Print this Post


ITM Olt – în control

În luna ianuarie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat 226 controale specifice, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă.

Domeniile de activitate verificate, din punct de vedere al respectării legislației specifice, au fost: construcțiile, comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și persoane și agricultură.

În funcție de gravitatea deficiențelor constatate, inspectorii de muncă au aplicat sancțiuni contravenționale, constând în amenzi și avertismente, dispunându-se, totodată, măsuri de remediere.

cristian ungureanu itm olt net„În urma controalelor efectuate, s-au identificat 239 deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate 108 sancțiuni, din care 95 avertismente și 13 amenzi în valoare totală de 216.300 lei.

În luna ianuarie 2020, inspectorii de muncă au identificat 8 persoane care desfășurau muncă nedeclarată, celor 3 agenți economici care le foloseau, le-au fost aplicate amenzi în valoare de 160.000 lei.

De asemenea, în cursul lunii trecute, un număr de 13 lucrători au fost implicați în evenimente de muncă, rezultând 12 persoane cu incapacitate temporară de muncă și o persoană accidentată mortal.

Cele mai frecvente deficiențe au fost neplata lunară a drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă; neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă; netransmiterea la termen, în Registrul General de Evidență a Salariaților, a contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora; neacordarea și neverificarea folosirii echipamentului individual de protecție; neefectuarea controlului medical periodic”, a declarat inspector șef Constantin Cristian Ungureanu.

Ionuț Dumitrescu

Share

Permanent link to this article: http://linia1.ro/itm-olt-in-control-4/