Print this Post


Lansarea proiectului Erasmus+ KA202 – Erasmobility Platform (II)

Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slatina anunță lansarea proiectului Erasmus+ KA202 – Erasmobility Platform (II), 2019-1-ESO1-KA202-063824. Instituțiile partenere sunt din Spania, România, Irlanda, Țara Galilor, Franța, Portugalia, Anglia și Grecia.

Proiectul urmărește dezvoltarea și promovarea platformei online Erasmobility, având ca scop principal implicarea și sprijinirea centrelor de formare profesională, ce doresc să dezvolte mobilități în domeniul proiectelor Erasmus+ KA1, împreună cu alte centre școlare europene.

proiect erasmus alexe marin net netRezultatele preconizate la finalul proiectului sunt: adaptarea platformei Erasmobility la particularitățile țărilor membre; creșterea gradului de implicare a consorțiilor  în  mobilități; includerea în mobilități a elevilor proveniți din medii dezavantajate; îmbunătățirea platformei Erasmobility, astfel încât să fie accesibilă de pe telefoanele mobile și de pe tablete; dezvoltarea unui ghid de utilizare care să ajute centrele de formare profesională să depășească provocările inițiale întâlnite în schimburile de elevi sau profesori; dezvoltarea unui studiu comparativ al diferitelor sisteme de formare profesională a partenerilor implicați în proiect.

Proiectul este un instrument perfect pentru a rezolva problemele pe care le ridică proiectele de mobilitate elevi sau cadre didactice KA1 și pune accent pe plasarea elevilor în familii, pentru o mai bună integrare culturală.

Având o durată de 27 de luni, proiectul structurat în trei faze: faza A  – decembrie 2019 – noiembrie 2020: îmbunătățirea platformei Erasmobility; faza B – decembrie 2020 – septembrie 2021: crearea și distribuirea  de materiale și resurse didactice pentru a facilita mobilitatea elevilor și faza C – Octombrie 2021 – Ianuarie 2022: diseminarea proiectului.

În perioada 5-6 decembrie 2019, a avut loc prima reuniune de proiect, în Bremen, Germania, la BBS Osterholz-Scharmbeck. La această reuniune, Liceul Tehnologic „Alexe Marin” Slatina a fost reprezentat de Francesca Diaconu, profesor de limba engleză, și Claudia Luță, profesor de TIC. Școala gazdă, BBS Osterholz-Scharmbeck, a prezentat sistemul de învățământ german și provocările cu care se confruntă în prezent. Pe parcursul celor două zile, participanții au desfășurat activități de lucru în echipă, la sfârșitul cărora, s-a întocmit o listă cu puncte tari și puncte slabe ale platformei, aspecte ce urmează să fie îmbunătățite și un chestionar ce va fi distribuit printre instituțiile școlare și consorțiile din mai multe țări. De asemenea, s-au pus bazele unui set de reguli privind protecția datelor, în acord cu GDPR (General Data Protection Regulation). Următoarea reuniune de proiect va avea loc în iunie 2020, în localitatea Xativa, Valencia, Spania.

Prof. Francesca Diaconu

Permanent link to this article: http://linia1.ro/lansarea-proiectului-erasmus-ka202-erasmobility-platform-ii/