Print this Post


Parlamentarii de Olt – propunere legislativă comună pentru Municipiul Slatina

Recent, Renică Diaconescu – senator PSD; Siminica Mirea – senator independent; Paul Stănescu – senator PSD; Dan Ciocan – deputat PSD; Marius  Iancu – deputat PSD; Florin Iordache – deputat PSD și Alexandru Stănescu – deputat PSD, au depus, în plenul Parlamentului României, o propunere legislativă, ce a trecut de votul celor două camere.

Este vorba despre propunerea legislativă privind trecerea unor terenuri, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, precum și transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora, din domeniul privat al Statului și administrarea Regiei Naționale a Pădurilor-Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina.

Layout 1Conform expunerii de motive ce a stat la baza acestei propuneri legislative, în ultima perioadă, municipiul Slatina a cunoscut o puternică dezvoltare economică, ca urmare a extinderii platformei industriale, ceea ce a condus la necesitatea modernizării și extinderii infrastructurii orașului, precum și cea din imediata apropiere a urbei, pentru a se facilita accesul la platforma industrială.

Acesta este motivul care a condus la intenția autorității publice locale din municipiul Slatina, de a realiza, în Slatina, obiectivul de investiții: „Construire drum de legătură între zonele industriale”, pentru care a fost elaborată documentația „Studiu de fezabilitate”, privind necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului de investiții, potrivit căreia, drumul de legătură ce se dorește a se construi, pornește din DN 65 (E574) km 55+700, se intersectează cu calea ferată secundară București-Pitești-Craiova, DJ 563 și se termină în DJ 546 (Slatina – Brebeni).

Prin realizarea acestui drum, se va asigura fluidizarea traficului, siguranța circulației, îndepărtarea traficului greu din zona urbană, transportul rapid și facil al navetiștilor între zonele industriale ale municipiului Slatina, oportunitatea dezvoltării zonelor industriale și a agenților economici deja existenți, prin oferirea unei șosele necesare accesului diferitelor transporturi ce asigură aprovizionarea cu materii prime a fabricilor și, în același timp, transportul produselor realizate de acestea.

Realizarea acestei investiții este utilă și datorită faptului că a fost demarată construcția obiectivului de interes național  – „Drum expres – Craiova-Pitești”, care va descongestiona traficul rutier de persoane și cel de mărfuri.

Realizarea drumului de legătură propus presupune realizarea și a altor investiții în zonele adiacente: parcări și spații servicii, pasaj suprateran peste calea ferată, sensuri giratorii, lucrări de semnalizare și siguranța circulației etc.

Valoarea investiției, conform studiului de fezabilitate elaborat, este de 69.500.000 lei, bani din bugetul local al Slatinei.

Prin realizarea acestui obiectiv major, vor fi afectate și două suprafețe de teren ce aparțin domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor – Regia Națională a Pădurilor „Romsilva” – Direcția de Creștere, Exploatare și Ameliorare a Cabalinelor, prin Direcția Silvică Olt – Herghelia Slatina. Este vorba despre: teren în suprafață de 289.314 mp, situat în extravilanul Slatinei; precum și terenul în suprafață de 1.604.563 mp, situat în extravilanul Slatina.

Aceste terenuri nu sunt afectate de obiective de interes național sau județean, nu există pe acesta înființată pădure, în prezent, fiind suprafețe de teren arabile, situate pe raza teritorială a Slatinei. De asemenea, terenurile nu fac obiectul unor litigii, nu sunt grevate de sarcini și nu fac obiectul unor cereri de revendicări sau restituiri.

Pentru realizarea obiectivelor de investiții „Construire drum de legătură între zonele industriale” în municipiul Slatina, precum și pentru extinderea platformei industriale a Slatinei și atragerea de noi investiții, era necesară preluarea terenurilor menționate.

Ionuț Dumitrescu

Permanent link to this article: http://linia1.ro/parlamentarii-de-olt-propunere-legislativa-comuna-pentru-municipiul-slatina/