Print this Post


Mecanismul de cooperare și verificare al Comisiei Europene trebuie sau nu respectat de România?

Marți, 29 ianuarie a.c., Tribunalul Olt a dat câștig de cauză Asociației Forumul Judecătorilor din România și a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la obligativitatea sau neobligativitatea României de a respecta recomandările din Mecanismului de cooperare și verificare (MCV) al Comisiei Europene (CE).

În cererea admisă de Tribunalul Olt, Asociația Forumul Judecătorilor din România (FJR) a solicitat adresarea a patru întrebări Curții de Justiție a Uniunii Europene, asociație care contestă numirea de către Guvern a conducerii interimare a Inspecției Judiciare, prin Ordonanță de Urgență:

tribunalul olt1. Mecanismul de cooperare și de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, trebuie considerat un act adoptat de o instituție a Uniunii Europene, în sensul articolului 267 TFUE, care poate fi supus interpretării Curții de Justiție a Uniunii Europene? (…)

2. Conținutul, caracterul și întinderea temporală a Mecanismului de cooperare și de verificare (MCV), instituit potrivit Deciziei 2006/928/CE a Comisiei Europene din 13 decembrie 2006, se circumscriu Tratatului privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005?

3. Cerințele formulate în rapoartele întocmite în cadrul acestui Mecanism au caracter obligatoriu pentru Statul român? (…)

4. Articolul 19 alineatul (1), al doilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană trebuie interpretat în sensul obligației statelor membre de a stabili măsurile necesare pentru o protecție juridică efectivă în domeniile reglementate de dreptul Uniunii, respectiv garanții ale unei proceduri disciplinare independente pentru judecătorii din România, înlăturând orice risc legat de influența politică asupra desfășurării procedurilor disciplinare, cum ar fi desemnarea directă de către Guvern a conducerii Inspecției Judiciare, chiar și cu titlu provizoriu?

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/mecanismul-de-cooperare-si-verificare-al-comisiei-europene-trebuie-sau-nu-respectat-de-romania/