Print this Post

Emil Albotă, inspector șef al Inspectoratului de Stat în Construcții:

Politica legii și a bunului-simț trebuie să fie singurul concept care stă la buna funcționalitate a instituțiilor statului!

Care este fișa postului pe care, cu onoare, îl ocupați?

Este prea mult să detaliez, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare al instituției noastre, ce prevede punctual fișa postului pe care îl ocup. Atribuțiile și competențele Inspectorului General al Inspecției de Stat în Construcții sunt foarte multe și, fiecare în parte, implică o mare responsabilitate. Nu cred că ar putea fi diferențiate prin importanță, însă, pentru a răspunde la întrebarea d-voastră, am să menționez câteva: în primul rând, ca în orice instituție publică, și aici, conducerea urmărește, cu prioritate, aplicarea legilor, ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, în domeniile specifice de activitate. În plus, acesta reprezintă interesele statului român, în fața diferitelor organisme internaționale strict pe domeniul de competență și dezvoltă, în același timp, relații de colaborare cu organizații similare din alte state, cu al căror domeniu de activitate interacționează.

emil albota linia intaiÎn plus, un atribut foarte important pentru mine personal, dată fiind pregătirea mea profesională în directă concordanță cu preocuparea mea didactică, funcția de inspector general al ISC pe care o dețin în prezent îmi oferă posibilitatea de a colabora cu instituțiile de învățământ superior de specialitate, în vederea formării și perfecționării pregătirii profesionale a personalului.

Nu în ultimul rând, dat fiind că Inspectoratul de Stat în Construcții reprezintă, în ansamblul său, autoritatea de control și inspecție privind calitatea în construcții în toate etapele, pornind de la concepție și până la proiectare, autorizare, execuție, recepție și utilizare, inspectorul general are în competență urmărirea și asigurarea ducerii la îndeplinire a sarcinilor ce revin acestei instituții, rezultate din actele normative în vigoare.

Repet, fișa postului pe care îl ocup prevede foarte multe atribuții, iar responsabilitatea ce îmi revine este direct proporțională. Însă, ca domeniu de activitate, nimic nu-mi este străin. Am studiat în domeniu, am activat în domeniu, am predat în domeniu. Acum trebuie doar să corelez constructiv sarcinile specifice atribuite funcției de conducere ce-mi revine cu susținerea politicilor active în domeniul calității în construcții și armonizarea normelor romanești cu cele practicate în Uniunea Europeană.

Care sunt noutățile absolute în acest domeniu, noutăți care trebuie să ajungă la urechile celor care vor să construiască legal?

Noutăți în domeniul construcțiilor și a legalității acestora sunt foarte multe, însă am să mă limitez la a sublinia doar câteva. În primul rând, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanism a suferit o serie de modificări prin Ordonanța de Urgență 100/2016, de la atribuții ale administrațiilor locale în domeniu, până la condiții de eliberare a certificatelor de urbanism cu destinație specială. Sunt multe pentru a le putea menționa eu aici, însă prevederile ordonanței sunt publice și recomand, în special marilor constructori, un studiu aprofundat al acestora. Prin aceeași ordonanță, au fost aduse modificări și Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederi importante pentru toate nivelurile de factori implicați în acest domeniu.

De asemenea, trebuie adus la cunoștință faptul că perioada de valabilitate a autorizațiilor de construire s-a modificat, prelungindu-se de la 12 luni până la cel mult 24 de luni.

Foarte important, cuantumul amenzilor pentru activitățile considerate contravenții în domeniul construcțiilor s-a modificat. Încălcarea normelor de calitate în domeniu poate fi sancționată, acum, cu amenzi cuprinse între 10.000 și 50.000 lei, în funcție de abatere.

În plus, pentru a înlătura procesul birocratic, a fost introdus sistemul electronic al emiterii certificatelor de urbanism.

Funcționați într-un domeniu absolut tehnic, în care nu are ce căuta politica de partid, ci poate doar politica legii și a bunului-simț. Suplimentar, sunteți și conferențiar la Univ. Tehnică de Construcții din București. Credeți că în cazul unei remanieri guvernamentale s-ar putea pune problema înlocuirii domniei voastre?

În contextul dat, nu mă consider reprezentant al unei instituții cu un domeniu de activitate aparte. Politica legii și a bunului-simț trebuie să fie singurul concept care stă la buna funcționalitate a instituțiilor a statului. Cât despre o eventuală remaniere guvernamentală, este improbabil. Nu pentru că acest lucru ar ridica problema înlocuirii mele din funcția pe care o dețin, ci pentru că am convingerea că românii sunt suficient de înțelepți să-și dea seama că o criză politică nu ar face altceva decât să știrbească credibilitatea țării noastre. Există o configurație guvernamentală care exprimă voința cetățenilor, există un program de guvernare agreat și acceptat, prin alegeri democratice, există voința și dorința de a implementa toate măsurile de dezvoltare socio-economică… Avem nevoie să demonstrăm cu toții că suntem uniți și mai hotărați ca oricând să creionăm direcții și să găsim soluții concrete și coerente la problemele cruciale ale țării, iar funcționarea statului să nu fie pusă în cumpănă. Așadar, personal exclud cu tărie o astfel de eventualitate, pentru că am încredere în discernământul concetățenilor mei.

Concitadinul nostru, ministrul pentru IMM, Florin Jianu, și el, la rându-i, un profesionist, și-a dat demisia, invocând acea Ordonanță păcătoasă, nr. 13. Este acesta un semn de reformare a PSD?

Despre motivele care au generat hotărârea d-lui Florin Jianu de a  demisiona din funcția de ministru, nu vreau să comentez. A fost alegerea domniei-sale, pe care îmi place să cred că a luat-o în urma unei analize aprofundate a factorilor care l-au determinat să facă acest pas. PSD este un partid mare, puternic, responsabil, un partid al românilor pentru români. Iar un partid care a câștigat încrederea cetățenilor prin vot masiv nu are nevoie de reformare.

Când se va așeza pacea în România, pentru ca românii să poată beneficia de o guvernare responsabilă, statuată prin alegeri libere și democratice?

Atunci când toți factorii implicați vor înțelege că alegerile sunt libere doar atunci când voința electoratului este promovată de un sistem politic capabil și că democrația reprezintă, în ansamblul ei, un complex de norme și reglementări care promovează dorința cetățenilor. Avem o guvernare responsabilă și cred că suntem, în continuare, pe drumul cel bun. Eu sunt optimist.

Pe scurt, cum îi catalogați pe Klaus Iohannis și pe Florin Iordache?

D-l Klaus Iohannis este președintele României, nu-i așa? Articolul 80 din Constituția României precizează că „Președintele României reprezintă statul român și este garantul independenței naționale, al unității și al integrității teritoriale a țării (….). Președintele exercită funcția de mediere între puterile statului, precum și între stat și societate”. Alte comentarii nu fac.

D-l Florin Iordache, deputat în Parlamentul României și fost ministru al Justiției este, în primul rând, pentru toți cei care îl cunosc, un om deosebit.

Ce-ar mai fi de spus?

Doar atât: să avem răbdare, voință și putere de muncă. Să fim capabili să ne asumăm angajamentele și hotărâți să le onorăm cu decență și profesionalism. Cu toții trebuie să conștientizăm că avem o menire pe care suntem obligați să o ducem mai departe cu responsabilitate.

Dumitru Sârghie

Permanent link to this article: http://linia1.ro/politica-legii-si-a-bunului-simt-trebuie-sa-fie-singurul-concept-care-sta-la-buna-functionalitate-a-institutiilor-statului/