Print this Post


Măsuri de prevenire a incendiilor în sezonul rece

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt a emis un comunicat de presă cu referire la măsurile de prevenire a incendiilor.

Conform statisticii incendiilor din ultimii ani, la nivel județean, în perioada sezonului rece, majoritatea incendiilor care se manifesta la gospodăriile populației, au drept cauze instalațiile de încălzire improvizate, exploatate necorespunzător sau burlanele și coșurile de evacuare a fumului și gazelor construite defectuos, neizolate termic față de materialele de construcție combustibile,  necurățate și neverificate la timp.

isu oltInspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt a transmis primarilor din județ solicitarea ca, prin Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență, să desfășoare o acțiune de informare a cetățenilor, precum și a conducerilor instituțiilor din subordine și a instituțiilor de învățământ privind pregătirea sistemelor de încălzire pentru sezonul rece. De asemenea, s-a solicitat ca S.V.S.U. să desfășoare controale preventive la instituțiile de învățământ și cele subordonate administrației locale, pentru a se asigura de viabilitatea condițiilor de securitate la incendiu ce trebuie asigurate pentru sistemele de încălzire și pentru protecția contra înghețului a sistemelor și instalațiilor specifice din domeniul apărării împotriva incendiilor.

„Regulile și măsurile ce trebuie verificate și asigurate vizează verificarea instalațiilor de încălzire, repararea și curățarea sobelor și coșurilor pentru evacuarea fumului; instruirea persoanelor care răspund de aprinderea și stingerea focurilor (la unități de învățământ, unități sanitare, instituții etc., care realizează încălzirea cu sobe); verificarea stingătoarelor și protejarea acestora împotriva înghețului; verificarea instalațiilor de alimentare cu apă și protejarea lor împotriva înghețului; pregătirea uneltelor pentru deszăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri și în depozite; evitarea supraîncălzirii sobelor care prin căldura radiată pot aprinde obiectele din apropiere; verificarea centralelor termice, indiferent de sursa combustibilă pentru încălzire folosită; verificarea instalațiilor de alimentare cu energie electrică, a celor de împământare și evitarea suprasolicitării acestora”, se arată în comunicatul de presă.

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/masuri-de-prevenire-a-incendiilor-in-sezonul-rece-2/