficiat de această lege?

Prin Legea nr. 144 din 26 iunie 2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 491 din 28 iunie 2017 a fost modificat art.65 alin. (5) și anume: Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice și/sau de cocs metalurgic, precum și a emisiilor de amoniac și derivate, respectiv Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna, Târgu Mureș, Slatina, Turnu Măgurele și Râmnicu Vâlcea pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizarea prevăzută la alin. (4).

Pensia anticipată parțiala în condițiile art. 65 alin (5), fără penalizare, se cuvine persoanelor care: au locuit cel puțin 30 de ani în Slatina sau pe o rază de 8 km în jurul acestei localități; au realizat stagiul complet de cotizare conform anexei nr. 5 și respectiv, anexa nr. 6 din Legea nr. 263/2010; au vârsta cu 2 ani mai mică decât vârsta standard.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parțiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) și g) (pensia de invaliditate, cursurile de zi ale învățământului universitar, stagiul militar). Transformarea pensiei anticipate parțiale în pensie pentru limită de vârstă, se face din oficiu.

Documentele necesare în vederea înscrierii la pensia anticipată parțială, conform art. 65 alin (5), sunt aceleași ca și la celelalte categorii de pensii. În plus este adeverința eliberată de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor  – anexa nr.5 din Normele de aplicare a Legii nr.263/2010, respectiv:

cerere tip anexa nr.6; copii acte de stare civilă; copie și original carnet de muncă; adeverințe cu sporuri cu caracter permanent, în original.

Până la această dată, având în vedere prevederile legale menționate, au fost stabilite un număr de 59 pensii.

iulian smarandache director pensii olt li 755Vă rugăm să ne precizați dacă au intervenit modificări în privința Legii nr.341/2004, privind reducerea vârstei de pensionare cu 5 ani, în cazul beneficiarilor acesteia? Reiterați condițiile pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii acestei legi.

Ultima modificare a Legii 341/2004 a fost prin Ordonanța de Urgență nr. 95 / 29.12.2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 969 din 30 decembrie 2014. În conformitate cu prevederile art. 5 alin (1), lit. l), din Legea nr.341/2004, persoanele care au calitatea de luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii de erou-martir beneficiază de pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzută de lege cu condiția realizării stagiului minim de cotizare.

Ce alte noutăți importante puteți să le transmiteți pensionarilor și celor aflați în prag de pensionare, în urma ultimelor hotărâri de guvern?

În conformitate cu dispozițiile art. 31 din OUG nr.114/2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prin derogare de la prevederile art.102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2019, valoarea punctului de pensie se menține la 1.100 lei și începând cu 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se majorează cu 15% și este de 1.265 lei.

Potrivit prevederilor art. 32 din OUG nr.114/2018, începând cu 1 ianuarie 2019, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevăzută de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.6/2009, privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr.196/2009, cu modificările ulterioare, se menține la 640 lei și începând cu 1 septembrie 2019 se majorează cu 10% și este 704 lei.

Conform prevederilor art. 33 din același act normativ, în anul 2019, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, este de 1,20.

În situația persoanelor aflate în prag de pensionare și care nu au realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de lege sau care vor să-si completeze stagiul de cotizare realizat se pot asigura în sistemul public, în baza unui contract de asigurare socială, pentru care trebuie să plătească lunar o contribuție de 520 lei, stabilită la un venit minim asigurat de 2080 lei.

Ce elemente de modernizare a serviciilor oferă unitatea pe care o conduceți celor ce vă solicită fel de fel de informații, privitoare la ieșirea la pensie sau de altă natură?

Prin proiectul „Servicii publice online destinate cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din sistemul accidentelor de muncă și al bolilor profesionale”, Casa Națională de Pensii Publice furnizează o platformă de servicii electronice pentru cetățeni.

Această platformă poate fi accesată pe site-ul de internet www.cnpp.ro și oferă atât o secțiune cu informații destinate publicului larg, cât și o secțiune privată, a fiecărui cetățean.

Pentru accesarea acestei secțiuni private, fiecare persoană va avea nevoie să își creeze un cont online pe site-ul www.cnpp.ro, secțiunea „De ce să îmi fac cont?”.

Pentru crearea unui cont online, vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului de creare utilizator și să își exprime acordul pentru condițiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont.

După aprobarea cererii de creare a contului online, cetățenii pot beneficia de următoarele servicii electronice: Servicii electronice pe zona de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Managementul cererilor de acordare a drepturilor de pensie; Managementul cererilor de încasare a sumelor neîncasate; Managementul cererilor de modificare a datelor personale; Managementul cererilor de acordare a indemnizațiilor prevăzute de legile speciale; Completare online a cererii pentru bilete de tratament; Administrare informații bilete de tratament și odihnă, Servicii electronice pe zona de evidență contribuabili (evidența contractelor de asigurare; evidența declarațiilor de asigurare; evidența declarațiilor nominale A11 și A12 / D112; vizualizarea informațiilor centralizate: stagii, viramente pilonul 2, istoricul carierei), Servicii electronice pe zona de accidente de muncă si boli profesionale (Completare online a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale; Completare online a cererii de participare la curs de recalificare sau reconversie profesională; Completare online a cererii de rambursare a cheltuielilor; Completare online a cererii pentru acordarea de dispozitive medicale; Completare online a cererii pentru obținerea compensației pentru atingerea integrității; Completare online a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale – indemnizații

Putem vorbi de performanță și în domeniul în care activați?

Casa Națională de Pensii Publice elaborează anual un set de indicatori de performanță în baza cărora evaluează activitatea fiecărei case teritoriale de pensii, atât în privința realizării atribuțiilor ce îi revin, conform legislației în domeniu, cât și în privința calității managementului.

Care este mesajul dumneavoastră către pensionarii județului Olt?

Doresc să le transmit tuturor celor în slujba cărora ne aflăm recunoștința și respectul nostru pentru activitatea lor de o viață și pentru contribuția adusă la dezvoltarea societății românești. Totodată, îi asigur că voi avea și în continuare toată deschiderea față de problemele sesizate și voi depune toate diligențele în vederea soluționării acestora, în conformitate cu prevederile legale.

Dumitru Sârghie

Permanent link to this article: http://linia1.ro/incepand-cu-1-septembrie-2019-valoarea-punctului-de-pensie-se-majoreaza-cu-15-si-este-de-1-265-lei/

1 comment

  1. Marin TULUS

    Dle director, sa- ti spun eu cine este individul asta care nu mi respecta drepturile si stau de 2 ani prin procese cu ei! Ce au facut, avantajati de o Instanta părtinitoare, este o mizerie!!!Cum a ajuns individul director si care au fost pilele sale, sunt in curs cercetările si implicit plângerile!De fapt, iată că instituțiile Romaniei sunt conduse de oameni care au carnetul de partid, ca si inainte in timpul PCR/ului!Ce avantaj am avut cu Revolutia ?!DEGRADAREA MORALA ESTE SI MAI MARE!

Comments have been disabled.