Print this Post


Noi precizări pentru pensionarea cadrelor didactice

Casa Județeană de Pensii Olt a transmit un comunicat de presă, prin care aduce anumite precizări cu privire la data acordării drepturilor de pensie în situația cadrelor didactice titulare, conform prevederilor Legii nr. 263/2010, coroborate cu cele ale Legii nr. 1/2011, ca urmare a încheierii anului de învățământ preuniversitar 2017-2018.

Astfel, potrivit art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, contractul individual de muncă încetează de drept la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensie, în cazul pensiei anticipate parțiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare etc.

profesori netTotodată, conform prevederilor art. 284 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 privind Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, „personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control se pensionează pentru limită de vârstă, anticipat și anticipat parțial, la data încheierii anului școlar în care împlinește vârsta standard de pensionare sau, după caz, în situația pensiei anticipate și anticipate parțială, vârsta standard redusă cu cel mult 5 ani”.

Prin derogare de la art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003, în cazul personalului didactic care se pensionează în condițiile art. 284 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, contractul individual de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei de admitere a cererii de pensionare, conform prevederilor art. 284 alin. (21) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, potrivit reglementărilor legislative din sistemul de învățământ preuniversitar, anul școlar începe la data de 1 septembrie a.c. și se încheie la data de 31 august anul următor.

În consecință, personalul didactic titular din învățământul preuniversitar care a îndeplinit condițiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului școlar, se pensionează la data încheierii anului școlar, respectiv la data de 31 august a anului curent.

În situația în care, pentru anul școlar următor, cadrului didactic titular din învățământul preuniversitar nu i s-a mai aprobat menținerea în activitate ca titular în funcția didactică peste vârsta de pensionare, ulterior datei de 31 august a anului curent, respectiv cu începere de la data de 1 septembrie a anului curent, nu i se mai aplică prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, fiind îndreptățit la obținerea drepturilor de pensie pentru limită de vârstă.

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 263/2010 conform cărora, pensia pentru limită de vârstă se cuvine de la data îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege și se acordă la cerere; dispozițiile   Legii   nr.    1/2011 conform   cărora, personalul   didactic titular din învățământul preuniversitar care a îndeplinit condițiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului școlar, se pensionează la data încheierii anului școlar, data îndeplinirii condițiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă în cazul personalului didactic titular din învățământul preuniversitar care a îndeplinit condițiile de pensionare pentru limită de vârstă pe parcursul anului școlar 2017-2018 este 01.09.2018.

Întrucât ziua de 01.09.2018 este zi nelucrătoare, în cazul acestor persoane dosarul de pensie pentru limită de vârstă se va depune pe data de 03.09.2018, iar drepturile de pensie se cuvin, se acordă și se plătesc începând cu data de 01.09.2018.

În cazul persoanelor aflate în situația prezentată anterior care depun dosarul de pensie începând cu data de 04.09.2018, drepturile de pensie pentru limită de vârstă se cuvin, se acordă și se plătesc de la data înregistrării cererii de acordare la casa teritoriala de pensii.

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/noi-precizari-pentru-pensionarea-cadrelor-didactice/