Print this Post


Peste 3700 de cereri pentru tichetele sociale de Crăciun

Nu s-a terminat campania de depunere a cererilor pentru acordarea de tichete sociale de către Primăria Slatina, fiind înregistrați peste 3700 de astfel de doritori. Termenul limită pentru depunerea intenției de a primi un tichet în valoare de 100 de lei, cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, este 19 octombrie a.c..

primaria slatina ticheteDe tichetele sociale pot beneficia persoanele cu handicap grav sau accentuat și respectiv, pensionari – fără a se ține seama de vârstă și tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei/lună. Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă, însoțită de copii xerox ale anumitor documente.
Cele zece puncte sunt amenajate după cum urmează: 2 puncte de primire la Primăria municipiului Slatina (sediul central – str. Mihail Kogălniceanu nr. 1; Direcția Economică – str. Toamnei nr. 6); 3 puncte de primire la Direcția Protecție și Asistență Socială (sediu central – str. Frații Buzești nr. 6; Clubul Pensionarilor – str. Victoriei; Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială –str. Nicolae Bălcescu nr. 22; un punct de primire la Direcția Administrare Patrimoniu(str. Unirii nr. 2B); un punct de primire la Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt (str. Centura Basarabilor – Progresul); 3 puncte de primire la Compania de Apă Olt (casieria sediu central – str. Artileriei nr. 2; casieria Dispecerat – str. Textilistului; casieria A.I. Cuza – b-dul A.I. Cuza).

Ionuț DUMITRESCU

Permanent link to this article: http://linia1.ro/peste-3700-de-cereri-pentru-tichetele-sociale-de-craciun/