Print this Post


Paul Stănescu: Dezvoltarea durabilă – principala pârghie pentru a stimula creșterea economică sustenabilă

Paul Stănescu, senator PSD de Olt, viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, a participat marți, 14 noiembrie a.c., la o dezbatere cu privire la revizuirea Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă a României. Evenimentul a fost organizat de Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Secretariatului General al Guvernului. Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria, în prezența prim-ministrului Mihai Tudose. Tot aici, va avea loc evenimentul „Pentru un viitor sustenabil”, prezidat de consilierul de stat László Borbély, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

În cadrul reuniunii, au susținut alocuțiuni președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și cei doi viceprim-miniștri, Grațiela Leocadia Gavrilescu și Paul Stănescu. De asemenea, la eveniment vor participa reprezentanți ai Parlamentului, Guvernului, mediului academic, mediului de afaceri, ai societății civile, instituții publice centrale și locale.

paul stanescu vicepremier net„Consider dezvoltarea durabilă principala pârghie pentru a stimula creșterea economică sustenabilă și a implementa proiecte importante pentru țară.

Profit de această ocazie, pentru a exprima interesul deosebit al Ministerului pe care îl coordonez față de acest demers și vă asigur de cooperarea și implicarea noastră pentru ca România să aibă o Strategie pentru Dezvoltare Durabilă viabilă, coerentă și precisă, care să vizeze o dezvoltare policentrică echilibrată în context european.

La nivelul Comisiei Europene, a fost asumată integrarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în politicile și inițiativele Uniunii Europene, având dezvoltarea durabilă ca principiu călăuzitor al tuturor politicilor sale. Prin urmare, România, ca țară membră a UE, și-a asumat politicile de dezvoltare, inclusiv cele promovate de Ministerul Dezvoltării. Astfel, avem în vedere cei trei piloni ai dezvoltării durabile: preocupările sociale, economice și cele privind mediul înconjurător.

După cum bine știți, țara noastră s-a angajat să implementeze Obiectivele de dezvoltare durabilă la nivel național, prin revizuirea Strategiei Naționale de Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-2030 (SNDD). Este evidentă diversitatea domeniilor abordate prin strategie pentru atingerea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă aferente Agendei 2030.

În acest context, trebuie să subliniem faptul că, la nivelul Ministerului Dezvoltării, a fost elaborată Strategia de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR). Proiectul de lege pentru aprobarea acestei strategii aflat, în prezent, în procedură de aprobare parlamentară, are ca scop promovarea coeziunii și competitivității teritoriale, dezvoltarea durabilă și accesul comunităților la oportunități de dezvoltare, în conformitate cu valorile fundamentale ale drepturilor omului și politicile Uniunii Europene”, a declarat Paul Stănescu.

Strategie de  Dezvoltare Teritorială a României la care face referire ministrul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene,  stabilește cadrul strategic de dezvoltare a teritoriului României, pentru orizontul de timp 2035, necesar pentru sprijinirea și direcționarea procesului de dezvoltare teritorială la nivel național. Aceasta are o contribuție semnificativă la realizarea obiectivelor din Programul de Guvernare, prin fundamentarea politicilor sectoriale și programelor guvernamentale și operaționale și propune o viziune de dezvoltare a teritoriului național pe termen lung (2035).

„Am detaliat puțin conceptul Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României, nu doar pentru că poate fi un exemplu de bune practici, ci și pentru că am convingerea că, fiind un document asumat de Guvernul României, chiar dacă nu a fost încă aprobat prin lege, trebuie avut în vedere, alături de strategiile sectoriale, în demersul de revizuire a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă, asigurându-se coerența tuturor documentelor strategice și corelarea prevederilor acestora.

Consider, de asemenea, că studiile de fundamentare elaborate în pregătirea Strategiei de Dezvoltare Teritorială a României constituie o sursă importantă de informații relevante și de actualitate, și vă asigur de faptul că echipa din minister va sprijini demersul de revizuire a Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă, atât cu aceste informații, cât și cu analize actualizate pe domeniile de specialitate aferente.

Vă felicit încă o dată pentru demersul dvs. de a organiza o dezbatere cu toți factorii de decizie, pentru a analiza, pe larg, problemele cu care ne confruntăm astăzi și a identifica soluții pentru a reuși astfel să avem un document care să conțină un  plan de acțiune viabil pentru o Românie modernă”, și-a încheiat discursul Paul Stănescu.

România și-a asumat responsabilitatea de a stabili cadrul național necesar pentru atingerea celor 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă (ODD). În acest context, proiectul de Revizuire a Strategiei Naționale pentru Dezvoltare Durabilă reprezintă un demers concret realizat în vederea adoptării unui document programatic care să adapteze schimbarea de paradigmă la nivel global, în domeniul dezvoltării durabile, la prioritățile și contextul național, pe orizontul de timp 2030. Cele 17 Obiecte de Dezvoltare Durabilă reprezintă obiective globale, aplicabile tuturor statelor, care au misiunea de a depune toate eforturile pentru eradicarea tuturor formelor de sărăcie, de a lupta împotriva inegalităților și de a combate schimbările climatice.

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/paul-stanescu-dezvoltarea-durabila-principala-parghie-pentru-a-stimula-cresterea-economica-sustenabila/