Print this Post


  Potcoava – Anunț public privind decizia etapei de încadrare

  ORAȘUL POTCOAVA, titular al proiectului ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL TRUFINEȘTI, ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN SATUL TRUFINEȘTI, ORAȘ POTCOAVA, JUDEȚUL OLT, propus a fi amplasat în orașul Potcoava, satul Trufinești, str. Plopilor, Viorelelor, Pelinului, Macului, Ghioceilor, Biserica Sf. Dimitrie, județul Olt.

  Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate în sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroșanu, nr.3, județul Olt, precum și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.

  Primăria Potcoava

  Data:19.02.2020

  Permanent link to this article: https://linia1.ro/potcoava-anunt-public-privind-decizia-etapei-de-incadrare/