Print this Post


Iulian Smarandache, director executiv al Casei Județene de Pensii Olt: Voi avea și în continuare toată deschiderea față de problemele sesizate!

Domnule director, vă rugăm să faceți niște precizări legate de întocmirea dosarului, conform legii, privind reducerea vârstei de pensionare cu doi ani, privitoare la persoanele care au locuit timp de 30 de ani în Slatina, dar și pe o raza de 8 km în jurul municipiului? Câte persoane au beneficiat până acum, de această lege?

Prin Legea nr. 144 din 26 iunie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 491 din 28 iunie 2017 a fost modificat art. 65 alin. (5):

(5) Persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracției și prelucrării minereurilor neferoase cu conținut de cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, a pulberilor metalice și/sau de cocs metalurgic, precum și a emisiilor de amoniac și derivate, respectiv Baia Mare, Copșa Mică, Zlatna, Târgu Mureș, Slatina, Turnu Măgurele și Râmnicu Vâlcea pe o rază de 8 km în jurul acestor localități, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani, fără penalizarea prevăzută la alin. (4).

smarandache iulian cjp olt linia intaiPensia anticipată parțială, în condițiile art. 65 alin (5), fără penalizare, se cuvine persoanelor care:

– au locuit cel puțin 30 de ani în Slatina sau pe o raza de 8 km în jurul acestei localități;

–  au realizat stagiul complet de cotizare conform anexei nr. 5 și respectiv, anexa nr. 6 din Legea nr.263/2010;

– au vârsta cu doi ani mai mică decât vârstă standard.

La stabilirea stagiului de cotizare necesar acordării pensiei anticipate parțiale nu se iau în considerare perioadele asimilate prevăzute la art. 49 alin. (1) lit. a)-c) și g) (pensia de invaliditate, cursurile de zi ale învățământului universitar, stagiul militar). Transformarea pensiei anticipate parțiale în pensie pentru limită de vârstă, se face din oficiu.

Documentele necesare în vederea înscrierii la pensia anticipată parțială conform art. 65 alin (5), sunt aceleași ca și la celelalte categorii de pensii. În plus, este adeverința eliberata de Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor – anexa nr. 5 din Normele de aplicare a Legii nr.263/2010, respectiv:

– cerere tip anexa nr.6, – copii acte de stare civilă, – copie și original carnet de muncă, – adeverințe cu sporuri cu caracter permanent, în original.

Până la această dată, având în vedere prevederile legale menționate, nu a fost stabilită nicio pensie.

De asemenea, vă rugam să le dați amănunte beneficiarilor Legii nr.341/2004, cu privire la articolul care stipulează reducerea vârstei de pensionare cu 5 ani? Ce stagiu de cotizare trebuie sa aibă?

În conformitate cu prevederile art. 5 alin (1), lit. l) din Legea nr. 341/2004, persoanele care au calitatea de Luptător pentru Victoria Revoluției din Decembrie 1989 și urmașii de erou-martir beneficiază de pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard prevăzută de lege, cu condiția realizării stagiului minim de cotizare.

O alta întrebare ar fi aceea, dacă un revoluționar pe Legea nr. 341/2004 poate beneficia de ambele legi, cea privind reducerea vârstei de pensionare cu doi ani și cea privind reducerea vârstei de pensionare cu 5 ani…

În conformitate cu prevederile art. 66 din Legea nr. 263/2010 la acordarea pensiei anticipate parțiale, reducerea vârstei standard de pensionare prevăzute la art. 65 alin. (1) nu poate fi cumulată cu nicio altă reducere reglementată de prezenta lege sau de alte acte normative.

Cum răspundeți la părerea generală că în județul Olt ar exista alt mod de calcul în privința stabilirii cuantumului pensiei?

Începând cu 01.04.2001, în  conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare, și cu data de 01.01.2011, conform Legii nr. 263/2010, cuantumul pensiei se determină prin înmulțirea  punctajului mediu anual realizat de asigurat cu valoarea unui punct de pensie.

Conform art. 95 din Legea nr. 263/2010 punctajul mediu anual realizat de asigurat se determină prin împărțirea numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale ale asiguratului la numărul de ani corespunzător stagiului complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 5 sau, după caz, anexa nr. 6.

Punctajul anual al asiguratului se determină prin împărțirea la 12 a sumei punctajelor lunare realizate în anul calendaristic respectiv.

Punctajul lunar se calculează prin raportarea câștigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.

La stabilirea pensiei, se utilizează salariile brute sau nete, așa cum sunt operate în carnetul de muncă și sporul de vechime sub formă de procent.

Calculul punctajului mediu anual se face în programul de calcul al pensiilor, care este elaborat în conformitate cu prevederile legale, program UNIC pe țară, testat și verificat de către specialiștii în domeniu. Salariații caselor teritoriale de pensii nu pot interveni în algoritmul de calcul al punctajului.

Care este mesajul dumneavoastră către toți pensionarii județului Olt?

Doresc să-i asigur că voi avea și în continuare toată deschiderea față de problemele sesizate și voi depune toate diligențele în vederea soluționării acestora în conformitate cu prevederile legale.

Dumitru Sârghie

– continuare în numărul viitor –

Permanent link to this article: http://linia1.ro/iulian-smarandache-director-executiv-al-casei-judetene-de-pensii-olt-voi-avea-si-in-continuare-toata-deschiderea-fata-de-problemele-sesizate/