Print this Post


ITM Olt – în control

În luna iulie 2020, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt au efectuat 267 controale specifice, atât în domeniul relațiilor de muncă, cât și în domeniul securității și sănătății în muncă.

Domeniile de activitate verificate din punct de vedere al respectării legislației specifice au fost: construcțiile, comerțul cu amănuntul, transportul rutier de mărfuri și persoane și agricultură.

În funcție de gravitatea deficiențelor constatate, inspectorii de muncă au aplicat sancțiuni contravenționale, constând în amenzi și avertismente, dispunându-se, totodată, măsuri de remediere. În urma controalelor efectuate, s-au identificat 360 deficiențe pentru care s-au dispus măsuri de remediere, fiind aplicate 229 sancțiuni, din care 204 avertismente și 25 amenzi în valoare totală de 99.500 lei.

itm control li 795„În luna iulie 2020, inspectorii de muncă au identificat două persoane care desfășurau muncă nedeclarată, celor 2 agenți economici care le foloseau, le-au fost aplicate amenzi în valoare de 40.000 lei. De asemenea, în cursul lunii trecute, au fost comunicate instituției un număr de opt evenimente, din care șase persoane cu incapacitate temporară de muncă.

Cele mai frecvente deficiențe au fost: neplata lunară a drepturilor salariale la data înscrisă în contractul individual de muncă; neacordarea repausului săptămânal și a concediului de odihnă; netransmiterea la termen, în Registrul General de Evidență a Salariaților, a contractelor individuale de muncă și a modificărilor acestora; neasigurarea triajului epidemiologic și a dezinfectanților pentru mâini; nepurtarea în spații închise, de către lucrători, a măștilor de protecție; neevaluarea riscurilor de îmbolnăvire a lucrătorilor cu virusul SARS CoV2”, a declarat inspector șef Constantin Cristian Ungureanu, director ITM Olt.

Dragoș Sîrghie

Permanent link to this article: http://linia1.ro/itm-olt-in-control-5/