Print this Post

Florin Valentin Ciocan, președintele Casei de Asigurări Olt:

Monitorizarea stării de sănătate a populației nu ar trebui să fie doar un slogan

D-le președinte, care sunt tipurile de asigurări în funcție de calitatea persoanei (fără venituri, coasigurat, etc)? Dacă o persoană dorește să se asigure, ce acte îi trebuie și despre ce sume de bani este vorba?

Indiferent de categoria de asigurat din care fac parte asigurații au aceleași drepturi.În cazul în care, ca urmare a verificării calității de asigurat, persoanele asigurate nu figurează în baza de date în una dintre categoriile de persoane asigurate, în vederea acordării calității de asigurat și a asigurării accesului liber la pachetul de servicii medicale de bază, acestea trebuie să depună la casa de asigurări de sănătate documentele doveditoare specifice categoriei de asigurat din care face parte (de exemplu pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 26 de ani: act de identitate precum și un document valabil din care să rezulte că au calitatea de elev sau student, pentru soțul, soția și părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate: act de identitate, documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum și o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă; pentru persoanele cu handicap: act de identitate și certificatul care atestă încadrarea într-un grad de handicap, pentru bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate: act de identitate și adeverință medicală eliberată de medic; pentru femeile însărcinate sau lăuze: act de identitate, adeverință medicală, precum și certificatul de naștere al copilului – pentru lăuze;)

După depunerea documentelor vor fi actualizați în sistem ca persoane asigurate fără a fi nevoie să plătească. Persoanele care nu realizează venituri și vor să obțină calitatea de asigurat trebuie să plătească contribuția la Administrația Financiară.

vali florin ciocan li 758 22Exista probleme în privința autentificării calității de asigurat pentru persoane din alte județe?

Nu există astfel de probleme, pentru că indiferent de județul în care persoana este asigurată, în urma verificării în Sistemul Informatic Unic Integrat se poate demonstra calitatea de asigurat.

Care este contribuția CASS și unde trebuie s-o plătească oamenii? De-a lungul anilor, contribuția CASS a crescut sau a scăzut?

Valoarea contribuției de asigurări de sănătate rezultă din aplicarea cotei de 10% la baza de calcul egală cu șase salarii minime brute pe economie. Salariul minim brut pe economie, în funcție de care se stabilește CASS pentru persoanele fără venituri, este de 2.080 de lei de la 1 ianuarie 2019, potrivit HG nr. 937/2018.

Astfel, cota CASS 10% aplicată la 12.480 lei înseamnă 1.248 de lei. Aceasta este suma pe care persoanele fără venituri o vor plăti ca să fie asigurate la asigurările sociale de sănătate pe tot parcursul anului 2019.

Având în vedere că în ultimii ani salariul minim pe economie  a crescut, rezultă că și contribuția de sănătate a crescut deși procentul aplicat bazei de calcul a rămas același.

Persoanele care nu realizează venituri și care nu sunt scutite prin lege de la plata CASS vor depune la Administrația Financiară declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru a obține calitatea de asigurat.

Calitatea de asigurat și dreptul la pachetul de bază se acordă persoanelor fără venituri de la data depunerii declarației unice la Fisc.

Pentru a putea fi înregistrată în sistemul informatic al CAS ca persoană asigurată, după depunerea declarației unice aceasta trebuie transmisă și la CAS Olt  însoțită de dovada că a depus declarația unică la Fisc.

Vă cerem o părere despre necesitatea monitorizării stării de sănătate a oamenilor… Sunteți de acord măcar anual?

Monitorizarea stării de sănătate a populației nu ar trebui să fie doar un slogan, doar o frază rostită de fiecare dată, dar nepusă în practică. Încercăm, în măsura în care putem, să acordăm prevenției rolul și rostul pe care îl merită. În normele de aplicare ale Contractului-cadru se prevede că medicii de familie să urmărească starea de sănătate a tuturor celor pe care îi au în lista de capitație. Astfel, trebuiesc oferite consultații preventive copiilor până în 18 ani, aceste servicii având în vedere creșterea și dezvoltarea, starea de nutriție și practicile nutriționale, etc. De asemenea, toate persoanele asimptomatice cu vârsta între 18 și 39 de ani ar trebui văzute de medicul de familie cel puțin o dată la 3 ani, pentru evaluarea expunerii la factorii de risc, iar adulții între 18 și 39 de ani depistați cu risc înalt ar trebui văzute o dată pe an. Aceste prevederi sunt stipulate în lege, de aceea încercăm să-i conștientizăm pe medicii de familie, pentru că, trebuie să recunoaștem, de foarte multe ori componenta de prevenție a fost oarecum uitată.

Să discutam de cardul național de sănătate? Care sunt avantajele cu el? Câte carduri s-au distribuit și câte s-au activat? Există probleme cu implementarea?

Cardul național de sănătate este instrumentul care asigură accesul la servicii medicale, fiind documentul care dovedește că titularul acestuia este asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România. Utilizarea cardului reprezintă dovada că asiguratul a fost prezent la furnizorul de servicii medicale. În acest fel se validează serviciul de care a beneficiat, în vederea decontării din fondul de asigurări sociale de sănătate. Astfel, prin implementarea acestui sistem informatic, banii din sistemul asigurărilor de sănătate sunt  cheltuiți mai eficient și mai transparent.

Din totalul celor 301.441 de carduri naționale de asigurări de sănătate tipărite până la 31.12.2018 pentru asigurații CAS Olt,  287.123 au fost distribuite de operatorul de servicii poștale, 11.486 carduri au fost returnate de operator ca nedistribuite destinatarilor, iar 2.832 au reprezentat carduri pentru persoane care au decedat între data tipăririi și distribuirii lor.

Din cele 11.486 carduri returnate de CNPR au fost redistribuite de CAS Olt 8.152 carduri, scoase din evidenta 991 carduri persoane decedate și 2.343 carduri se află ca nedistribuite la sediul CAS Olt la data de 31.12.2018.

Din totalul de 11.939 carduri duplicat tipărite în perioada 2015-2018 au fost distribuite 11.673 carduri  și 266 carduri duplicat existau în evidența CAS Olt la 31.12.2018.

Au fost și sunt în continuare și probleme în ce privește funcționarea sistemului, nu o să neg asta, dar în decursul anilor s-au găsit soluții pentru rezolvarea acestor probleme. Se poate spune că am învățat din mers, la fel a fost și cazul rețetei electronice, important este că încercăm să trecem peste aceste obstacole. Și aici aș vrea să spun câteva cuvinte despre furnizorii de servicii: poate că, în ce privește funcționarea sistemului informatic au mai fost și tensiuni, de multe ori contrele nu au fost deloc plăcute, dar de fiecare data, atunci când ne-am așezat la masă și am discutat cu calm, lucrurile au revenit pe făgașul normal.

Când credeți că se va implementa dosarul electronic al asiguratului?

Dosarul electronic de sănătate al pacientului reprezintă înregistrări electronice consolidate la nivel național, cuprinzând date și informații medicale necesare pentru medici și pacienți.

Dosarul electronic este, alături de sistemul informatic integrat, rețeta electronică și cardul național, unul dintre componentele esențiale în funcționarea optimă a sistemului de sănătate.

Introducerea acestei componente a avut în vedere în primul rând, salvarea tuturor datelor medicale ale pacientului pe o singură platformă, lucru care ușurează accesarea acestor informații de către pacient sau medicul său. Important de știut este faptul că accesarea acestor informații este posibilă doar cu acordul pacientului.  La această oră mai sunt anumite probleme doar pe partea de accesare de către pacient a informației, toate datele medicale despre pacient fiind deja ,,vărsate,, în acest dosar electronic

Să discutam de cardul european de sănătate, este necesar? Care sunt avantajele cu el? Câte carduri s-au distribuit în timp? Exista probleme cu derularea decontărilor?

Cardul european de asigurări sociale de sănătate este documentul care conferă titularului asigurat dreptul la prestații medicale necesare în cadrul unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene.

În cazul cardului european de sănătate, decontarea se face la nivel interinstituțional, între autoritățile din România și cele din țara vizitată.

În ultimii 10 ani au fost tipărite peste 20.000 de carduri europene. În ceea ce privește derularea decontărilor nu am întâmpinat probleme.

Să discutăm de formularele europene, actualele S, fostele E?

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeana, prevederile regulamentelor europene au devenit aplicabile și în România, fiind reglementată și în țara noastră modalitatea prin care o persoană asigurată poate beneficia de servicii medicale pe teritoriul statelor membre UE/SEE.

Securitatea socială este un factor cheie privind dreptul fundamental al persoanelor la libera circulație. Libera circulație în interiorul Uniunii Europene necesită prin urmare protejarea acestui drept.

Tot mai mulți olteni își cunosc drepturile pe care le au în calitate de cetățeni europeni, fapt ce este evidențiat de numărul tot mai mare de formulate emise de CAS Olt și cele  primite din statele membre UE. Printre cele mai solicitate formulare emise și primite de CAS Olt sunt formularele S1/E121, E125 E106.

Câteva cuvinte despre decontarea indemnizației de concedii medicale… (Sume) Care sunt cei mai mari angajatori cu cerere de decontare indemnizație C.M. ?

Situația decontărilor pentru concedii medicale nu este una plăcută, și asta pentru că, la acest moment, sumele pe care Casa le are de plătit angajatorilor sunt destul de mari. Acest lucru se întâmplă din cauza bugetului insuficient pentru anul 2018, acest lucru persistând și în anul 2019, astfel că, în acest moment, sumele de plată sunt undeva în jurul a 13.000.000 lei. Normal, aș zice, sumele cele mai mari de recuperat le au marii angajatori de pe platforma industrială a Slatinei, Pirelli, ALRO, TMK, Bekaert, dar și marii angajatori de stat, adică spitalele din Slatina și Caracal sau DGASPC Olt.

Cum vi se pare că oglindește presa activitatea instituției pe care o conduceți?

Normal, aș spune, relația cu presa a fost, în ultimii ani, una de normalitate și de respect reciproc. Și spun asta în condițiile în care, nu de puține ori, presa a sancționat prompt lucrurile care nu au mers bine, situațiile anacronice, greșelile pe care le-am făcut. La fel de adevărat este și că, de foarte multe ori, am folosit informațiile furnizate de presă pentru a perfecționa anumite aspecte care nu erau conforme cu ceea ce ne dorim. Am încercat, în măsura în care acest lucru a fost posibil, să fim extrem de prompți și să răspundem întrebărilor și solicitărilor presei, pentru că, de cele mai multe ori, problemele  ridicate necesitau o rezolvare cât mai rapidă.

Mass-media reprezintă un partener important pentru informarea corectă și rapidă a populației cu privire la drepturile și obligațiile pe care le are un asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate din România, condițiile de acordare a asistenței medicale în sistemul de asigurări de sănătate, precum și in ce privește activitatea instituției. Și pentru toate acestea nu putem să nu vedem în presă doar un partener echilibrat și echidistant.

Câte specializări acoperă medicii din unitățile medicale din județ?

Din cele 42 de specialități care sunt cuprinse în Lista specialităților clinice pentru care se încheie contract de furnizare de servicii medicale, CAS Olt are încheiate contracte cu medici pentru 32 de specialități, procentul de acoperire fiind astfel de 76% .

Există la nivelul județului Olt specialități care nu sunt acoperite de medici?

La nivelul județului avem următoarele specialități care nu sunt acoperite: cardiologie pediatrică, chirurgie cardiovasculară, chirurgie vasculară, gastroenterologie pediatrică, genetică medicală, nefrologie pediatrică, neurochirurgie, oncologie și hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică și radioterapie.

Dumitru Sârghie

Permanent link to this article: http://linia1.ro/monitorizarea-starii-de-sanatate-a-populatiei-nu-ar-trebui-sa-fie-doar-un-slogan/