Print this Post


OAMENI ȘI… CÂINI!

Am primit, zilele trecute, din partea unei organizații nonguvernamentale, care se ocupă de protecția câinilor nimănui, o ploaie de acuzații la adresa Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din Slatina, instituție nou creată, care este parte integrantă a Consiliului Local al Municipiului Slatina.

Prezentăm în continuare aceste acuzații!

„• Organigrama Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân este foarte încărcată, în comparație cu capacitatea adăpostului, care a fost, în medie, de 150 de câini;

• S-au achiziționat aparate de aer condiționat la un preț mult mai mare față de prețul care se practică în comerț;

• S-au făcut îmbunătățiri prin înlocuirea parchetului și a mobilierului, dar în țarcuri curge apa pe câini, atunci când plouă;

• Costurile de întreținere și funcționare a adăpostului au ajuns la 35.000 de euro, pentru un număr de aproximativ 150 de câini, în timp ce în alte adăposturi, pentru 400 de câini se cheltuiesc 50.000 de euro;

caine adapost slatina• S-au încheiat contracte de prestări servicii cu medicul veterinar Badea Marius Florinel, de la circumscripția Oboga, în valoare de 190.800 lei, fără TVA, sumă exagerat de mare;

• Conform contractului, medicul trebuie să viziteze zilnic câinii din adăpost, lucru care nu se efectuează, deși banii se încasează punctual;

• Preluarea câinilor de la mașină, când aceasta ajunge în preajma adăpostului, și constatarea stării de sănătate, conform legislației, nu se efectuează, deoarece medicul nu este prezent, de cele mai multe ori. Și asta, deoarece capturarea se face între orele 6.00-14.00, 16.00-24.00, iar medicul se află la distanță de aproximativ 50 de km. Și această operațiune se decontează fără să se efectueze;

• Având funcția de șef serviciu, Bogdan Apostoliceanu nu are legalitatea să angajeze Primăria Slatina într-un contract atât de păgubos;

• Medicul nu are un program bine stabilit. Acesta vine doar când vrea sau când poate. Uneori doar de câteva ori pe lună;

• S-au eutanasiat câini, deși nu au avut acest drept legal, pentru că nu s-a depășit niciodată capacitatea adăpostului, care este de 225 de câini și nici nu s-a rămas fără hrană sau fonduri pentru procurarea celor necesare;

• Șeful de Serviciu circulă cu mașina Duster toată ziua și, de cele mai multe ori, o parchează la domiciliu, fără a se controla numărul de kilometri și carburantul consumat;

• Oamenii din serviciul de pază sunt angajați ai adăpostului, fără a avea atestat, făcându-se de către cine este disponibil sau executând ordinele șefului de serviciu;

• Controlul de la DSV, care ține loc și de Poliția Animalelor, se face anunțat și fără o verificare amănunțită, încălcând legalitatea și corectitudinea;

• Contabilitatea este ținută de o firmă privată și nu de personalul din Primăria Slatina;

• Pe mașina Duster (OT 99 XKW) și pe cea de capturare s-au instalat camere de luat vederi (audio-video), dar în adăpost nu au instalat astfel de aparate, din motive lesne de înțeles.”

caini slatina 3AUDIATUR ET ALTERA PARS

Bogdan Apostoliceanu, șeful câinilor „bagabonți” ai Slatinei noastre seculare, dimpreună cu juristul instituției, d-l Marin Rada, supranumit „avocatul lui… Codiță”, nu au stat mult pe gânduri și au „demontat” toate acuzațiile, susținând că în tot ceea ce spun reprezentanții respectivei asociații nonguvernamentale nu există niciun atom de adevăr.

Iată poziția oficială a Serviciului Public de Gestionare a Câinilor fără Stăpân Slatina:

• Organigrama Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina a fost aprobata prin HCL 396/25.11.2015, cu un total de 23 posturi din care un post de conducere si 22 posturi de execuție, moment în care adăpostul avea o capacitate de cazare de 160 locuri. Organigrama a fost modificată prin HCL 87/06.09.2017 prin suplimentarea cu 2 posturi de execuție, rezultând 1 post de conducere și 24 posturi de execuție pentru o capacitate autorizată de 225 locuri de cazare;

• Hrana animalelor a fost achiziționată la prețul pieței, de pe piața liberă, în funcție de conținutul de proteină;

• Parchetul și mobilierul au fost achiziționate în conformitate cu legislația în vigoare,  în vederea asigurării condițiilor normale de desfășurare a activității salariaților și au fost efectuate lucrări de reparații la acoperiș, la padocuri, la boxpaleții din lemn pentru odihna animalelor, la refacerea canalizărilor de dejecție, sclivisirea pardoselilor pentru asigurarea igienizării, reparații la elementele metalice etc.;

• Bugetul privind întreținerea și funcționarea adăpostului a fost fundamentat și aprobat prin hotărâre a consiliului local și reflectă activitatea specifică gestionării câinilor fără stăpân din Municipiul Slatina;

• Contractul cu medicul veterinar de liberă practică a fost încheiat în conformitate cu Legea 98/2016 privind achizițiile publice, prin procedura simplificată derulată transparent pe SEAP. Decontarea serviciilor se efectuează punctual pentru operațiunile realizate efectiv pentru fiecare câine în parte;

• La intrarea în adăpost câinii sunt introduși în compartimentul de triaj, inclusiv cei capturați între orele 16 – 24, și  sunt examinați de personalul medical care dispune în consecință.

• Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina  este o instituție publică înființată legal, autorizată de Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt,  cu cod fiscal și conturi în bancă, având capacitate juridică deplină, ca ordonator terțiar de credite;

• Cu medicul veterinar este încheiat contract de prestări servicii medical-veterinare în condițiile Legii 98/2016, cu respectarea prevederilor OUG155/2001 republicată, art.2, al. 3;

• Funcția de Șef serviciu este funcție de conducere conform organigramei și a statului de funcții. Așadar instituția are dreptul legal de a angaja relații contractuale conform legislației în vigoare și de a avea relații juridice cu terții, prin reprezentantul său legal;

• Eutanasierea câinilor a fost efectuată in conformitate cu OUG 155/2001 art. 7, alin 2 si alin.3;

• Autoutilitara DUSTER este destinată atât activității de capturare și transport câini cât și celorlalte deplasări impuse de activitățile conexe privind aprovizionarea, documentarea, emiterea și remiterea corespondenței, relațiile cu furnizorii de servicii, cu forurile superioare și autoritățile de control și este utilizată de șeful serviciului și de celelalte persoane cu responsabilități în relațiile enumerate. La  utilizarea acesteia se respectă procedura emiterii și completării foilor de parcurs și a FAZ-urilor lunare;

• Serviciul de pază este asigurat de personal propriu, specializat, care deține atestat pentru executarea profesiei de agent pază si ordine emis de M.A.I. – Inspectoratul General al Poliției Române – Inspectoratul de Poliție al Județului Olt;

• Controlul DSV nu se face anunțat, este întotdeauna menționat în Registrul unic de control și se finalizează cu proces-verbal de control în care sunt menționate constatările și măsurile dispuse;

• Contabilitatea este externalizată, prin contract de servicii încheiat în conformitate cu Legea 98/2016. Anterior încheierii contractului de servicii de contabilitate a fost organizat concurs pentru ocuparea posturilor vacante, posturi care nu au fost ocupate;

• Serviciul public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina a achiziționat camere video de supraveghere trafic folosite pe autospecialele din dotare.

În general, vizitatorii care au ca obiectiv adopția sau revendicarea câinilor fără stăpân, sunt mulțumiți de modul în care sunt întreținuți câinii și de condițiile care le sunt asigurate privind îngrijirea, hrănirea, deparazitarea, controlul bolilor, etc.

În relațiile interumane, populația din Municipiul Slatina nu mai este agresată de prezența în număr mare a câinilor fără stăpân, așa cum se prezenta acest fenomen în anii anteriori, acest fapt reieșind și din numărul tot mai redus al sesizărilor și reclamațiilor depuse la instituție sau la Primăria Municipiului Slatina, în cursul anului 2017.         

Asociații precum Asociația Inițiativa pentru Responsabilitate Civică, alte adăposturi canine din țară precum Adăpostul Smeura, jud. Argeș, dar și Asociația Prietenii Noștri din Slatina au exprimat aprecieri privind rezultatele activității Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina.

Anexăm în copie una dintre acestea – scrisoarea Asociației Inițiativa pentru Responsabilitate Civică, înregistrată la nr. 208/06.03.2017.

Sunt însă și ONG-uri care activează împotriva prevederilor legii speciale care reglementează gestionarea câinilor fără stăpân, respectiv OUG 155/2001.

Un exemplu veridic în acest sens este Federația Națională pentru Protecția Animalelor (FNPA).

Atitudinea manifestată de conducerea acestui ONG cât și a „voluntarilor” acestuia, sunt acțiuni de provocare, hărțuire și împiedicare a desfășurării activității Serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân Slatina și totodată de împiedicare a respectării prevederilor legale, respectiv OUG 155/2001, legea specială care reglementează gestionarea câinilor fără stăpân.

Conducerea serviciului cât și salariații și colaboratorii acestuia sunt ținta a numeroase plângeri penale și sesizări stabilite ulterior ca neîntemeiate de organele de cercetare și control.

În sensul respectării legislației speciale în domeniul gestionării câinilor fără stăpân așteptăm de la aceste ONG-uri o implicare directă în privința realizării adopțiilor și nu erijarea acestora  în organe de control.”

NOTA REDACȚIEI!

Este un lucru îmbucurător că și noi, românii, în speță slătinenii ne aliniem practicilor țărilor civilizate, acelea de a proteja aceste ființe nobile, câinii, care au fost printre primii prieteni ai omului. Ceea ce ne lipsește, însă, este crearea unor instituții nonguvernamentale pentru protecția copiilor, a omului, în general, lipsit de minime condiții de trai, de minime resurse materiale, de o minimă dragoste maternă și paternă și de oricare ar fi ea, numai dragoste să fie…

Cu siguranță, vreodată, în timp, când românii vor trăi ca în Occident, și câinii vagabonzi din România vor beneficia de roadele civilizației europene. Teamă ne este însă ca, până atunci, să nu apară organizații nonguvernamentale de protecție a șobolanilor, țânțarilor, gândacilor de bucătărie și a celor care delapidează banul public.

Dumitru Sârghie

caini slatina 2 

Permanent link to this article: http://linia1.ro/oameni-si-caini/