Print this Post

Iulian Smarandache, director executiv al Casei Județene de Pensii Olt:

Pentru a veni în întâmpinarea publicului care se adresează instituției, se acordă audiențe și în afara programului stabilit!

Continuare din numărul trecut

Ce alte noutăți importante puteți să le transmiteți pensionarilor și celor aflați în prag de pensionare, în urma ultimelor hotărâri de guvern referitoare la aceasta categorie socială?

De la începutul anului și până în prezent valoarea punctului de pensie a cunoscut doua majorări de la 871,7 lei, în 2016,  la 917,5 lei și, începând cu 1 iulie, la 1000 lei.

Începând cu luna februarie 2017, în conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pentru modificarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, contribuția de sănătate nu se mai reține din pensie, fiind suportată din bugetul de stat. În județul Olt, de această măsură, au beneficiat un numar de 34.319 persoane.

În ceea ce privește impozitul de 16 %, acesta se calculează la veniturile din pensii ce depășesc 2.000 lei. De această prevedere legislativă au beneficiat un numar de 18.626 persoane.

Tot în luna februarie 2017, prin Legea nr. 7/2017 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2017, a fost stabilit și Indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea 263/2010. S-a stabilit  la 1,14 față de 1,09 cât a fost stabilit pentru anul 2016.

iulian smarandache director casa de pensii olt netDe asemenea, începând cu data de 01.02.2017, potrivit dispozițiilor H.G nr. 1/2017, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată a crescut de la 1.250 lei la 1.450 lei. Această modificare legislativă a condus la creșterea nivelului maxim al indemnizației lunare prevăzută de Legea nr. 8/2006, privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, la suma de 2.900 lei.

Începând cu 1 februarie 2017, a intrat în vigoare Legea nr. 1 din 6 ianuarie 2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, coroborate cu cele din Decizia Președintelui CNPP nr. 1/2014, privind comisionul și tariful care se percep de către CNPP și de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii.

Casele teritoriale de pensii nu mai percep taxe pentru  adeverințele care certifică stagiul de cotizare în sistemul public, nu se percepe și nu se încasează comisionul de 3% aplicat asupra sumelor care fac obiectul popririi pentru reținerile efectuate în calitate de terț poprit.

În luna martie 2017, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari prevăzută de OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate a crescut la 520 lei, față de 400 lei cât era până la această dată. La cele 16.733 persoane beneficiare de indemnizația socială în luna februarie 2017 s-au adăugat un număr de 18.519 persoane, astfel că, în luna martie 2017, s-au aflat în evidență un număr de 35.252 beneficiari ai indemnizației sociale.

În luna aprilie 2017, prin OUG nr. 32/2017 a fost modificată Legea nr. 186/2016, în sensul  prelungirii până la data de 31.12.2017 a termenului în care se poate solicita încheierea unui contract de asigurare socială pentru maxim 5 ani calendaristici anteriori încheierii contractului. Această modificare legislativă a condus la înregistrarea unui număr de 80 contracte de asigurare socială, astfel, de la apariția actului normativ până în prezent, s-au înregistrat un număr de 460 contracte.

Începând cu data de 1 iunie 2017, la acordarea indemnizației sociale pentru pensionari, reglementată de OUG nr. 6/2009, nu s-au mai avut în vedere drepturile bănești acordate în temeiul Legii nr. 49/1991, privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război, al Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război și ale Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.

De asemenea, cu data de 01.07.2017, cuantumul indemnizației de însoțitor, în cazul pensionarilor de invaliditate gradul I, prevăzută la art. 77 din Legea nr. 263/2010, s-a majorat de la 734 lei la 800 lei (80% din valoarea unui punct de pensie).

Care sunt elementele de modernizare a serviciilor pe care le oferă unitatea pe care, cu onoare, o conduceți, celor care vă solicită fel de fel de informații, privind ieșirea lor la pensie sau de altă natură?

Pentru fluidizarea activității de acordare a relațiilor cu publicul, la ghișeele instituției a fost instalat un sistem electronic de dirijare a publicului, bazat pe bonuri de ordine, care și-a dovedit eficacitatea.

Deși există un program stabilit de acordare a audiențelor de către conducerea instituției, pentru a veni în întâmpinarea publicului care se adresează instituției, se acordă audiențe și în afara programului.

Pentru informarea promptă a asiguraților și pensionarilor, cu privire la modificările legislative, în continuare vom proceda la actualizarea site-ului instituției, la afișarea acestor informații la sediul instituției, precum și la mediatizarea lor în presa locală.

Prin proiectul „Servicii publice online destinate cetățenilor, contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din sistemul accidentelor de muncă și al bolilor profesionale”, Casa Națională de Pensii Publice furnizează o platformă de servicii electronice pentru cetățeni.

Această platformă poate fi accesată pe site-ul de internet www.cnpp.ro și oferă atât o secțiune cu informații destinate publicului larg cât și o seciune privată, a fiecărui cetățean.

Pentru accesarea acestei secțiuni private, fiecare persoană va avea nevoie să își creeze un cont online pe site-ul www.cnpp.ro, secțiunea „De ce să îmi fac cont?”

Pentru crearea unui cont online, vizitatorii trebuie să citească descrierea fluxului de creare utilizator și să își exprime acordul pentru condițiile de utilizare a portalului CNPP. Acordul este considerat a fi asumat prin introducerea datelor specifice cererii de creare cont.

Pentru identificarea unică a utilizatorului este necesară completarea formularului de creare cont. Toate câmpurile marcate cu * sunt obligatorii și salvarea cererii nu este posibilă dacă acestea nu sunt completate. Datele introduse trebuie să fie conforme cu realitatea.

Structura formularului este următoarea: Date de identificare (Numele și prenumele, CNP, Adresa de e-mail, Act de identitate, Adresa de domiciliu. Se introduce text (Cod CAPTCHA) și se apasă butonul de finalizare formular.

După finalizarea completării formularului, se apasă butonul Print pentru a putea fi semnat olograf, în original, pe hârtie.

Pentru obținerea datelor de acces, după ce s-a tipărit cererea trebuie parcurse următoarele etape:

• Se semnează cererea;

• Solicitantul se va prezenta personal cu cererea semnată la oricare Casă Teritorială de Pensii, fără a fi restricționat să se deplaseze doar la Casa Teritorială de Pensii în aria căreia are domiciliul, împreună cu actul de identitate în original și copie sau, după caz, cu documentele justificative în original și copie  pentru fiecare persoană terță căreia îi va administra contul (mandat, împuternicire notarială, etc.);

• Cererea va fi procesată și aprobată la nivelul Casei Teritoriale de Pensii. După aprobare, vor fi transmise datele de acces (nume utilizator și parolă) solicitantului, pe e-mailul specificat de acesta în cerere.

Acest flux este necesar pentru menținerea integrității datelor personale proprii. Acordul utilizării datelor personale este dat prin introducerea datelor personale și semnarea olografă a acestei cereri.

După aprobarea cererii de creare a contului online, cetățenii pot beneficia de următoarele servicii electronice:

Servicii electronice pe zona de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (Managementul cererilor de acordare a drepturilor de pensie, Managementul cererilor de încasare a sumelor neîncasate, Managementul cererilor de modificare a datelor personale, Managementul cererilor de acordare a indemnizațiilor prevăzute de legile speciale, Completare online a cererii pentru bilete de tratament, Administrare informații bilete de tratament și odihnă.

Servicii electronice pe zona de evidență contribuabili (evidența contractelor de asigurare, evidența declarațiilor de asigurare, evidența declarațiilor nominale A11 și A12 / D112, vizualizarea informațiilor centralizate: stagii, viramente pilonul 2, istoricul carierei.

Servicii electronice pe zona de accidente de muncă și boli profesionale (Completare on line a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale, Completare on line a cererii de participare la curs de recalificare sau reconversie profesională, Completare on line a cererii de rambursare a cheltuielilor, Completare on line a cererii pentru acordarea de dispozitive medicale, Completare on line a cererii pentru obținerea compensației pentru atingerea integrității, Completare on line a cererii-tip privind solicitarea drepturilor de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale – indemnizații.

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/pentru-a-veni-in-intampinarea-publicului-care-se-adreseaza-institutiei-se-acorda-audiente-si-in-afara-programului-stabilit/